Op weg naar de Verrijzenis, dag na dag - de vastenweg

Klik hier om de voorstelling van de Vasten-“weg” 2021 te lezen

SETTIMANA 4

Opdracht van de week


"Een kleinigheid dat met veel liefde wordt gegeven, eindigt nooit, maar wordt een bron van leven en geluk. 
En dat is ook het geval met onze aalmoes, of die nu klein of groot is, als die maar met vreugde en eenvoud wordt gegeven.
De veertigdagentijd met liefde beleven, betekent zorgen voor wie lijdt
of zich in deze coronatijden verlaten en angstig voelt.”

(Paus Franciscus, Boodschap vasten 2021)

 

 

Zondag

   

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 3, 14-21)

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus: "De Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon Gods. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan."

Commentaar op het evangelie

het commentaar van don Massimo is helaas enkel in het Italiaans te beluisteren...
de kern van deze homelie kan je hieronder lezen in enkele zinnen...

fragmenten uit de homilie

Lieve vrienden, dag allemaal,
Fijne zondag, fijne vierde zondag van de Vasten…
Het evangelie van vandaag spreekt over een ontmoeting. Een ontmoeting tussen Jezus en Nikodemus.

Tussen de Heer en iemand die het geloof verspreidt; vandaag kunnen we spreken over Moeder Elvira en haar geloof, en hoe wij ernaar verlangen om te geloven zoals zij…

Paus Franciscus spreekt dikwijls over het belang van Christus te ontmoeten…

In het evangelie gaat het over de ontmoeting van enkele mensen met Jezus…

Nikodemus,  farizeeër, orthodox geloof, man van de Wet...
De Sameritaanse, dochter van Abraham, niet-orthodox…… een gelovige, maar ver weg van het officiële geloof van die tijd…


Woorden van Nikodemus: “Meester wij weten dat U van God gekomen bent, want U doet bijzondere tekens van liefde”…
Hij is een farizeeër maar met een open hart.

Het evangelie van vandaag spreekt over de grote mysteries van de Liefde.
God heeft zoveel van de mensen gehouden dat Hij zijn enige Zoon heeft gezonden…
Wie in Hem gelooft, verliest niet het leven, maar ontvangt het Eeuwige Leven!
Een vol leven, een nieuw leven.. een waarachtig leven…

Jezus spreekt van een geboorte, in de Geest, in Waarheid…

Nikodemus doet die eerste stappen in het geloof…

Het is bijzonder dat Johannes doet ons ook terugdenken aan het moment waarop Nikodemus assisteert bij het einde van Jezus zijn leven…

Nikodemus is een van de eerste gelovigen… een farizeeër, een man van de Wet…
En hij ontdekt: God oordeelt niet, God veroordeelt niet, God bemint! God redt! Hij omhelst zijn kinderen!

Dit geldt ook voor ons… niet alleen tijdens de vasten, maar elke dag van ons leven.
Die zekerheid hebben we: Ook al leven we een tijd in de duisternis… maar we zijn altijd op zoek naar de Heer; wetende dat Hij de enige is die ons kan redden… vandaag en altijd!!!

Dankjewel allemaal! Nog een fijne zondag en verbonden in gebed! (don Massimo)


Maandag


03

Vanuit het hart van de Gemeenschap

Ten slotte vraagt ​​de Vastenweg ons om te engageren, concreet te verzaken en te vasten. God laat ons hierin een sterke boodschap achter, Hij zegt ons: "Stop allemaal, ik heb een belangrijk iets te zeggen: het kan me niet schelen dat je bidt, dat je vast of iets opoffert, of dat je 's nachts opstaat… Moge je gebed naastenliefde worden, leven worden! De Gemeenschap heeft ons geleerd dat ik zoveel kan bidden als ik wil, maar als ik in mijn dagelijks leven over smerige, oppervlakkige dingen praat, als ik de jongens en meisjes bedrieg en alleen voor mezelf leef, dan is dat gebed niets waard.

