Jedna velika obitelj

"Obitelj smo “javnih grešnika”,
osoba ljubljenih i spašenih od Gospodina,
koji se prignuo nad nas kad
smo bili u blatu svojih grijeha.
Mi smo zajednica uskrslih ljudi
koji su iskusili da je Božje milosrđe
veće od bilo koje čovjekove pogreške
i od bilo koje zamke zla”

Madre Elvira

Majka Elvira voli definirati našu Zajednicu kao “obitelj javnih grešnika”, sastavljenu od ljudi koji su u svojoj prošlosti “javno” sagriješili, pokazavši se slabima i krhkima, ali koji su zahvaljujući Božjem milosrđu danas uskrsle osobe, pozvane da svjedoče živu nadu koja se uvijek iznova rađa u srcu kada čovjek susretne uskrslog Gospodina.

Majci Elviri su se s vremenom pridružili mladi koji su, nakon što su “uskrsli”, poželjeli ostati da dobrovoljno i besplatno daju drugim mladima u potrebi ono što su sami primili; zatim, tu su obitelji otvorene životu, željne proširiti horizonte ljubavi te oni koji su osjetili Božji poziv da daju cijeli svoj život u ovom djelu. Tako je, poput djece koja dolaze na svijet jedno za drugim, nastalo ono što danas nazivamo “velika obitelj” Zajednice Cenacolo, sastavljena od različitih udova Božjeg naroda, koji zajedno hodaju “iz tame u svjetlo”, a svatko sudjeluje u misiji Zajednice prema vlastitim darovima i mogućnostima.

MLADI VOLONTERI


Gospodin je želio da prvi radnici koji se pridružuju Majci Elviri u ovom njezinu vinogradu budu sami mladi: momci i djevojke koji su, nakon što su uskrsnuli za život na zajedničarskom putu, odlučili ostati kao volonteri da besplatno uzvrate za ono što su besplatno primili, pružajući ruku krhkim osobama koje dolaze u Zajednicu. Bog je želio, već od samih početaka, da prihvaćene osobe ne budu ovdje samo da bi nešto „dobile“, već da oni sami, kada uskrsnu za novi život, postanu protagonisti i instrumenti u Božjim rukama da daju, umnože dobro, daruju ljubav.

“Besplatno ste primili, besplatno dajte”: oni koji osjete poziv za misionarsko volontiranje nakon što su prošli višegodišnji put osobnog uskrsnuća zovu se Sluge iz ljubavi. Neki žive to vrijeme darivanja i služenja nekoliko godina, drugi cijeli život.Zahvaljujući njihovoj velikodušnosti umnožile su se bratovštine u različitim zemljama, srce Zajednice proširilo je svoje obzore ljubavi, a zagrljaj Zajednice dospio do misija u Latinskoj Americi i Africi pomažući mladima i djeci s ulice.

Zahvalni smo Gospodinu jer se u načinu kako nam on mijenja život ujedno jasno ocrtava naša misija: učiniti protagonistima one koje primamo, u služenju iz ljubavi. Naša dobrota u njima mora potaknuti želju da radosno vole i služe. Kako nas uči Majka Elvira: “Ljubav mora hodati svijetom našim koracima“.

MISIONARSKE OBITELJI


Među uskrslim mladima, ima nekih koji otkriju poziv za kršćansku obitelj i žele je stvoriti u zajedničarskom okruženju, kao Obitelji otvorene životu, sa širom otvorenim vratima kuće i srca za prihvaćanje ne samo vlastite djece, nego i za onu braću i sestre posebno ranjene, kojima je potrebna ljudska i duhovna toplina, a koju im samo kršćanska obitelj može darovati.

Te obitelji žive u okruženju Zajednice, privremeno ili stalno, odgovorno i slobodno odlučujući što je najbolje s obzirom na njihovu situaciju, sudjelujući u različitim aktivnostima, molitvi i radu u sklopu naših bratovština.
Zajednica podupire njihov ljudski i kršćanski put, ali ne zamjenjuje roditelje u njihovoj temeljnoj zadaći odgoja vlastite djece. Prisutnost bračnih parova s djecom snažno je svjedočanstvo nade i povjerenja u budućnost za sve one koje prihvaćamo, prije svega za mlade i djecu koji su često duboko ranjeni upravo u obiteljskim odnosima. Oni su vidljivi znak ljepote i plodnosti koju kršćanska ljubav daruje životu.

BRAĆA MISIONARI


Posljednjih godina neki mladi su osjetili jak Božji poziv da ga slijede i služe u tom njegovu djelu, da “daju život za prijatelje” u karizmi Zajednice Cenacolo, izabirući da izbliza slijede Krista, prihvaćajući evanđeoske savjete siromaštva, čistoće, poslušnosti i služenja te ljubavi za siromašne, u skladu sa stilom života u Zajednici. Njihov život kao posvećene braće, braće posvećene molitvi, bratskoj podjeli i služenju siromašnima, želi biti živi i konkretni znak milosrdne ljubavi koju Bog Otac ima za one koji su marginalizirani i isključeni.

Njihovo služenje ima za cilj ljudsku i duhovnu potporu, radostan suživot u služenju i odgoju onih koji bivaju prihvaćeni po bratovštinama, da bi i oni potom postali protagonisti, svjedoci, navjestitelji i misionari oslobađajućeg spasenja koje se nalazi u Evanđelju.

ČASNE SESTRE OD USKRSNUĆA


Redovnička zajednica Časnih sestara Uskrsnuća rođena je kroz karizmu i apostolsko služenje Zajednice Cenacolo. Formirana je od žena koje su uskrsle zahvaljujući susretu s Kristom tijekom zajedničarskog puta, gdje su ponovno pronašle ljepotu i vrijednost kršćanskog života. Tu su osjetile Isusov poziv na posvećeni život, da preko njega daruju svoj život za braću, živeći supružničku plodnost s Kristom i majčinstvo kroz dobra djela prema ranjenom čovječanstvu našeg vremena. Dolaze iz različitih zemalja i trenutno su prisutne u Italiji, Brazilu, Peruu, Meksiku i Liberiji.

