Predstavenia a muzikály

"Aj tento umelecký rozmer ako sú spev,
tanec a divadlo môže byť považovaný
za jedno z
 ‘poslaní’ našej komunity,
poslanie svedčiť o radosti z viery:
ohlasovať všetkým, ktorých stretávame,
že Ježiš zvíťazil nad smrťou,
nad našou smrťou
a že posledné Božie slovo nie je smrť ale vzkriesenie
!"

Matka Elvíra

Počas týchto rokov boli vytvorené rôzne muzikály a predstavenia s biblickou tematikou, ktoré nás priviedli na námestia a do kostolov v Európe a vo svete svedčiť o veľkosti Pánovho milosrdenstva a o radosti z viery. Všetko bolo zrodené z tvorivosti a obety mladých, zo seriózneho a vytrvalého snaženia sa, ktoré sa od nich vyžaduje, z hodín a hodín skúšok, čítania Božieho slova, realizovania choreografie, montáže a demontáže pódia, svetiel, niekedy odriekajúc si spánok, voľný čas alebo chuť zahrať si futbal. Dobré veci sa vždy rodia z obety a odriekania, ktoré ich robí pravdivými. Aj taký umelecký rozmer, ako je spev, tanec a divadlo, môže byť považovaný za jedno z poslaní našej komunity. Poslanie svedčiť o radosti z viery: zvestovať všetkým, ktorých stretávame, že Ježiš zvíťazil nad smrťou, nad našou smrťou a že posledné Božie slovo nie je smrť, ale vzkriesenie!

Tí, čo vystupujú na javisko, nie sú žiadni umelci ani herci, ale sú to ´Znovuzrodení´ mladí. Mladí, ktorí boli mŕtvymi, a Božia láska ich vzkriesila. Boli mladými stratenými na ulici, schopnými tancovať a rozprávať o sebe len pod vplyvom alkoholu alebo drogy. Ale dnes sú schopní robiť tieto veci s čistým srdcom, s jasnými očami, zvíťaziac nad strachom a prekonajúc hanblivosť. Nie sú to vymyslené predstavenia, ale fakty reálne, konkrétne, opravdivé zázraky, ktoré sa udiali v nás. Je to príbeh Ježiša prichádzajúceho zachrániť nás, ktorý pokračuje dnes a dotýka sa aj nás.