 

Dinsdag

 

05Uit de apostolische brief "Patris Corde"
van de Heilige Vader Franciscus

Hoofdstuk 5 – Een creatief moedige vader


Als de eerste fase van iedere echte innerlijke genezing bestaat in het aanvaarden van ons persoonlijke levensverhaal en zelfs in het omarmen van wat we in ons leven niet gekozen hebben, moeten we toch nog een andere belangrijke levenshouding eraan toevoegen: creatieve moed. Die komt vooral naar voren in de manier waarop we met moeilijkheden omgaan. Als we met problemen geconfronteerd worden, kunnen we het opgeven en weglopen of we zoeken hoe we het beste ermee kunnen omgaan. Het zijn soms de moeilijkheden die onvermoede krachten in ons naar boven laten komen.

Jozef is de man die door God werd uitverkoren om het begin van de verlossingsgeschiedenis te begeleiden. Hij is het ware ‘wonder’ door wie God het kind en zijn moeder redt. De hemel grijpt in door te vertrouwen op de creatieve moed van Jozef. Wanneer hij in Betlehem aankomt en er geen plaats is in het gastenverblijf waar Maria haar kind ter wereld kan brengen, brengt hij een stal in orde en richt hem zo comfortabel mogelijk in voor de komst van de Zoon van God in de wereld (cf. Lc 2,6-7). Geconfronteerd met de angstaanjagende bedreiging van Herodes die het kind wil doden, wordt Jozef opnieuw in een droom aangespoord om het kind te beschermen en hij organiseert midden in de nacht de vlucht naar Egypte (cf. Mt 2,13-14).

Zelfs ons leven lijkt soms overgeleverd aan de grilligheid van sterke krachten. Maar het Evangelie vertelt ons dat God altijd erin slaagt te redden wat er echt toe doet, op voorwaarde dat we dezelfde creatieve kracht oproepen als de timmerman van Nazaret, die in staat is een probleem om te buigen in een kans door altijd eerst en vooral op de Voorzienigheid te vertrouwen. Als God ons soms niet lijkt te helpen, betekent dat niet dat Hij ons in de steek hee  gelaten, maar dat Hij op ons en op onze creatieve mogelijkheden om zelf oplossingen te vinden, vertrouwt.

Aan het einde van elk verhaal waarin Jozef een belangrijke rol speelt, merkt het Evangelie op dat hij opstaat, het kind en zijn moeder meeneemt en doet wat God hem opgedragen heeft  (cf. Mt 1,24; 2,14.21). Jezus en Maria, zijn Moeder, zijn inderdaad de kostbaarste schat van ons geloof. In het heilsplan is de Zoon onlosmakelijk verbonden met zijn Moeder, die ons op de pelgrimstocht van het geloof is voorgegaan, en die de vereniging met haar Zoon standvastig volgehouden heeft  tot onder het kruis. We moeten altijd overwegen of we zelf Jezus en Maria met al onze kracht beschermen, want ook zij zijn op een mysterieuze wijze aan onze verantwoordelijkheid, zorg en aandacht toevertrouwd.

 

 

Woensdag

 

 

04

Toewijding van het gezin aan Sint-Jozef

Glorieuze St. Jozef, zie ons neergebogen in uw aanwezigheid, met harten vol vreugde, want we worden, hoewel onwaardig, gerekend tot het aantal van uw toegewijden. Wij wensen U vandaag op een bijzondere manier de dankbaarheid te tonen die onze ziel vervult voor de gunsten en genaden die aldus worden opgemerkt en die wij voortdurend van U ontvangen.

Dank u, geliefde Sint-Jozef, voor de immense verdiensten die U ons hebt gegeven en voortdurend aan ons uitdeelt. Bedankt voor al het goede dat we hebben ontvangen en voor de voldoening van deze gelukkige dag, aangezien ik de vader (of moeder) ben van deze familie die op een bijzondere manier aan U wil worden toegewijd. Zorg, o glorieuze patriarch, voor al onze behoeften en gezinsverantwoordelijkheden.

