Bog postoji:

tražite ga i naći ćete ga!


Majka Elvira