bn scintille

 

 

 

 

 

 

 
"In deze periode waarin de gezondheid en de stem van Moeder Elvira minder krachtig zijn geworden, dachten we dat het fijn zou zijn om jullie elke week een klein woordje van haar te laten horen, met een opname van haar eigen stem; met kleine stukjes uit vroegere catecheses..." 

 

JANUARI 2021 - VERJAARDAG MOEDER ELVIRA

 

  HET GESCHENK VAN HET LEVEN
     
 

“Mijn leven heeft waarde, juist omdat het niet langer van mij is. Wie leven heeft, zegt Jezus, en het verliest, wie geen tijd meer heeft om aan zichzelf te denken, wie zijn leven verliest voor zijn broer, voor anderen, heeft een ander leven. Nou, ik moet je echt zeggen, ik waardeer het leven, ik ben een liefhebber van het leven, alleen omdat het niet langer van mij is. Nu zijn jullie mijn leven, ik heb mijn eigen leven niet meer, mijn leven ligt in Gods handen, maar God houdt zoveel van jullie, dat Hij het aan jullie heeft gegeven, het is voor jullie. Dus dit is wat mijn leven ten volle laat leven.

Daarom is de dag van mijn verjaardag een dag om nooit te vergeten, we moeten die herdenken. We moeten die herdenken juist om de Heer te danken, want zelfs voordat we waren wat we nu zijn, had Hij al aan ons gedacht, Hij heeft altijd aan ons gedacht.

Ieder van ons, als hij het leven weigert, is alsof hij tegen God zegt: 'Maar waarom heb Jij aan me gedacht? Waarom heb Je zo lang op me gewacht?" Nou, God wachtte dat zijn gedachte, zijn liefde, zich zou realiseren… en ze heette Claudio, ze heette Elvira,  Luciana, Marco, … ieder van ons.

Enkel God is zo: terwijl andere mensen aan ons denken, van ons houden, aan ons denken, zoals ieder van ons doet, en de herinnering aan die persoon maken we zichtbaar in de fantasie, in de verbeelding, …welnu, als God aan een persoon denkt, creëert Hij hem, wordt die tastbaar, voor altijd aanwezig, wordt die een ervaring, wordt die een geschenk voor de hele mensheid. Zo heeft Hij dat gedaan voor ons, voor jou… zo heeft Hij het gedaan voor mij.

De verjaardag moet gevierd worden omdat we God willen danken dat Hij er, zonder dat we het ons konden voorstellen, al over had nagedacht, en Hij dacht er ook aan bij onze fouten, bij onze blunders, bij onze val, maar het doet er niet toe, want Hij is niet bang om zijn handen vuil te maken; Hij is gekomen om ons uit het riool te vissen waarin we gevallen waren.

Dus laten we onze verjaardag vieren om dit gevoel van dankbaarheid te hebben, van dankbaarheid aan God voor het geschenk van het leven." Moeder Elvira

 
 

 

 
  bg title shadow  
     

 

APRIL 2019 - VASTENTIJD

 

  OP WEG IN DE VASTEN
     
 

De vastentijd waar we nu voorstaan, het is een soort van nieuw leven dat je in je bestaan ​​moet verwelkomen. Waarom? Omdat er elke dag wederopstandingen zullen zijn, er zullen elke dag momenten zijn dat we vallen, er zal elke dag vreugde zijn, maar ook elke dag het kruis, het lijden; er zullen dingen zijn die overwonnen moeten worden en er zullen een aantal dingen zijn waarbij ik zal falen.

Dit is het het dagelijks leven. Deze "Via Crucis" leggen we niet alleen af, maar met Jezus. Dat is waarom er zo’n lange tijd gewijd wordt aan de "Via Crucis", aan de weg van het kruis, aan de woestijn, gewijd aan de vasten, wat wil zeggen: veertig dagen onderweg naar de opstanding;  veertig dagen op weg naar Pasen; Pasen is de dag van de opstanding.

Ik weet dat je in de Vasten al verschillende engagementen bent aangegaan, en een van die persoonlijke engagementen die ik jullie zou voorstellen, zou de volgende kunnen zijn: “Wees voorzichtig met wat je denkt, wees voorzichtig opdat je hoofd, je brein, geen drieledige weg is, iedereen passeert er, kruist die, misschien rennen ze erover, dan gebeuren er ongelukken, dat gebeurt er allemaal…

Zelfbeheersing is de eerste vasten. Roep een halt toe aan die gedachten, onzuivere bijvoorbeeld, zeg stop aan de verbeeldingskracht, aan herinneringen, zeg stop aan buitensporige gevoeligheid.

Zelfbeheersing, bedenk dat het een geschenk van de Heilige Geest is. Zelfbeheersing, zelfcontrole ... laten we dat vragen aan de Heilige Geest. Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  
     

 

FEBRUARI 2018

  KOM TERUG NAAR MIJ MET HEEL JE HART!
     