Wij vertrouwen U alles, absoluut alles toe. Geanimeerd door de vele ontvangen attenties, en denkend aan wat onze Moeder Sint Teresa van Jezus zei, die tijdens haar leven altijd de genade verkreeg op de dag dat zij deze van U afsmeekte, durven we vol vertrouwen tot U te bidden, om ons hart te transformeren in brandende vulkanen voor de ware liefde. Moge alles wat het benadert, of er op de een of andere manier mee te maken heeft, brandend blijven door deze immense vlam die het Goddelijke Hart van Jezus is.

Geef ons de zuiverheid en nederigheid van hart, en de kuisheid van lichaam. Tot slot, U die onze behoeften en verantwoordelijkheden beter kent dan wijzelf, zorg ervoor en verwelkom ze onder uw beschermheerschap.

Vergroot onze liefde en toewijding aan de Heilige Maagd en leid ons door haar naar Jezus, zodat we veilig verder kunnen op het pad dat ons naar de gelukkige eeuwigheid leidt. Amen.

 


 

 

 

Donderdag

101

 

Uit het hart van Moeder Elvira

Ik begreep dat de periode dat ik in armoede leefde mijn levensschool was, mijn universiteit. Mijn vader was het instrument in Gods handen om mij op te voeden tot offervaardigheid, tot vasthoudendheid, gehoorzaamheid, moed. Ik kon dit allemaal begrijpen omdat ik de grootste voorzienigheid mocht beleven die de mens kan beleven: de liefde van God ontmoeten.Door deze ontmoeting kon ik mijn verhaal, mijn leven, mijn verleden, mijn heden, zelfs mijn toekomst omarmen... omdat ik weet dat mijn verhaal niet langer enkel van mij is, er is God… Hij is er.En door mijn verleden te herbekijken en opnieuw, met een nieuw inzicht, te ontvangen uit de handen van God, is dit verhaal een geschenk geworden, en voorzienigheid voor iedereen. Daarom heb ik aan de kinderen van onze Gemeenschappen het gebed voorgesteld. Ik was, en ik ben ervan overtuigd, dat het kruis dat zij in hun leven hebben beleefd, de Heer zal raken, om zo verlossing te worden, om voorzienigheid te worden, en een geschenk voor andere jonge mensen.

 

vertaling boodschap Moeder Elvira

 

“Leef het NU van het leven”

In God geloven betekent niet zo maar dingen doen, maar een levenservaring beleven. Het is een levenservaring die niet eindigt bij het afsluiten van iets wat je gerealiseerd hebt, van iets wat je gedaan hebt. Het is een levenservaring waar je bij betrokken bent, die je overweldigt, van 's morgens tot 's avonds en van 's avonds tot 's morgens.

Ik startte, ik opende de Gemeenschap, een grote uitdaging voor God. Ik zei: " 2000 jaar geleden heeft Jezus ons geleerd je Vader te noemen, welnu, ik sta tot Uwer beschikking". Ik zei dit zo omdat Hij altijd bemiddeling nodig heeft, Hij doet de dingen niet zomaar, zonder een behoefte, zonder de nood van een mens.

Ik zei: “Ik sta tot uwer beschikking, ik neem alle risico’s samen met U, maar onthoud: wees de Vader. Ik wil je vaderschap belichaamd zien, in de huid, in het leven, in het merg van onze kinderen”. Wel, Hij stelde me niet teleur. God is neergedaald om alles te bewerkstelligen wat je vandaag ziet, want in plaats van de vrije loop te geven aan het hoofd, gaven we de vrije loop aan ons hart, en het hart opent zich als we op onze knieën zitten, het hart opent zich in gebed, het hart opent zich voor de roep tot God, en terwijl je schreeuwt, word je vervuld met vreugde, word je vervuld met vertrouwen.

