Rodiny v ťažkostiach

"Hneď od začiatku ma chlapci naučili
ako je veľmi dôležité prijímať aj ich rodiny,
zahŕňajúc ich do cesty
znovuzrodenia ich detí.
Pýtala som a pýtam od nich 
skutočne veľmi veľa:
obrátenie sa!
"

Matka Elvíra

KRÍŽ KTORÝ SA STÁVA MOŽNOSŤOU NA OBRÁTENIE

Kríž závislého syna/dcéry prináša mnohokrát veľké utrpenie celej rodine. Ale vďaka Božiemu Milosrdenstvu sa tento kríž stáva pre mnohých rodičov  prostriedkom a možnosťou k obráteniu, k úprimnej zmene, k hlbokému zamysleniu sa nad skutočným zmyslom života. Matka Elvíra počúvajúc mnoho príbehov mladých prijatých v Komunite, zistila že ten nepokoj, ktorý vybuchol v mladosti, sa v skutočnosti  začal už dávno predtým, ako prišla droga, či alkohol. Viacero mladých si jasne uvedomuje, že počiatok utrpenia siaha do útleho detstva. Ranený vzťah so synom/dcérou otvoril jednu "trhlinu" a tak vznikla nedôvera voči matke a otcovi, voči daru vlastného života. Otvorilo sa veľké prázdno osamelosti, neskôr hnevu, potláčanej a skrytej nenávisti, od ktorých sa len uteká, ale rany sa nijako nehoja. Takáto vnútorná krvácajúca rana sa stala otvorenými dverami pre zlo, ktoré vošlo a ešte hlbšie ranilo život. Len chvíľu po svojom zrode, uvedomujúc si toto rodinné utrpenie, vytvorila Komunita aj cestu pre rodiny. Zrodili sa tak rodičovské skupiny, dnes rozšírené v mnohých krajinách sveta. Takže aj rodiny chlapcov a dievčat sú zahrnuté v "lone" života Komunity a na ceste znovuzrodenia, spolu so svojimi potomkami.

CESTA RODIČOV
Ak sa kdekoľvek na svete zrodí Komunita, tam sa, ako nevyhnutný dôsledok a “plod” vytvorí aj cesta pre rodičov, ktorá pozostáva z kolokvií, z modlitebných stretnutí rodičov, z dní stretnutí spolu s Komunitou, z rôznych púti a duchovných obnov. Komunita objíma rodinu, podopiera ju v momentoch utrpenia, kríža, bolesti, ťažkosti, zúfalstva. Komunita rodine napomáha, ale nenahrádza ju. Puto, ktoré tam medzi rodičmi a ich potomkami ešte existuje, sa musí uzdraviť a oslobodiť. Rodinné puto zostáva základom a stále ovplyvňuje, v dobrom alebo aj v zlom, cestu potomkov. Preto Komunita venuje rodinám veľa času a energie,  aby bol  príbeh detí v plnosti "objatý". Z jednej strany rukou Komunity a z druhej rukou rodiny, ktorá znovu nachádza nádej. Štýl života,  ktorý sa mladým ponúka v Komunite,  je ten istý, aký sa ponúka aj rodinám prostredníctvom rodičovských stretnutí. Tak, aby rodičia aj deti kráčali po tej istej ceste,  ktorá vedie k novému a pravdivejšiemu vzájomnému stretnutiu. Matka Elvíra často hovorí: "Obrátení rodičia, spasené deti". Mnohokrát chlapci a dievčatá pociťujú obrovskú silu, keď vidia zmeny v ich rodine. Necítia sa tak opustení, "vyhodení", ale naopak, cítia sa byť milovaní a nasledovaní. A to im dodáva veľkú odvahu. Takisto, koľkokrát rodičia pociťujú obrovskú silu, keď vidia zmenu v srdci a v správaní svojich detí. Po tom, ako sme v minulosti  boli utrpením jeden pre druhého, dnes, zmena jedného sa stáva požehnaním a silou pre zmenu toho druhého.