Alleen een Verrezene is in staat om het wonder te doen van het opwekken van de doden, om het gezichtsvermogen van het geloof te herstellen voor degenen die zoveel jaren blind waren en in het donker rondzwierven

Moeder Elvira