Náš Boh je živý, je to Boh,
ktorý spolu s nami kráča svetom.

Matka Elvíra