Božja riječ,

Euharistija i lica braće:

eto, to su tri načina Božje prisutnosti na zemlji.

 

Majka Elvira