S.O.S. Prayer

"Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! klopte a otvoria vám!"  (Mt 7,7)

NAŠE ÚMYSLY, KTORÉ ZDÔVERUJEME VÁM

Modlitby za KOMUNITU
- Za zdravie Maky Elvíry a za úmysly jej srdca
- Za to aby sme prežívali s otvoreným srdcom zoslanie Ducha Svätého počas jeho slávnosti
- Za všetky rozhodnutia týkajúce sa projektov Komunity
- Za všetky deti na misiách


VAŠE ÚMYSLY, KTORÉ ZDÔVERUJETE NÁM
Za úmysly, ktoré túžite zdôveriť modlitbám komunity, napíšte tu dole.
Budeme sa za teba modliť, a prosíme ťa aby si sa modlil aj ty za nás! Pán Boh sa postará! Ďakujeme.

* Pre toho kto chce môže napísať svoju e-mailovú adresu

5+12=