Práca

"KTO SA DOBRE MODLÍ
DOBRE PRACUJE,
KTO DOBRE PRACUJE,
DOBRE SA MODLÍ"

Matka Elvíra

PRVÉ REMESLO JE NAUČIŤ SA ŽIŤ 
(z jednej katechézy Matky Elvíry)

„Mnohí  z chlapcov predtým, ako vstúpili do Komunity, pracovali, niektorí zarábali slušné peniaze, iní veľa precestovali, a predsa  to nezasýtilo ich srdcia. Sú tu aj takí, ktorí prácu nevykonávali, žijúc v lenivosti na ulici: ich „prácou“ bola krádež, dílerstvo, klamstvá či využívanie druhých. 

Nutnosť práce, ktorá zaberá veľkú časť dňa v našej komunite, je základom pre vnútornú rekonštrukciu človeka. Prvé remeslo, ktoré si mladí musia osvojiť, je naučiť sa žiť. Pracujúc rekonštruujú svoju vôľu a učia sa zodpovednosti. Opäť nachádzajú dôveru v samých seba, vidia sa byť schopní obety, snaženia a vernosti. Zisťujú, že sa obohacujú nielen tým, čo robia, ale aj tým, ako to robia. Zistia, že jedlo uvarené s láskou zasycuje viac a dáva aj radosť srdcu, že dobre urobená práca sa dotýka toho, kto ju robí, a privádza k zamysleniu toho, kto ju vidí, že pekne uprataná izba dáva radosť a pokoj duši.

Práca v komunite nemá sebecké ciele, nie je  pokrmom pýche alebo ambícii, ani nie je zárobkovou činnosťou, nie je falošnou kotvou spásy alebo miestom, kam sa ukryť pred ťažkosťami, ale je nástrojom znovuzrodenia, učebnicou dialógu a pokory a pomáha spoznať svoje dary a talenty, aby sme mohli zakúsiť radosť z toho niečo pekné vytvoriť obetujúc sa. Práca je aj konkrétnou mierkou pravdy a modlitby, ktoré si obliekajú odev služby: kto sa dobre modlí, dobre pracuje, a kto dobre pracuje, dobre sa modlí! A ešte krajšie je pracovať spoločne, pretože spoločná námaha spojuje, jedna spoločná obeta nás robí viac priateľmi a šťastnejšími.”