"Je hebt niet het verkeerde doel behaald", scheen Hij me te zeggen. Maar Gods wegen zijn niet de onze, wij kunnen geen regels voor God vaststellen, geen ontwerp voorleggen dat Hij ondertekent. Nee, nee, weg met mijn plannen, geef carte blanche aan God. Hoe zit het dan met het geloof in God? Het gaat erom Hem vrij te laten handelen en Hem niet vast te zetten, en Hem niet doof, blind en stom te maken. Het is niet zo dat Hij alleen maar aan ons denkt elk moment dat we Hem voor ons laten zorgen. Hij geeft met overschot, in overvloed, Hij geeft je de vreugde dat ook jij voorzienigheid mag zijn voor degenen die God nog steeds niet volledig vertrouwen.

 Moeder Elvira

Vrijdag

01 2

gebeden tijdens Night in Christ - 1 april 2017

Audio-versie - ideaal om te beluisteren/bidden met onderstaande uitgeschreven tekst van de Nederlandse vertaling


Eerste Statie

Eerste statie: JEZUS WORDT TOT DE DOOD VEROORDEELD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 23-24)
De hogepriesters, de autoriteiten en het volk drongen luid aan en eisten dat Jezus zou worden gekruisigd. Pilatus besloot toen dat hun verzoek zou worden uitgevoerd.

Intentie
Ik bid U, Heer Jezus, voor alle mensen die gedwongen worden om een onwaardig en benadeeld leven te leiden, voor de slachtoffers van oorlog, voor de vluchtelingen en alle slachtoffers van sociaal onrecht, voor de mensen die ten onrechte zijn veroordeeld om als ballingen te leven, ver van hun families.
Heer Jezus, leid hen, troost hen, ondersteun hen op hun weg zodat ze in de ontmoeting met U vrede kunnen vinden.

Onze Vader

Tweede Statie

Tweede Statie: JEZUS IS GELADEN MET HET HOUT VAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27,31)
Nadat de soldaten Jezus hadden bespot, trokken ze Hem zijn mantel uit, lieten Hem zijn kleren aantrekken en namen Hem mee om Hem te kruisigen.

Intentie:
Ieder van ons heeft zijn eigen kruis. We hebben vaak moeite om het te dragen en nog meer om het te accepteren. Dikwijls, als ik het kwaad zie, vraag ik me af: "Maar waarom laat God, die alles kan, deze dingen toe?"; "Waarom kan Hij de pijn niet overwinnen met een triomfantelijke overwinning, waarom laat Hij me alleen?". Paus Franciscus vertelde ons dat de overwinning van Jezus" een nederige overwinning is, die door mislukking heen gaat en ons helpt ons geloof te versterken, ons vrij maakt en ons in staat stelt om ja te zeggen tegen Gods wil".
Jezus help mij en alle jonge mensen hun kruis te dragen en te aanvaarden.

Onze Vader

Derde Statie

Derde Statie: JEZUS VALT VOOR DE EERSTE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 11, 28-30)
'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u verkwikking geven. Neem mijn juk op u en leer van Mij, die zachtmoedig en nederig van hart ben, en u zult verkwikking voor uw leven vinden. In feite is mijn juk zoet, mijn last licht."

Intentie:
Heer Jezus, na gegeseld en met doornen gekroond te zijn, valt U nu onder het gewicht van het kruis. Bedankt dat U me hebt geleerd dat vallen een deel van het leven is om onder ogen te zien, om mee te maken en om van te leren. Vergeef me als mijn trots me ervan weerhoudt mijn excuses aan te bieden en op te staan. Vergeef me als ik U niet kan vertrouwen met mijn valpartijen en toch op zoek ga naar excuses buiten mijzelf. Help me alstublieft, Heer, om de kleine kruisen van het leven met liefde te verwelkomen, maar geef me vooral - als ik val - de nederigheid om onmiddellijk op te staan ​​en bij U terug te keren.
Ik wil U vooral bidden voor de jonge mensen die, geconfronteerd met de moeilijkheden van het leven van vandaag, geen reden vinden om te volharden in de dagelijkse strijd.