Časne sestre...

Osim što su aktivno prisutne u velikoj obitelji Zajednice Cenacolo, žive vlastitu karizmu posvećenog života, koja je radikalan izbor u nasljedovanju Gospodina i osobno posvećivanje kroz redovničke zavjete siromaštva, čistoće, poslušnosti, služenja i ljubavi prema siromašnima, koji se očituju i na vidljiv način kroz redovnički habit i veo. Pozvane su živjeti i svjedočiti važnost molitve i kontemplacije, vrijeme darovano Bogu kako bi ustrajno zazivale dar Njegova milosrđa, izvor uskrsnuća, radosti i nade za ranjeno čovječanstvo.

Misionarke...

Žive svoj misionarski poziv kroz univerzalnu ljubav koja grli cijeli svijet, očitujući se kroz spremnost da krenu bilo gdje služiti u misijama Zajednice Cenacolo, darujući se velikodušno i bez ostatka na mjestima gdje ih Božja providnost zove, željne da svima donesu radost i nadu evanđelja.

Uskrsnuća

One su uskrsle žene koje u srcu nose želju da hode cestama svijeta i navještaju radost Uskrslog Gospodina, svjedočeći zanosno ljepotu bivanja njegovim zaručnicama. Svoj zajedničarski život i apostolat žive kroz radosno i besplatno služenje. To je konkretan znak Očeve ljubavi, Oca koji se nježno priginje nad onima koji su se izgubili u vrtlog života da u ljubavi ozdravi rane srca i ponovno vrati dostojanstvo, vrijednost, nadu i povjerenje svakom ljudskom biću.

PRIJATELJI


U svim zemljama gdje je Zajednica Cenacolo prisutna postoji mnoštvo prijatelja, laika i obitelji koji prate duhovnost, služenje i misiju Zajednice, ostajući međutim živjeti u svom dotadašnjem obiteljskom i poslovnom okruženju. Mnogi od njih su, zahvaljujući susretu sa Zajednicom, otkrili ili ponovno pronašli svježinu vjere, koja se u njihovom životu sada očituje kroz intenzivnu molitvu, iskreno obraćenje i aktivni angažman motiviran ljubavlju.

Velikodušno stavljajući na raspolaganje svoje sposobnosti i vještine, kršćanske i profesionalne, trude se biti u svijetu živo svjedočanstvo evanđelja, s posebnom pozornošću usmjerenom prema onima koji su potrebni pomoći. Neki od njih s vremena na vrijeme provedu određeno vrijeme boraveći u samim bratovštinama ili u misijama, dijeleći s momcima i djecom zajedničarski život u punini, da bi bolje upili karizmu i ojačali u vjeri. Njihovo prijateljstvo i njihova raspoloživost su velika i konkretna Providnost.

Tijekom godine sastaju se da bi vrijeme proveli moleći zajedno i upoznavajući se s karizmom Zajednice, preko duhovnih obnova, hodočašća, misionarskih večeri, svjedočanstva...Ponegdje su posebno aktivni u organizaciji raznovrsnih događanja, poput izložbi radova mladih iz naših kuća, zatim svjedočanstava i susreta po školama i župama, mjuzikala i predstava koje izvode naši mladi, sa željom da upoznaju širu javnost s porukom nade i svjetla Zajednice Cenacolo.

RODITELJI NA PUTU


Zajednica ne traži naknadu niti od mladih niti od njihovih roditelja. Smještaj i boravak u Zajednici su potpuno besplatni. Ono što se traži od roditelja je da prate svoje dijete na putu oporavka, preko obraćenja srca, promjene loših navika, stvaranja novog obiteljskog ozračja, što se sve odvija kroz njihovo sudjelovanje u GRUPI RODITELJA. Višegodišnje iskustvo je pokazalo da oporavak mladića ili djevojke znatno ovisi i o trudu njegovih roditelja i o njihovim nastojanjima da se zajedno sa svojim djetetom promijene i oni.

Majka Elvira često kaže roditeljima: “Obraćeni roditelji, spašena djeca!” Tako cijela obitelj sudjeluje u životu Zajednice, koja za njih organizira tjedne i mjesečne susrete i druženja uz molitvu i podjelu iskustava. Često se radi o ranjenim i nepovjerljivim obiteljima zbog problema koje su prošli s djecom, no mnogi se  ipak odlučuju slijediti put molitve, obraćenja i oprosta. Oni potom postaju primjer i svjedočanstvo uskrsnuća i ohrabrenje drugim ranjenim obiteljima.Mjesečni susreti organiziraju se pod nazivom „Obitelji na putu oporavka“. To su dani prijateljstva, molitve i susreta s djecom, hodočašća u marijanska svetišta i sl., koji imaju za cilj potaknuti put obraćenja i ljudsko i kršćansko sazrijevanje.  Odgovorne osobe u grupama roditelja na raspolaganju su u CENTRIMA ZA RAZGOVOR, koji su mjesto prvog kontakta za obitelji koje traže pomoć i savjet.

U mnogim obiteljima događa se pravo Božje čudo: križ djeteta ovisnika često postaje motiv za samopreispitivanje i duboko obraćenje, što rezultira povratkom mira u obitelj i ponovnim otkrivanjem pravih životnih vrijednosti. Čak i u situacijama gdje je zlo duboko poremetilo odnose između roditelja i djece Božja ljubav je u stanju obnoviti dobrotu i ljubav!