Priateľstvo

 "PRIATEĽSTVO SA BUDUJE NA JEDNODUCHÝCH VECIACH,
MALÝCH, NIEKEDY SKRYTÝCH PRED OČAMI DRUHÝCH,
ALE KTORÉ ROZRADOSŤUJÚ SRDCE
"

Matka Elvíra

OD STRÁŽENÉHO KU STRÁŽCOVI 
(z jednej katechézy Matky Elvíry)

Rozdeľovanie, priateľstvo, pravda, bezplatnosť, to sú opory Cenacola. Keď k nám príde nový člen, dostane jedného „anjela strážneho“ - jedného z členov komunity, ktorý sa tiež nachádza na ceste znovuzrodenia, ktorý ale už premohol najväčšie ťažkosti a ktorý je pripravený na to, aby sa postaral o toho, kto príde „zničený“. Anjel strážny, ktorý ťa sprevádza ako tvoj tieň, pomáha tomu poslednému. A tak sa stane jeho prvým priateľom, tým, ktorý mu vysvetlí, čo a ako sa u nás robí, tým, ktorý pomôže pri prvých ťažkostiach na ceste komunity, tým, ktorý ho ochráni vo chvíľach, keď zlo sa zdá byť silnejšie, rozprávajúc sa s ním, ktorý mu pomôže pochopiť komunitné pravidlá, ktorý pokojne a trpezlivo prijíma prvé vzbury a problémy. Je ako starší brat vždy pripravený podať pomocnú ruku v ktorejkoľvek chvíli počas dňa či noci, a tak sa stáva konkrétnym znakom lásky, ktorú Komunita ponúka každému, kto príde. Niekedy však anjel strážny môže aj prekážať, pretože chránený môže mať pocit, že nie je slobodný. V skutočnosti po čase zistíš, že práve tvoj „anjel“ je pomocou pre tvoju slobodu, ktorá je ešte slabá a krehká v porovnaní s pokušeniami, spomienkami a podvodmi zla. Byť „strážený“ a „strážiť“ nie je ničím iným než dvomi základnými skutočnosťami, ktoré udržujú na nohách náš život: potreba byť milovaný a potreba milovať. Kto vojde do Komunity, potrebuje byť milovaný, sprevádzaný, chránený, aby sa tak sám naučil milovať, sprevádzať, chrániť a slúžiť slabším. Od „stráženého k strážcovi“, od milovaného k tomu, ktorý sa rozhodne milovať, to je kresťanská cesta, ktorú prežívame spoločne, aby sme sa každý deň znovu zrodili do nového života. Mladí tak zistia, že skutočné ozdravenie nie je len v tom viac nedrogovať alebo nerobiť zlo, ale  naučiť sa milovať, slúžiť a žiť v súlade s vierou.