Onze Vader

Vierde Statie

Vierde Statie: JEZUS ONTMOET ZIJN MOEDER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 19, 25-27)
Zijn moeder, de zus van zijn moeder, Maria van Cleophas en Maria van Magdala stonden bij het kruis van Jezus. Toen Jezus zijn moeder en de leerling van wie Hij hield naast haar zag staan, zei Hij tegen zijn moeder: 'Vrouw, ziedaar je zoon!' Toen zei Hij tegen de leerling: "Zie, je moeder!". En vanaf dat moment nam de leerling haar bij zich in huis.

Intentie:
De ogen van Jezus ontmoeten de ogen van zijn moeder Maria. Haar trouwe aanwezigheid, haar liefde, geven Hem steun, moed om zijn weg voort te zetten. Het is een korte ontmoeting, van intense pijn maar van extreme tederheid en zoetheid. Jezus en Maria versmelten tot één hart vol liefde, die Liefde die de hele mensheid aan het Kruis zal omarmen.
Dank u Jezus voor het geschenk van uw Moeder die over ons pad waakt: in Haar vinden we troost en soelaas, de weg die naar U leidt. We bidden tot Maria voor alle moeders die lijden om het verlies van een kind, voor de moeders die zorgen voor zieke kinderen, voor kinderen in de gevangenis en voor hen die huilen om hun verloren kinderen. Geef ze de moed om bij het kruis te staan ​​zoals U deed met uw lieve Jezus. Leer ons, Moeder, om van onze kinderen te houden door Gods plan en wil voor hen te omarmen.

Onze Vader

Vijfde Statie

Vijfde Statie: SIMON VAN CYRENE DRAAGT HET KRUIS VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Marcus (Mk 15, 20-22)
Nadat zij hun spel met Hem gedreven hadden, ontdeden zij Hem van het purperen kleed, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg om Hem te kruisigen.  Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis.  Zo brachten ze Hem naar de plaats Golgota, wat vertaald wordt met “Schedelplaats”. 

Intentie:
Simon van Cyrene wordt door de Romeinen gedwongen het kruis van Jezus te dragen: deze onverwachte ontmoeting zal voor hem een ​​geschenk van bekering worden; zozeer zelfs dat de evangelist Marcus de namen zal citeren van de kinderen van die man die christenen zijn geworden.
Zelfs vandaag de dag komen we de Cyreneër tegen: bij degenen die voor een zieke zorgen, bij degenen die onbezoldigd hun leven delen om de pijn van de armen te verlichten, bij degenen die weten hoe ze zichzelf aan anderen moeten geven door de 'last' van de moeilijkheden en het lijden van anderen te “verbinden”. Dank u, want liefdadigheid jegens de armen opent ons voor het pad van bekering, helpt ons om de moed te hebben om verder te gaan dan louter materiële behoeften en vraagt ​​ons om ons aan de Vader toe te vertrouwen, onszelf te geven en zo deelnemers te worden aan Christus' liefde voor allen. Heer, sta ons toe te erkennen dat het een genade is om het Kruis van anderen te mogen delen om op deze manier te ervaren dat we met U op weg zijn.

Onze Vader

Zesde Statie

Zesde Statie: VERONICA DROOGT HET GEZICHT VAN JEZUS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het boek van de profeet Jesaja (Jes 53, 2-3)
Zijn uiterlijk noch schoonheid waren het bekijken waard, hij was geen verschijning, die bewondering wekt.  Geminacht en gemeden werd hij door de mensen, man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt, geminacht en als niet de moeite waard beschouwd. 

Intentie:
Heer Jezus Veronica veegde uw gezicht vol lijden en pijn af. Het was een moedige vrouw, ze maakte een gebaar van goedheid en tederheid, spontaan ontstaan in haar hart! Zij overwon de angst voor het oordeel van anderen, zij liet de Liefde overwinnen!
We danken U voor alle mensen die dicht bij ons stonden in de moeilijke en pijnlijke momenten van ons leven, die ons gebeden, een glimlach, vertroosting, tederheid en nabijheid hebben geschonken.
Ik dank U vooral voor de moed van zoveel vrouwelijke missionarissen die dagelijkse gebaren van tederheid en goedheid jegens de armen betonen en Uw gezicht in hen zien. Laat ons hart en onze handen zich openen voor de meest behoeftigen, zodat de tederheid van uw Liefde door onze gebaren van goedheid gaat, de ziel adem geeft en verlichting geeft aan het hart van hen die gewond en alleen zijn.