 

"Waarom ontstaat er droefheid? Laten we er even over nadenken. We zitten met een zieke dialoog tussen het hoofd en het hart... Binnenin ons is er een harmonieuze dialoog - de geest en het hart –  en daarom hoorde ik heel sterk: "kom terug naar Mij met heel je hart!". "Heel je hart", mijn gedachten spraken die woorden wel, maar ze waren nog geen hart van vlees geworden. Het hart is synoniem voor liefde ... van geschenk. Dus, "met mijn hele hart", mijn gedachten zijn er nog niet. Het hart ... mijn verlangens = iets realiseren dat jij hebt gedacht, met jezelf. Je dacht het niet met je hart, met de waarheid. De waarheid is geen idee, het is niet mijn of jouw waarheid, de waarheid is een levend persoon: "Jezus van Nazareth".

Dus daarom zijn we verdrietig. In het bijzonder omdat we bang zijn om in dialoog te gaan met onszelf. Verdriet, waar komt het vandaan? Laten we daar goed over nadenken, vanuit ons stilzwijgen... wanneer we niet willen praten.

Een keuze die we ook dienen te nemen tijdens deze veertigdagentijd is om terug te keren naar de oorsprong, om eerst in gesprek te gaan... met liefde, respect en vertrouwen in dialoog te gaan met de ander... zelfs als alles binnen in je "nee" zegt, geef je het vertrouwen een kans, en zeg je: "ik vertrouw sowieso, ik kom weer terug, ik begin opnieuw, ik probeer het opnieuw." Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  
     

 

JULI 2017

  DE HEER WIL ONS MET VREUGDE VERVULLEN!  
     
 

"Laten wij toestaan dat God zijn plan voor ons voltooit, stellen wij ons in de dispositie om te zeggen: Heer, verwezenlijk in mij wat U gedroomd hebt sinds het moment van mijn conceptie. Hij heeft ons bij onze naam geroepen. We zijn gemaakt voor het oneindige, wij zijn gemaakt voor de schoonheid die geen einde heeft, en Gods genade in ons is die grote schoonheid. Maria is de eerste vrouw van wie God zielsveel houdt en, dankzij Haar, dankzij die kleine, maar universele, totale en onvoorwaardelijk "ja", zijn wij hier vandaag.

Maria is ons voorbeeld. Het is Maria. Die nieuwe aarde en die nieuwe hemel, die vinden we in Haar. Eens te meer wil de Heer ons vervullen met de vreugde die moet exploderen in ons. De zangers en de muziek doen de buitenkant exploderen, maar het is niet voldoende om gebaren te maken, het is aan de binnenkant dat het hart moet dansen, dat het verstand moet dansen, dat de Geest moet dansen, met andere woorden alles wat in ons is, want overal waar we zijn, zijn we belangrijk voor God.

Jezus is naar ons gekomen om ons te bevrijden, Hij is naar ons gekomen omdat Hij wil dat we vrij zijn, dat we sereen zijn, Hij wil ons gelukkig zien, Hij heeft ons geschapen voor de vreugde, voor het geluk; niet voor een kruimeltje vreugde maar voor de volle vreugde! Wees niet tevreden met kruimels, je kunt echt gelukkig zijn, je kunt in de vreugde zijn. Maar probeer om beter te worden, probeer het; je weet niet wat Gods omhelzing wil zeggen, de omhelzing van de barmhartigheid, de omhelzing van de vergeving, de omhelzing van de glimlach, de omhelzing van het leven, het is een nieuw leven. De Heer wacht ons op." Moeder Elivra

 
     
  bg title shadow  
     
  MARIA NODIGT ONS UIT OM "JA" TE ZEGGEN TEGEN GOD
     
  Het is de dag om “ja” te zeggen. In die “ja” vond de redding van de wereld plaats. In die "ja", in dat verwekte kind, in dat kleine meisje. Ze zei: "Hier ben ik, ik ben vastbesloten. Ik ben de dienstmaagd van de Heer. Mij geschiede naar Zijn wil.”

We moeten op die manier klaarstaan voor de Heer. ... Hij heeft die kleine “ja” nodig, die "ja" die door de “ja” van Maria de hemel op aarde brengt, de levende hoop, een nieuwe geest! En nu nodigt Onze Lieve Vrouw ons uit om deze “ja” uit te spreken tegen God, anders gebeurt er niets in ons leven! Gebeurt er niets !!! Je kan hier 100 jaar vertoeven, elke dag te biecht gaan, maar als deze “ja” er niet is, deze persoonlijke ontmoeting, deze vrijwillige, verantwoordelijke, bewuste toestemming aan God,... (dan gebeurt er niets.) Nu is het aan ons... om deze “ja” uit te spreken. Moeder Elvira
 
     
  bg title shadow  
     

 

 

JUNI 2017

  HET LICHAAM EN HET BLOED VAN JEZUS VOEDEN ONS
     
 

Deze eucharistie is het belangrijkste moment. Jezus toont ons nogmaals zijn trouw door zich nederig te geven. Zijn gave aan ons is voedsel: “Neem en eet, dit is mijn lichaam”. De Eucharistie (=de Hostie) die het lichaam en het bloed van Christus is, komt om ons leven te voeden, om sterkte en zin te geven, om vreugde, hoop, gezondheid aan ieder van ons te geven. Sterkte, vreugde, gezondheid aan ons leven te geven. Hij denkt aan ons leven.

