De arme mens, in welke gedaante hij ook aanwezig is, is altijd Jezus de Gekruisigde

Moeder Elvira