"2% z dane"

Milí priatelia komunity Cenacolo:
Tu je postup krokov na poukázanie podielu Vašej dane za rok 2016.

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane poukazujete ako zamestnanec, alebo ako fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie alebo podávate daň priznanie ako právnická osoba.

I. Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov:

  1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (príloha č. 1)

  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane (z r. 05 tlačiva) a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane ( z riadku 03 - Daň znížená o daňový bonus – z tejto sumy vypočítaj 2%). Táto suma musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane
, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

4. Vyplňte vyhlásenie (príloha č. 2) na poukázanie dane pre príjemcu (už predvyplnený) :

Názov Priatelia spoločenstva CENACOLO Forma Občianske združenie
IČO 45011982
Ulica E. F. Scherera 40

Mesto Piešťany PSČ 921 01

5.

6.

1.

Obe tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, doručte do 30. 04. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu daňového úradu podľa vášho bydliska si zistíte na stránke:

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej- prislusnost

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

II. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie :

Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane. Za zaplatenú daň sa považuje daň znížená o daňový bonus. (pre tých ktorí využívajú postup podľa § 33 Zákona o dani z príjmov – a uplatňujú bonus na vyživované deti). Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane
, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40

hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016

dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní podľa príslušného typu daňového priznania ( A, B) pre fyzické osoby v kolónke s názvom : ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona vypíšte:

Názov Priatelia spoločenstva CENACOLO Forma Občianske združenie
IČO: 45011982
Ulica E. F. Scherera 40

Mesto Piešťany

PSČ 921 01

V tlačive je možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... ) príjmateľovi – novinka od roku 2016!

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte na Váš daňový úrad v termíne na podanie daňového priznania na adresu podľa Vášho bydliska a v rovnakom termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

3.

1.

2.

Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

III. Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby:

V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa:

Názov Priatelia spoločenstva CENACOLO Forma Občianske združenie
IČO: 45011982
Ulica E. F. Scherera 40

Mesto Piešťany PSČ 921 01

Minimálne suma ktorú môžete poukázať je 8€.

V tlačive je možnosť zaškrtnúť súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... ) príjmateľovi – novinka od roku 2016!

Upozornenie:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2017) a zaplatenie dane v roku 2017 NEDAROVALA financie vo výške

minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba občianske združenie Priatelia spoločenstva CENACOLO ), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31. 3. 2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba občianske združenie Priatelia spoločenstva CENACOLO), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

V prípade, že chcete podporiť CENACOLO finančným darom do termínu na podanie daňového priznania, alebo aj po tomto termíne, kontaktujte nás telefonicky na čísle: +421 908 616 720 alebo elektronicky na e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a poskytneme Vám ďalšie informácie ako postupovať.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok na poukázanie podielu zaplatenej dane má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech príjmateľa.

Ďakujeme za poukázanie % z Vašej dane. Komunita Cenacolo.