Smrť už nemá posledné slovo! My veríme v Ježiša Krista, ktorý sa reálne narodil, skutočne žil, zomrel a bol vzkriesený pre nás.Matka Elvíra