U društvu

 

 "Danas svijet ima potrebu
za konkretnim, živim, vječnim odgovorima.
Odabiri koje činimo u Bogu već su
odgovori koji navješćuju vječnost.
Kao Zajednica pozvani
smo biti mali, ali ohrabrujući
znak nade u današnjem svijetu."

Majka Elvira

Zajednica Cenacolo djeluje kao nevladina organizacija na području prihvata, pomaganja, skrbi i odgoja osoba  koje se nalaze u poteškoćama. Nudimo im put oporavka usmjeren prema ponovnom otkrivanju pravog smisla života,  njegovanjem ljudskih, društvenih, moralnih i duhovnih vrijednosti. Zajednica djeluje u okviru nacionalnih neprofitnih udruga i zaklada inspiriranih istom karizmom, a u službi promocije života kroz prihvat i skrb za osobe u potrebi. Različite nacionalne udruge su operativni i pravni oblici u zemljama gdje je Zajednica prisutna, a čine ih volonteri koji slijede karizmu Zajednice. Te udruge dijele zajedničku dobrotvornu misiju u skladu s okvirima koji su predviđeni njihovim pojedinačnim statutima (vidi listu udruga na dnu stranice).

Središte Zajednice nalazi se u Italiji, gdje Zajednica djeluje kroz dva pravna oblika:

–  Udruga San Lorenzo sa sjedištem u matičnoj kući, Saluzzo (CN), Via San Lorenzo 35, neprofitna udruga nastala 1983. i upisana u Regionalni registar volonterskih udruga socijalne skrbi (vidi ciljeve na dnu stranice);

–  Zaklada Uskrsnuće sa sjedištem u kući za formaciju, Saluzzo (CN), Via Pagno 115, upisana kao pravna osoba vladinom uredbom od 29. ožujka 1999., s ciljem upravljanja dobrima koja su stečena tijekom godina, da bi se koristili u karitativne, socijalne, duhovne i edukacijske ciljeve koji se nalaze u srži karizme Zajednice Cenacolo (vidi ciljeve na dnu stranice).

Zajednica sebe ne drži „terapijskom zajednicom“, jer okuplja mnogovrsne osobe, a ne samo one koje su imale problema s ovisnošću. Zajednicu čine mladi u egzistencijalnim poteškoćama; osobe koje traže svoj životni put; odrasli koji se osjećaju promašenima i žele ostatak života provesti smisleno; mladi koji, potaknuti kršćanskim naukom i duhom zajedništva, žele biti dio tog puta; obitelji i volonteri željni zajednički živjeti s osobama u potrebi. Zajednica sebe drži “školom života“ u kojoj članovi otkrivaju i grade smisao vlastita života.

Onim članovima koji su u prošlosti imali problema s ovisnošću ne nudi se nikakav dodatni oblik zdravstvene skrbi, nego su pozvani na put samoedukacije i duhovnog razvoja. Kada članovi Zajednice imaju potrebu za zdravstvenom skrbi ili medicinskim tretmanom, bilo prije pristupanja Zajednici ili tijekom boravka u njoj, koriste se usluge odgovarajućih bolničkih ustanova u sustavu javnog zdravstva. Prema originalnoj zamisli Majke Elvire Zajednica ne prima nikakvu mjesečnu potporu iz državnog proračuna niti od javnih institucija, s kojima u svemu drugom rado i uspješno surađuje. Time Majka Elvira želi poručiti mladima u Zajednici da nije u redu da ih netko drugi financira, nego da trebaju izgraditi vlastito dostojanstvo i samopouzdanje na način da zasuču rukave i oznoje se za svoju budućnost, potpomognuti iskrenom bratskom ljubavlju onih s kojima dijele put. Dakle, živimo od vlastitog svakodnevnog truda i nužnih odricanja, uz potporu mnogih dobrih ljudi koji vjeruju u vrijednost našeg dobrotvornog i edukativnog rada. Njihovi prilozi i donacije blagoslov su za nas jer se rađaju iz ljubavi, iz srca željnog da radosno dijeli ono što ima, postajući tako providnošću za daljnji razvoj Zajednice.

 

CILJEVI UDRUGE I ZAKLADE

Udruga Sveti Lovro je neprofitne naravi, usmjerena isključivo k promociji društvene solidarnosti. Koristeći znanja i sposobnosti članova, volontera i suradnika, glavni ciljevi udruge su:

–  pomoć, prihvat i potpora pri socijalnoj, moralnoj i duhovnoj obnovi osoba koje se nalaze u dubokim egzistencijalnim poteškoćama, siromaštvu i drugim neprilikama, posebno mladih u potrazi sa smislom života;

–  stvoriti mjesta prihvata koja će zračiti obiteljskom atmosferom, dobrodošlicom i iskrenošću, da bi prihvaćene osobe mogle krenuti putem edukacije utemeljene na ljudskim i kršćanskim vrijednostima;

 –  razvijati i podupirati kulturu ljubavi prema životu, sebedarje, pristupanje poslu kao prilici za radosno i bezinteresno služenje bližnjima;

–  senzibilizirati javnost za probleme mladih i obitelji;

– surađivati, prema statutu, s javnim i privatnim tijelima, građanskim i religioznim, te trećim osobama; to se ponajprije odnosi  na institucije i skupine inspirirane istim ljudskim i kršćanskim vrijednostima, podupirući i pomažući ekonomski posebno    onima u siromašnim zemljama kroz projekte razvoja, pomoći i edukacije;

–  promovirati nabavu i održavanje materijalnih i nematerijalnih dobara koja služe ostvarenju misije udruge.

