logo-01.png

Pripremni razgovori za ulazak u Zajednicu

  Screenshot 2020-04-19 at 11.28.44.png

 

 

 


 

Detaljnije podatke o pripremnim razgovorima u sljedećim zemljama možete dobiti na telefon:

Screenshot 2020-04-19 at 11.32.07.png