Dar života usko je povezan sa sposobnošću ljubavi: ako voliš, živiš!

I dok ne naučiš voljeti i otvoriti svoje srce,

nećeš ni primijetiti ljubav koju primaš 

i uvijek ćeš biti tužan i pun zahtjeva.

M. Elvira