Púte

 

"DOVOĽME TEDA ABY
NEŽNÁ MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA
OBAJALA CELÝ "DEŇ NÁŠHO ŽIVOTA"
ABY CEZ SRDCE PANNY MÁRIE
VLOŽILA NÁŠ ŽIVOTNÝ PRÍBEH
DO JEŽIŠOVHO ŽIVOTA
A ABY VNIESLA JEHO ŽIVOT
DO NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽITIA
"

Matka Elvíra

PÚTE DO MARIÁNSKYCH MIEST
Matka Elvíra nás od začiatku pozývala k veľkej dôvere v Pannu Máriu a k modlitbe svätého ruženca.
Na Ceste ozdravenia a viery majú svoje miesto aj zvlášť milostné chvíle a tiež rôzne púte absolvované mladými aj ich rodičmi na rôzne mariánske pútnické miesta: Lourdes, Medjugorje, Fatima, Czenstochowa a mnohé iné. Byť pútnikmi na týchto miestach, ktoré sú zvlášť požehnané prítomnosťou Panny Márie, miestach, kde sa môžeme zhlboka nadýchať univerzálnosti našej Cirkvi a sily modlitby, dovoľuje mnohým "zatvrdlým" srdciam, aby sa znovu otvorili pre milosť ľútosti, odpustenia a milosrdenstva.
V blízkosti niektorých z týchto mariánskych miest máme privilégium existencie našich domov: Panna Mária nás priniesla na rôzne miesta, ktoré sú požehnané jej prítomnosťou, pretože vie, že tieto miesta sú miestami milostí, živého milosrdenstva a intenzívnych a pravých skúseností s Bohom.
Vydať sa na cestu k Panne Márii pomáha všetkým, mladým, rodičom aj priateľom, aby našli vo svojom srdci tú jemnosť a to milosrdenstvo, ktoré naše srdce, tak veľmi ranené zlom a hriechom, potrebuje. Je obrovským darom môcť okúsiť a vidieť každodennú lásku Panny Márie k nám, úbohým hriešnikom!