Onze Vader

Zevende Statie

Zevende Statie: JEZUS VALT VOOR DE TWEEDE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit de brief aan de Hebreeën (Heb 4, 15-16)
We hebben geen hogepriester die niet weet hoe hij met onze zwakheden moet meevoelen, omdat hij zelf in alles is beproefd, naar de gelijkenis van ons, behalve de zonde. Laten we daarom met vol vertrouwen de troon van genade naderen, om barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden en op het juiste moment geholpen te worden.

Intentie:
Heer Jezus door altijd in dezelfde armoede te vervallen, zelfs als we die willen veranderen, raken we vaak ontmoedigd. We vragen U om vergeving voor al die keren dat we er niet volledig op vertrouwen dat U onze grootste zwakheden kunt veranderen.
Help ons ten diepste te voelen dat U er altijd bent, dat U dicht bij ons bent, zelfs op de momenten dat we vallen en terugvallen. We bidden voor degenen die de bodem hebben bereikt, voor degenen die alles hebben verloren, voor degenen die alleen zijn en wanhopig en het moeilijk vinden om opnieuw te beginnen, voor gebroken gezinnen, zodat ze in de pijn van hun val de kracht kunnen tegenkomen van Gods liefde die hun leven verheft en hun hart opnieuw vervuld met hoop.

Onze Vader

Achtste Statie

Achtste Statie: JEZUS ONTMOET DE VROUWEN VAN JERUZALEM

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 27-28)
Een grote volksmenigte volgde Hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.  Jezus keerde zich tot hen en sprak: “Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.” 

Intentie:
Jezus, U hebt, onder het gewicht van het Kruis, uw pijn en de onze aanvaard, met kracht, waardigheid, moed en een oneindige liefde. U vraagt ​​niet aan de vrouwen die U hebt ontmoet dat ze mededogen voor U voelen. Het heeft geen zin om op een onvruchtbare manier te klagen over het lijden van anderen of dat van onszelf, maar we moeten echt berouw hebben van onze fouten en iets concreets doen om de fouten te herstellen die gemaakt zijn met de kinderen, met de echtgenoot, met de naaste. Help de gezinnen, Heer, om los te komen uit voortdurend klagen en het elkaar veroordelen. Help ons om in de waarheid te leven, om te weten hoe we onze fouten eerlijk kunnen erkennen, om vergeving te vragen, om altijd bij U opnieuw te beginnen. Geef ons de moed om ons los te maken van de razernij van onze wereld, om weer in "contact" met U te komen door middel van het gebed dat ons terug de vrede in ons hart doet vinden die nodig is om samen met U datgene te leven wat het leven ons elke dag te bieden heeft.

Onze Vader

Negende Statie

Negende Statie: JEZUS VALT VOOR DE DERDE KEER

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit de eerste brief van de apostel Petrus (1Pt 2, 19-23)
En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden.  Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden.  Als Hij uitgescholden werd, schold Hij niet terug. Als men Hem leed aandeed, uitte Hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 

Intentie:
Dank U Heer Jezus, want met uw voorbeeld leert U ons lijden geduldig te dragen. U leert ons dat liefde niet stopt voor een kruis, moeilijkheid of val. Dank U, Heer Jezus, want U staat altijd klaar om ons te helpen opstaan ​​als we vallen.
Help vooral al die mensen die meerdere keren zijn gevallen en in de verleiding komen te denken dat ze het nooit zullen redden. Heer, help hen op te staan, zoals U deed.
Moge de liefde voor het leven en de liefde voor de mensen die hen dierbaar zijn de kracht zijn om niet op te geven, om te volharden, om opnieuw te beginnen!

