NOVÉ ODCHODY NA MISIE

Envie, nedeľa, 1. októbra 2017

mission 02Domenica, 1 ottobre 2017
Posielam vás ako ovce medzi vlkov; budťe teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice (Mt 10, 16)
Pri príležitosti rehoľných sľubov Slavena a Huberta sme slávili aj tento dôležitý moment pre našu komunitu, a to požehnanie piatich chlapcov a dvoch dievčat ktorí sa vydajú do našich misií v Latinskej Amerike.
Už je zvykom, že v októbri, mesiaci misií vysielame nových misionárov do našich domov, a tak sme prosili Ducha Svätého aby zostúpil na týchto nových misionárov, ktorí čoskoro odídu do Perú, Brazílie a Argentíny.
Určite bolo pre každého z nich obrovsým darom dostať toto požehnanie práve od nášho biskupa, spolu s misionárskym krížom! Ďakujeme Ester, Laure, Damianovi, Guerinovi, Stefanovi, Albertovi a Danielovi za ich "áno" vyslovené tomuto povolaniu. mission 01
Ďakujeme matke Elvíre za jej obrovské "áno" vyslovené vôli Božej, z ktorého sa zrodilo mnoho našich "áno" životu a komunite, vediac že spoločne s Pánom Bohom je možné všetko!
Ďakujeme komunite, že nám dáva možnosť slúžiť deťom a chudobným, ďakujeme pretože nás naša matka Elvíra naučila, že milovať a slúžiť znamená kralovať!