Naš život je

zrcalo naše molitve.

Onako kako molimo,

takvi i jesmo.

 

Majka Elvira