V Cirkvi

"Vždy som učila mladých
láske k Pápežovi 
a k Cirkvi.
Pretože Cirkev je Domom Božím,
kde práve človek,
ktorý je sám a skľúčený,
nachádza prístrešie,
útočisko a rodinu.
Cítim sa stále viac zamilovaná
a vďačná Cirkvi pre to čím je:
pevnosťou ideálov,
svetlom ktoré osvetľuje cestu
a osvetľuje rozhodnutia každého človeka, službou pre tých najchudobnejších,
pokrmom pre tých ktorí trpia,
istotou pre všetkých.
"

Matka Elvíra

NAŠA DUCHOVNÁ CESTA

Po rokoch služby a misie, 30. mája 1998, na sviatok Zoslania Ducha Svätého v deň, keď sa v Ríme Pápež Ján Pavol II. stretol po prvýkrát s duchovnými hnutiami a novými spoločenstvami, vtedy Mons. Diego Bona, biskup diecézy Saluzzo v Taliansku uznal Komunitu Cenacolo ako privátne spoločenstvo veriacich, a následne 2. júna 2001 ako verejné spoločenstvo veriacich.

8. decembra 2005 mons. Giuseppe Guerrini, biskup Saluzza, definitívne potvrdil schválenie komunity diecézou ako verejné spoločenstvo veriacich. 

16. júla 2009  na sviatok Panny Márie Karmelskej a 26-te narodeniny Komunity Cenacolo, Pápežská rada pre laikov vydala dekrét, ktorým uznáva Komunitu Cenacolo ako Medzinárodné združenie laikov.