Náš deň

"KOMUNITA
JE JEDNO VEĽKÉ
STAVENISKO ŽIVOTA
STÁLE OTVORENÉ.
KAŽDÝ DEŇ, 
JE TO VEĽKÝ ÚŽAS,
JEDEN VEĽKÝ ZÁZRAK
"

Matka Elvíra

Náš deň je naplnený modlitbou, prácou, hrou, spoločným zdieľaním a skutočným priateľstvom. Začína sa o 6.00 ráno budíčkom, povinnosťou pekne si ustlať posteľ a osobnou hygienou. Potom nasleduje prvý moment dňa pre Pána: spoločná modlitba ruženca v kaplnke ako obeta celého dňa Panne Márii spolu s čítaním zo Svätého písma, sprievodného svetla na ceste života, ktoré má za úlohu jeden z členov spoločenstva. 
Nasledujú raňajky a po nich práca. Každému je pridelená určitá úloha na určitú dobu, potom sa činnosti menia. Veríme, že práca je možnosťou konfrontácie a vzrastu, a ako nám opakuje stále Matka Elvíra, najdôležitejším povolaním, ktoré nás chce Komunita naučiť, je povolanie života. Všetky práce v dome (v kuchyni, v záhrade, upratovanie a iné povinnosti) si organizujú chlapci a dievčatá, ktorí žijú v Komunite. Komunita je jedno telo, v ktorom každý z nás je jeho živou časťou!
Čas obeda na pravé poludnie je rodinnou chvíľkou, keď spoločné stolovanie pomáha jednote. Po obede nasleduje chvíľka voľna a okolo druhej sa vraciame k práci, ktorá vypĺňa celé poobedie. Druhý ruženec sa modlí počas práce, aby sme sa naučili, že aj pri práci sa človek môže pomodliť. O pol siedmej je večerná modlitba: tretí ruženec sa väčšinou recituje pochodujúc a potom nasleduje čítanie z Písma svätého spolu so zdieľaním z vlastného života v priateľskej a úprimnej atmosfére. Nasleduje večera, chvíľa voľna a priateľstva a okolo desiatej večierka.
Je to veľmi jednoduchý život, veľmi usporiadaný, prináša harmóniu životu a pokoj srdcu. Počas týždňa nechýbajú ani chvíle určené na oddych, spoločenské chvíle jednoduchej zábavy, spevu atď.