Onze Vader

Tiende Statie

Tiende Statie: JEZUS WORDT VAN ZIJN KLEREN ONTDAAN

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Johannes (Joh 19, 23-24)
Toen de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en deelden ze in vieren, voor iedere soldaat een deel. Ze namen ook de lijfrok, die echter zonder naad was, aan één stuk geweven van bovenaf.  Daarom zeiden ze tot elkaar: “Laten we die niet scheuren, maar er om loten wie hem krijgt.”

Intentie:
Jezus, we bidden voor alle kinderen, jongens, meisjes en jongeren die ontdaan zijn van hun waardigheid en hun dromen. Voor al diegenen die kwetsbaar zijn, als verschillend of nutteloos worden beschouwd, blootgelegd door een wereld die niet weet hoe ze de rijkdom van diversiteit en de diepte van een gevoeligheid die van het Kruis komt, moet verwelkomen. Jezus bedek en bekleed hen met uw liefde, bekleed hen met Uw barmhartigheid en maak van ons de armen om hen te omarmen en te verwarmen, om hen in het leven te begeleiden, om hen hoop te geven en hen te helpen om de dromen, die zij in hun hart met zich meedragen, weer aan te wakkeren.
Dank U Jezus, want U leeft in ieder van ons; laten we niet bang zijn voor de offers die ons dicht bij onze naaste brengen. Laat de kracht van de Liefde groter zijn dan welke pijn dan ook!

Onze Vader

Elfde Statie

Elfde Statie: JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)


Uit het evangelie volgens Marcus (Mc 22, 22-28)
Ze namen Jezus mee naar de plaats Golgotha, wat de plaats van de schedel betekent, en ze boden Hem wijn gemengd met mirre aan, maar Hij nam er geen. Het was ongeveer negen uur 's morgens toen ze Hem kruisigden; en de inscriptie met de reden voor het vonnis zei: “De koning van de Joden.” Ze kruisigden ook twee rovers met Hem, een rechts van Hem en een links van Hem.

Intentie:
Jezus, U hebt een vreselijke marteling geleden; terwijl U aan het kruis genageld bent, hebben velen U bespot en telkens opnieuw geprovoceerd, maar U blijft volledig vertrouwen hebben in de Vader, zelfs in het uur van de grootste beproeving. We bidden U voor al degenen die vandaag worden gemarteld, vernederd en soms gekruisigd voor hun geloof in U. In veel landen en op verschillende manieren valt het kwaad hen aan, eenvoudigweg omdat ze in U geloven, omdat ze beweren uw kinderen te zijn. Moge Uw liefde voor ons en ons vertrouwen in U sterker zijn dan enige menselijke angst. Steun en troost onze gekwelde en vervolgde christelijke broeders en zusters: moge hun levende en authentieke geloof ons saaie, comfortabele en vaak zittende geloof doen wankelen en doen ontwaken. Dank U Jezus dat U ons nooit in de steek heeft gelaten en U uzelf voor ons heeft opgeofferd!

Onze Vader

Twaalfde Statie

Twaalfde Statie: JEZUS STERFT AAN HET KRUIS

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Lucas (Lc 23, 33-34,.44-46)

Toen zij op de plaats kwamen die Schedel heet, sloegen zij Hem daar aan het kruis, en zo ook de misdadigers, de een rechts, de ander links.  En Jezus zeide: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.”
Het was nu omtrent het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe,  doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.  Toen riep Jezus met luider stem: 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.' Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest. 

Intentie:
Heer, U heeft alles volbracht. Door voor ons te sterven, sluit U een nieuw verbond tussen U, de ware mens en de ware God, en ons, de vermoeide en zwakke mensheid, die U volledig aan de Vader aanbiedt op het moment dat uw Kruis van de aarde naar de hemel oprijst.
Dank U, Heer Jezus, dat U het gewicht van onze zonde op U heeft genomen en deze tot goddelijke heerlijkheid hebt aangenomen, door Uw offer als een kostbare parel van liefde en genade. Het kwaad geloofde dat het de Liefde had verslagen, de schoonheid had onderdrukt en de hoop had verstrooid. In plaats daarvan had de zonde niet het laatste woord!
U bent de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde.
U, Jezus de Gekruisigde, U bent de hoop die nooit sterft!

