Hrabro naprijed,
promjena je moguća!
Nije bitno tko je pogriješio
i što je pogriješio

Majka Elvira