Komunita Cenacolo


"Ako by som mohla ja sama
vymyslieť takýto príbeh?
Všetko sa to stalo bez toho
aby som si to vôbec všimla:
ponorila som sa do Božieho milosrdenstva
a vyhrnula som si rukávy
aby som mohla viac milovať,
milovať, milovať a slúžiť!
Ja sama som neustále prekvapená
tým čo všetko sa stalo,
a čo sa stále deje
v živote Komunity Cenacolo,
ktorá je Božím dielom,
dielom Ducha Svätého,
a Panny Márie"

Matka Elvíra

VZNIK A ROZVOJ

Dňa 16 júla, v deň spomienky Panny Márie Karmelskej, v jednom rozbitom a opustenom dome, ktorý dala k dispozícii obec Saluzzo v provincii Cuneo v severnej časti Talianska Piemonte, sestra Elvíra Petrozzi, dnes známa ako Matka Elvíra, založila Komunitu Cenacolo. Komunita je odpoveďou milosti Božej na zúfalé výkriky mnohých stratených mladých ľudí, sklamaných a podvedených, ktorí hľadajú radosť zo života a pravý zmysel existencie v klamlivých svetlách dnešného sveta. A tak sa zrodilo miesto, kde sú títo ľudia prijímaní s láskou, miesto ktoré im slúži, a ktoré sa v priebehu rokov stalo prameňom nádeje a vzkriesenia pre mnohých, ktorí sú stratení v tmách tohto sveta, nešťastní, na okraji spoločnosti, beznádejní, a ktorí sa ukrývajú v drogách, alkohole, gamblerstve a iných závislostiach.

Matka Elvíra chcela otvoriť jeden dom, ale ako vždy Božie projekty sa ukazujú väčšie ako tie ľudské: mladí prichádzajú zo všetkých strán a prosia o prijatie, aby aj oni mohli spoznať nový život, a tak sa domy Komunity Cenacolo, volané tiež bratstvá, rozrastajú, najprv v Taliansku a potom v iných krajinách. Dnes Komunita počíta viac ako 60 domov v 20 krajinách sveta. V týchto bratstvách sú prijímané tisícky ľudí, medzi ktorými väčšinou mladí, často s hlbokými problémami, ale s vôľou spoznať pravý život cez komunitnú cestu. V Latinskej Amerike a v Afrike, okrem týchto bratstiev sa zrodili aj misie pre príjem detí z ulice, sirôt či opustených. Na miestach, kde nás Božia prozreteľnosť privedie, túžime byť malým, ale znamenitým svetlom vo svete tmy, jedna znovuzrodená nádej, či živé svedectvo o tom, že smrť nemá posledné slovo.

NA SPOLOČNEJ CESTE "Z TMY DO SVETLA"

V priebehu rokov, okúzlený štýlom života, viery, podieľania sa a služby prežitými v Komunite, sa spojili s Matkou Elvírou mladí dobrovoľníci, laici, rodiny, bratia (niektorí kňazi) a rehoľné sestry, ktorí žijú a venujú sa na plný úväzok a úplne bezplatne službe tejto spoločnosti, podieľajúc svoje životy spolu s prijatými členmi komunity na jednej bratskej ceste "z tmy do svetla", ktorá prináša objav radosti viery, krásy života a skutočnej slobody. Komunita Cenacolo bola prijatá katolíckou cirkvou, presnejšie pápežskou radou pre laikov, ako Medzinárodné spoločenstvo veriacich. Matka Elvíra často opakuje "...my sme prví svedkovia Božieho zázraku, ktorý nikto nevymýšľal ani neprogramoval za stolom, ktorý nás predbieha a prekvapuje, a ktorého ako dar od Boha sme členmi".

"ŠKOLA ŽIVOTA", JEDNA "VEĽKÁ RODINA"

Komunita nechce byť len miestom na rekuperáciu a sociálnu pomoc, ale chce byť "školou života" a jednou "veľkou rodinou", kde ten kto príde sa môže cítiť "ako doma" a nájsť tak svoju dôstojnosť, radosť zo života a túžbu milovať. Tým, ktorí klopú na naše dvere je ponúknutý veľmi jednoduchý a rodinný štýl života: bezplatný príjem ako znak skutočnej lásky; úprimné priateľstvo ako základ ľudských vzťahov a bratskej lásky; spoznávanie práce prežitej ako dar a snaha dozrieť v zodpovednostiach života; modlitba a viera v Ježiša Krista, mŕtveho a zmŕtvychvstalého pre nás, ako odpoveď na potrebu nekonečnej lásky, ktorá sídli v ľudskom srdci.

Veríme že kresťanský život, vo svojej plnosti, je pravou odpoveďou na každý nepokoj v srdci, a že len Ten, ktorý stvoril človeka môže znovu obnoviť jeho stratené a ranené srdce od skúseností, ktoré ho sklamali a podviedli.

SILA LÁSKY

Skutočnou silou komunity je láska, ktorá sa prejavuje v bezplatnom príjme, v radostnej službe, v úprimnom zdieľaní, a náročnej výchove, tá láska, ktorá sa rodí na Kristovom kríži, a ktorá "dáva život mŕtvym, slobodu uväzneným, a zrak slepým." Od začiatku sme sa s vierou zverili do opatery Božej prozreteľnosti, ktorá sa nám ukazuje cez našu každodennú snahu, a cez malé a väčšie gestá dobroty a láskavosti mnohých ľudí, ktorí veria v naše učenie života a viery.

Ďakujeme Pánu Bohu, pretože sa môžme nadchnúť my ako prví nad tým, čo Jeho láska tvorí pred našimi očami, a poďakovať mu, pretože nás každý deň robí účastníkmi Jeho Zmŕtvychvstania, a pretože nám dáva silu vidieť znovu usmiate tváre tých, ktorí stratili všetku nádej.