Onze Vader

Dertiende Statie

Dertiende Statie: JEZUS WORDT VAN HET KRUIS GENOMEN

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27, 57-58)
Toen het avond was geworden kwam een rijk man, een zekere Jozef van Arimatea. die zich ook als leerling bij Jezus had aangesloten.  Hij was naar Pilatus gegaan en had om het lichaam van Jezus gevraagd. Daarop had Pilatus bevolen het te geven. 

Intentie:
In het licht van de afhaling van het Kruis, in het licht van Maria's pijn en haar tranen, vragen wij U, Heer, om een ​​hart dat in staat is om te lijden met hen die lijden, een hart dat ontvankelijk is voor hen die de zwaksten, de meest vernederden en mishandelden zijn. Help ons om ons met respect, liefde en geloof te buigen over de wonden en dood van onze broeders en zusters .
Moge de Kerk zijn als Maria, de Moeder die hen die de dood in hun hart hebben, weet te verwelkomen en te omhelzen door in de kracht van de opstanding te geloven. U, Jezus, heeft ons gevraagd om krachtig in uw goedheid te geloven door ons te beloven dat de dingen die wij U in geloof vragen, vervuld zullen worden.
Laten we een beroep doen op uw Barmhartigheid in het vertrouwen dat U ons altijd vergeeft, zelfs als onze zonden en ellende groot zijn.

Onze Vader

Veertiende Statie

Veertiende Statie: JEZUS WORDT IN DE GRAFTOMBE GELEGD

Wij aanbidden U Christus en zegenen U  (Noi ti adoriamo Cristo e ti benediciamo)
Omdat U met Uw heilige kruis de wereld hebt verlost  (Perché con la tua santa croce hai redento il mondo)

.

Uit het evangelie volgens Matteüs (Mt 27, 59-60)
Jozef nam het lichaam, wikkelde het in een smetteloze lijkwade  en legde het in zijn graf dat hij pas in de rots had laten uithouwen. Nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gerold had, ging hij heen. 

Intentie:
Alles is volbracht. Het leven van onze Vriend Jezus werd uiteindelijk gebroken door het geweld en de haat van de mensen. De stilte is oorverdovend, tranen stromen uit onze ogen en ons hart. Heer, we zijn daar met U en met Maria, aan de voet van het Kruis, terwijl we nadenken over de pijn die U ervoer om ons te redden.
We worden bewogen door de gretigheid en de moed van Jozef van Arimathea om Pilatus om uw lichaam te vragen, dat anders in een gemeenschappelijk graf zou zijn beland dat gereserveerd was voor misdadigers. Jozef, daarentegen, staat erop dat U de eer van een begrafenis mag ontvangen.
Wij danken U Vader voor al diegenen die in alle delen van de wereld de lichamen van de doden eren met een waardige begrafenis. Dank voor degenen die de lichamen in het ziekenhuis hebben voorbereid. Dank voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van de overledene naar de begrafenis. Dank voor al diegenen die bidden voor de onbekende en verlaten doden, voor hen die alleen stierven. Dank dat U bij ons bent in leven en dood.

Onze Vader

Zaterdag

Getuigenissen van Licht

Ook al is het niet mogelijk om alles wat hier gezegd wordt, te vertalen
toch wilden we jullie deze vreugdevolle beelden niet onthouden!
Proef hun vreugde gewoon door de sfeer op te snuiven...
Tip: lees eerst even de vertaling, en bekijk nadien de video

 

Korte samenvatting:


ditmaal is het een dans aan het Leven!
Het filmpje eindigt met volgende woorden:
"Dankjewel Moeder Elvira
want u hebt ons geleerd
dat het geschenk van het Leven
de allereerste grote Voorzienigheid is!"