Prozreteľnosť

 

 "ČASTO OPAKUJEME
POČAS DŇA
'PÁN BOH SA POSTARÁ'
ČO ZNAMENÁ:
PANE BOŽE, TY VIEŠ,
TY SI S NAMI,
DÔVERUJEM TI!"

Matka Elvíra

DÔVERA V BOŽIU PROZRETEĽNOSŤ
(z jednej katechézy Matky Elvíry)

Pýtala som sa sama seba, či je správne požiadať o malý mesačný príspevok rodičov. Ale ako by som mohla žiadať o peniaze rodiny  zúfalé a často úplne vykrvácané? A tak som si povedala: „Nie!" A vyzvala som Pána: " Ty si Otec a ja som ťa spoznala, spoznala som tvoje prekrásne otcovstvo. Kráčam tam, kde ma ty chceš, robím to, čo žiadaš, svoju vôľu mi ukazuješ v každej chvíli. Ukáž teda týmto deťom, aký si Otec!" A tak sa aj stalo. Nikdy nás nesklamal, vždy bol o krok pred nami a sprevádzal nás. Prozreteľnosť na seba nenechala nikdy čakať a vždy odpovedala na naše potreby: cez malé a väčšie gestá lásky dobrých ľudí, ktorí veria v život a v náš návrh na život.

Pamätám, že na začiatku Komunity som veľakrát v tej malej, ešte rozbitej jedálni v Saluzzi rozprávala chlapcom o prozreteľnosti. Vždy som videla takýto obraz: „Prozreteľnosť je prekrásna pani so širokými ramenami a s jasným a priezračným pohľadom, ktorá sa zobúdza skoro ráno, skôr ako my všetci, šťastná a odhodlaná postaviť sa do úlohy našej služobnice, pracujúc pre nás až do neskorého večera. Potom ako dobrá matka vyčká, až kým nezaspí  posledný syn v jej náručí, aby sa sama mohla uložiť na spánok." A pamätám sa, že keď chlapci počúvali tento môj príbeh, otvárali oči, ako keby túžili vidieť túto prekrásnu pani. Ale potom sami pochopili, kto je to: tá prekrásna pani je „materstvo Božie", je to krása materskej tváre Pána Boha, svetlej, fascinujúcej tváre, ktorá sa láskavo zohýba k nám a stará sa o svoje deti. A za  všetky  roky môžem s radosťou dosvedčiť: táto prekrásna pani - prozreteľnosť nikdy nechýbala na našej schôdzke.

Prozreteľnosť znamená aj provizórnosť, chudobu. Nikdy sme si nenárokovali džem na raňajky! Ďakovali sme, aj keď bolo len trochu mlieka a keď nebolo mlieko, pili sme čaj, ak nebol čaj, pila sa voda. Mladí sa nikdy nesťažovali, jedli chlieb s jablkom tak ako aj my, nikdy nevyžadovali nič extra, pretože v hĺbke ich srdca bola túžba opäť dať zmysel svojmu životu, veriť v život. A aj preto sa musím poďakovať Božej prozreteľnosti, ktorá nám dovolila zažiť prekrásne skúsenosti: chlapci sa sami dotkli Božieho otcovstva práve prostredníctvom Božej prozreteľnosti, poznávajúc tak  živého Boha, ktorý vidí a stará sa o svoje deti, a učiac sa tak dôvere v neho.