Korunka Božieho Milosrdenstva

CORONCINA CANTATA:    
   


Na začiatku:
Otče náš,
Zdravas’ Mária,
Verím v Boha.
 
Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta (1-krát).
 
Na malých zrnkách:
Pre jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom (10-krát).
 
Na zakončenie:
Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3-krát).