Rodičovské kluby


Ak máte záujem o informácie o komunite Cenacolo najvhodnejším zdrojom sú tzv. Rodičovské kluby.  Prebiehajú vždy v piatok  o 19.00 hod. ( výnimkou je piatok, ktorý pripadne na Štedrý večer a oba vianočné sviatky a Veľký piatok). V tieto večery klub neprebieha. Vstup na tieto klubové večery je voľný. Nie je potrebné sa dopredu ohlasovať. Privítame všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí majú o problematiku záujem. Túto príležitosť získať informácie najmä o komunite Cenacolo využívajú rodičia, ktorí nemajú jasno o príčinách zmien správania sa svojich detí a ich príbuzní, ktorí vedia, že ich deti sú závislé a hľadajú najlepšiu cestu ako im pomôcť, rodičia malých detí chodia zbierať informácie preventívne, učitelia, kňazi, pracovníci sociálnych úradov a ustanovizní, i ďalší, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku s mladými ľuďmi. Informácie dostanete vo forme svedectiev ľudí – rodičov detí, ktorí si tieto problémy už prežili, či úspešne, alebo neúspešne, mladých, ktorí si tieto „galeje“ prežili   úspešne. Podávať „zaručené rady“ ako veci vyriešiť sa zdráhame, pretože podľa komunitných skúseností každý závislý potrebuje viacej, alebo menej individuálny prístup.

    Je zvykom, že na klubové večery prichádzajú rodičia, alebo prosto ľudia, ktorí chcú závislému pomôcť sami, bez toho, ktorý potrebuje pomoc. Už prvé kluby  poskytnú všetky podrobnosti o komunite i o vstupe do nej. Ak im táto cesta vyhovuje nasledujú tzv. kolokvie. To sú predvstupové pohovory pred vstupom do komunity. 

 

PIEŠŤANY
 
Základná škola 
na ul. E.F. Scherera 40
     

 KOŠICE

  
Dominikánsky konvent Košice, 
Mäsiarska 6, 04001 Košice.
 

  

 
Informácie o Rodičovských kluboch 
a kolokviách môžete získať aj na tel. čísle
0905277500 (pre chlapcov) 
0915311669 (pre dievčatá)