U Crkvi

"Oduvijek sam prenosila mladima
ljubav prema Papii prema Crkvi.
Crkva je Božji dom u kojem usamljen čovjek nalazi sigurnost, otkriva obitelj.Sve više i više osjećam ljubav i zahvalnost prema Crkvi: ona je tvrđava ideala, svjetlo na putu, služenja siromašnima, lomljenje kruha za one koji trpe, sigurnost za sve."

Majka Elvira

NAŠ PUT U CRKVI

Nakon godina služenja i poslanja, 30. svibnja 1998., na blagdan Duhova, na dan kada je u Rimu Sveti Otac Ivan Pavao II. prvi put susreo Crkvene pokrete i nove zajednice, tadašnji biskup Saluzza, uzoriti mons. Diego Bona, priznao je Zajednicu Cenacolo kao privatnu udrugu vjernika te potom 2. lipnja 2001., kao javnu udrugu vjernika.

8. prosinca 2005., sadašnji biskup Saluzza, uzoriti mons. Giuseppe Guerrini, potvrdio je Zajednicu kao javnu udrugu vjernika.Dana 16. srpnja 2009. godine, na blagdan Gospe od Karmela i šesnaestu obljetnicu osnivanja Zajednice, Papinsko vijeće za laike donijelo je uredbu kojom priznaje Zajednicu Cenacolo kao Međunarodnu privatnu udrugu vjernika te odobrava Statut za "pokusno" razdoblje od pet godina. Dekret je uručio kardinal Stanislaw Rylko, predsjednik Papinskog vijeća za laike, 16. listopada 2009. godine, na dan kada je sv. Ivan Pavao II. postao papom.

U Zajednici Cenacolo postoje posvećeni i redoviti članovi. Posvećeni članovi su oni koji posvećuju cijeli svoj život edukativnoj i misionarskoj karizmi Zajednice, živeći puninu zajedničarskog života kroz molitvu i služenje bližnjemu. Redoviti članovi su osobe koji žive svoj kršćanski život na jednostavan način, u "svijetu", te su povezani s karizmom Zajednice Cenacolo, koja za njih predstavlja podršku na putu vjere. Oni su usmjereni prema izgubljenim i ranjenim osobama, živeći svoj misionarski poziv i svjedočeći kršćanstvo u svijetu. Među posvećenim članovima su muškarci i žene, nazvani braćom i sestrama, pozvani slijediti Isusa i ljubiti siromašne do kraja, slijedeći put evanđeoskih savjeta siromaštva, čistoće, poslušnosti, službe i ljubavi za siromašne. Oni su se pred Zajednicom obvezali na život prema ovim savjetima. Ti članovi odabrali su provesti cijeli život naviještajući i svjedočeći s radošću i hrabrošću Božju ljubav prema svima, a posebno prema onima koji su prihvaćeni u Zajednicu Cenacolo.

U procesu razlučivanja s ciljem priznavanja samoga djela, na savjet Papinskog vijeća za laike, uzoriti mons. Giuseppe Guerrini,  biskup Saluzza, ustanovio je na dan 25. ožujka 2010. godine, javnu udrugu vjernika pod imenom "Sestre misionarke Uskrsnuća".
To je udruga žena pozvanih slijediti Krista kroz posvećeni život, koja djeluje u sklopu karizme Zajednice Cenacolo.