LICHTSTRAALTJES
...uit het hart van Moeder Elvira

 

04
 
"Kom terug naar Mij met heel je hart"
 
 

"Waarom ontstaat er droefheid? Laten we er even over nadenken. We zitten met een zieke dialoog tussen het hoofd en het hart... Binnenin ons is er een harmonieuze dialoog - de geest en het hart – en daarom hoorde ik heel sterk: "kom terug naar Mij met heel je hart!". "Heel je hart", mijn gedachten spraken die woorden wel, maar ze waren nog geen hart van vlees geworden. Het hart is synoniem voor liefde ... van geschenk. Dus, "met mijn hele hart", mijn gedachten zijn er nog niet. Het hart ... mijn verlangens = iets realiseren dat jij hebt gedacht, met jezelf. Je dacht het niet met je hart, met de waarheid. De waarheid is geen idee, het is niet mijn of jouw waarheid, de waarheid is een levend persoon: "Jezus van Nazareth".

Dus daarom zijn we verdrietig. In het bijzonder omdat we bang zijn om in dialoog te gaan met onszelf. Verdriet, waar komt het vandaan? Laten we daar goed over nadenken, vanuit ons stilzwijgen... wanneer we niet willen praten.

Een keuze die we ook dienen te nemen tijdens deze veertigdagentijd is om terug te keren naar de oorsprong, om eerst in gesprek te gaan... met liefde, respect en vertrouwen in dialoog te gaan met de ander... zelfs als alles binnen in je "nee" zegt, geef je het vertrouwen een kans, en zeg je: "ik vertrouw sowieso, ik kom weer terug, ik begin opnieuw, ik probeer het opnieuw." Moeder Elvira

 

 

 bg title shadow

 Klik hier om het archief te zien van de vorige "lichtstraaltjes"