Prostredníctvom chudobných, prostredníctvom posledných som odhalila podstatu života.

Matka Elvíra