Svedectvá

 "Vystúpiť na javisko, rozprávať o sebe, prekonať strach z toho,
že urobíme chybu,
držať v ruke mikrofón sú veci,
ktoré by nikto z mladých 
nebol schopný urobiť bez toho,
aby si predtým niečo nevypil
alebo nezobral drogu.
Dnes je to jeden veľký krok k slobode."
                          
Matka Elvíra

Často nás pozývajú, aby sme svedčili o našej ceste ‘z tmy do svetla’ v školách, vo farnostiach, na námestiach,  jednoducho a  pravdivo rozprávať o tom, čo sme prežili, alebo vyjadriť naše vzkriesenie formou muzikálu, predstavení, tancov a piesní, ktoré vznikli v srdciach tých istých vzkriesených mladých počas ich komunitnej cesty.

To, prečo sme v živote trpeli, chyby, ktoré sme spravili, rany a negatívne skúsenosti, ktoré sme získali, dnes osvetlené vierou, premenené v odpustenie, sa stali príležitosťou na rozhovor, na priateľstvo, na vzájomné zdieľanie sa a pomoc ostatným ľuďom. Možnosť svedčiť je pre nás veľkým Božím darom, aby sme prekonali strach z minulosti, zvíťazili nad našou uzatvorenosťou a falošnosťou, aby sme nezabudli na to, kým sme boli včera, a aby sme rozpoznali zázrak, ktorý Boh urobil v nás dnes a aby sme so živou nádejou pozerali na zajtrajšok.

Svedčíme o našom vzkriesení s nádejou, aby všetci pochopili, že život je veľký poklad, ktorý by nemal byť zbytočný, odhodený alebo sa ním nemalo pohŕdať, ale že je to nádherný dar od Boha, ktorý musí byť prijatý, milovaný a darovaný.