 

Zaklada Uskrsnuće je neprofitne naravi, a njezini glavni ciljevi su:
–  promovirati nabavu i održavanje materijalnih i nematerijalnih dobara koja služe ostvarenju misije zaklade;

–  slijediti religijske, liturgijske i edukativne ciljeve te služiti siromašnima;

–  razviti unutar zaklade formacijski program za članove koji se žele posvetiti ciljevima same zaklade;

– prijem, pomoć i podrška osobama koje se nalaze u egzistencijalnim poteškoćama, siromaštvu i drugim problemima predlaganjem konkretnog rješenja na tragu ljudskih i kršćanskih vrijednosti;

– razvijanje misionarskog duha, koji se izražava u potpori i ekonomskoj pomoći misijama u različitim dijelovima svijeta.

Sve prema načelima i potrebama koje proizlaze iz kršćanskog nadahnuća pastoralnog djelovanja Katoličke Crkve.

 

IMENA “SAN LORENZO”, “CENACOLO” I “USKRSNUĆE”

Ime San Lorenzo (sveti Lovro) često se nalazi u nazivu nacionalnih udruga, budući da prva Udruga, nastala u Italiji 1983., godina, nosi to ime zbog toga što se nalazi na obronku Saluzza (CN) u ulici San Lorenzo.
Priča o sv. Lovri mučeniku, jednom od prvih đakona Crkve, važna je jer pokazuje da su siromašni i slabi pravo blago Crkve, da je pravo bogatstvo ljudski život, a ne materijalne stvari.

I ime Cenacolo ponavlja se na različitim mjestima, budući da je Majka Elvira još od početka tako nazvala djelo (u javnosti poznato upravo po tom imenu) u spomen na trenutak silaska Duha Svetoga na Mariju i apostole ujedinjene na molitvu u prostoriji zvanoj cenacolo, preobražavajući apostole, prestrašene i obeshrabrenih srdaca nakon Kristove smrti, u hrabre i odvažne svjedoke Uskrsnuća. To je ono što želimo da se dogodi u životima onih koje primamo: dolaze tužni, prestrašeni i obeshrabreni, a ovdje pronalaze radost i hrabrost da žive novim, uskrslim životom.

Ime Uskrsnuće, osim što je to naziv našeg časopisa, sažima i misiju Zajednice, a to je obnova i uskrsnuće života. Želimo da naše bratovštine budu u službi života, siromašnih, onih koji traže pomoć, imajući na umu da pravo blago naše Zajednice nisu kuće, dobra i novac, nego životi svih onih koje primamo, od kojih su mnogi u životnim poteškoćama.
Molite za nas kako bismo mogli i dalje slijediti načelo Majke Elvire da ne prikupljamo blaga na zemlji nego da koristimo ono što nam daruje Božja providnost da bismo voljeli, voljeli, voljeli... i služili životu!

 

UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA VEZANE UZ KARIZMU ZAJEDNICE CENACOLO PO SVIJETU

Sljedeće udruge na nacionalnim razinama predstavljaju djelo Zajednice Cenacolo:

EUROPA  

   AUSTRIJA:  Gemeinschaft Cenacolo
   BOSNA I HERCEGOVINA:  Međunarodno udruženje građana “San Lorenzo”
   HRVATSKA:  Udruga Sveti Lovro - Zajednica Cenacolo
   FRANCUSKA:  Association San Lorenzo
   VELIKA BRITANIJA:  Community Cenacolo UK
   IRSKA:  Friends of Comunità Cenacolo Ireland
   SLOVAČKA:  Priatelia spolocenstva Cenacolo
   SLOVENIJA:                                  Međnarodno društvo Sveti Lovrenc – Skupnost Cenacolo
   ŠPANJOLSKA:  Fundacion Divina Misericordia
   PORTUGAL:  Fundaçao Risurrezione
   POLJSKA:  Fundacji Charytatywnej imienia Biskupa Czeslawa Domina

                 
AMERIKA 

           SAD:  Comunità Cenacolo America
   ARGENTINA:  Comunidad de Vida Asociacion Civil San Lorenzo
   BRAZIL:  Associaçao São Lourenço
   MEKSIKO:  Asociacion Civil Cenaculo de Guadalupe
   PERU’:  Asociacion Religiosa Comunidad Cenaculo

    
AFRIKA

           LIBERIJA:  Cenacolo Community