Želite da vaše dijete
bude zahvalno?
Budite vi zahvalni.

Majka Elvira