LICHTSTRAALTJES
...uit het hart van Moeder Elvira

 

elvis 3
 
"Op weg in de Vasten"
 
 

De vastentijd waar we nu voorstaan, het is een soort van nieuw leven dat je in je bestaan ​​moet verwelkomen. Waarom? Omdat er elke dag wederopstandingen zullen zijn, er zullen elke dag momenten zijn dat we vallen, er zal elke dag vreugde zijn, maar ook elke dag het kruis, het lijden; er zullen dingen zijn die overwonnen moeten worden en er zullen een aantal dingen zijn waarbij ik zal falen.

Dit is het het dagelijks leven. Deze "Via Crucis" leggen we niet alleen af, maar met Jezus. Dat is waarom er zo’n lange tijd gewijd wordt aan de "Via Crucis", aan de weg van het kruis, aan de woestijn, gewijd aan de vasten, wat wil zeggen: veertig dagen onderweg naar de opstanding;  veertig dagen op weg naar Pasen; Pasen is de dag van de opstanding.

Ik weet dat je in de Vasten al verschillende engagementen bent aangegaan, en een van die persoonlijke engagementen die ik jullie zou voorstellen, zou de volgende kunnen zijn: “Wees voorzichtig met wat je denkt, wees voorzichtig opdat je hoofd, je brein, geen drieledige weg is, iedereen passeert er, kruist die, misschien rennen ze erover, dan gebeuren er ongelukken, dat gebeurt er allemaal…
Zelfbeheersing is de eerste vasten. Roep een halt toe aan die gedachten, onzuivere bijvoorbeeld, zeg stop aan de verbeeldingskracht, aan herinneringen, zeg stop aan buitensporige gevoeligheid.
Zelfbeheersing, bedenk dat het een geschenk van de Heilige Geest is. Zelfbeheersing, zelfcontrole ... laten we dat vragen aan de Heilige Geest. Moeder Elvira

 

 

 bg title shadow

 Klik hier om het archief te zien van de vorige "lichtstraaltjes"