Laten we met alles ophouden, om Hem te verwachten die ons leven komt voeden. Onze maag, ons fysiek lichaam, hebben we deze middag gevoed; nu gaat het verder: het leven voeden! Het is het moment om aan het leven te denken. De ontmoeting met Jezus, de dialoog met Jezus, maakt je vrij, maakt je vrij van elke vorm van angst. Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  
     

 

APRIL 2017

 

  ONZE ZONDE SCHENKT AAN GOD DE VREUGDE OM ONS MET BARMHARTIGHEID TE BEKLEDEN!   
     
 

Wees niet bang om ook jullie kwetsuren te tonen. Hoeveel wij in ons leven ook fout hebben gedaan, deze zonde, deze kwetsuur wordt Barmhartigheid, “gelukkig schuld” (Sint Augustijn). Omdat onze zonde aan God de vreugde schenkt om ons te omhelzen, en ons met Barmhartigheid te bekleden. En dat mogen we nooit vergeten. Dan zullen we de kracht en de vreugde en de vrijheid hebben om wat ons pijn doet te gaan biechten.

De Heer zendt ons zoveel Barmhartigheid omdat Hij ons gelukkig wil zien!Dan zullen jullie dag na dag hetzelfde experimenteren en horen als wat de apostelen zeggen: “Wij hebben Het Woord van God gehoord, we hebben Hem aanschouwd, we hebben Hem met onze eigen ogen gezien, we hebben Hem met onze handen aangeraakt”. Zover moeten wij ook komen, om de ervaring van het geloof in de Verrezene Jezus te mogen beleven en die te verkondigen. Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  
     

 

  WE ZULLEN NOOIT MEER STERVEN!
     
 

Het is geen fabeltje, het is de werkelijkheid. Het is ons verhaal, van dood en verrijzenis. Deze nacht is datgene gebeurd wat men al duizenden jaren heeft verwacht. Het is gebeurd, het is volbracht, de Heer is verrezen, de dood heeft niet overwonnen. Maar dat telt ook voor ons, we zijn geboren en we zullen nooit meer sterven; dat is wat Jezus ons heeft gezegd.

Deze verwachting, vooral op deze zaterdag, wachten, verwachten, Hem verwachten. Ik denk dat Onze Lieve vrouw altijd in verbondenheid is gebleven met het geloof, met haar geloof. Onze Lieve Vrouw heeft zich niet overgegeven aan de dood. Ze is wel degelijk blijven geloven, en het geloof heeft haar het antwoord gegeven, heeft haar gelijk gegeven: haar Zoon is verrezen , onze Redder, Jezus de Nazareeër, voor altijd in ons midden. Moeder Elvira

 
   
  bg title shadow  
     

 

  IEDER MENS HEEFT ZIJN EIGEN STUKJE KRUISWEG AF TE LEGGEN  
     
 

 Ieder mens heeft zijn eigen stukje van de Kruisweg af te leggen, want het maakt deel uit van het leven. Waarom? Omdat we onderweg zijn, omdat we bezig zijn om een eeuwige werkelijkheid te “behalen”, het Eeuwig Leven. Het is dus normaal dat we tegen moeilijkheden, tegen problemen, tegen het kruis (het lijden) aanlopen. Laten we het bij naam noemen, laten we de zaken bij hun naam noemen; het is het kruis dat aanklopt aan onze deur, dat ons uitnodigt om een ​​stuk van de Kruisweg af te leggen, de weg van het kruis (het lijden). De weg van het kruis! ... Wie het kruis niet wil, is een lijk, is al dood.

Dat is waarom de jonge mensen van vandaag - die niet meer gewend zijn aan zulke taal, aan deze levensstijl, m.a.w. het kruis, uitdagingen, zorgen, verplichtingen, inspanningen, dat zijn ze niet meer gewend... - waarom ze zich op een bepaald moment, in confrontatie met hun verlegenheid, hun angsten, hun mislukkingen, gedrogeerd hebben.

Dit is dus de Kruisweg van iedere mens, het is de weg van het kruis, waar we moeten aan wennen om hem te lopen, en we moeten die Ene bereiken die deze weg vóór ons heeft afgelegd; Hij heeft die voor ons afgelegd, Hij heeft die juist afgelegd om ons kracht te geven. We mogen U werkelijk danken Jezus voor de zekerheid die Hij ons biedt in momenten van angst, van eenzaamheid, in een woord van het kruis. Laten we om vergeving vragen voor elke vorm van lafheid, voor elk vorm van verraad, voor onze onverschilligheid, juist voor die onverschilligheid... Of Hij er nu wel of niet is, wij leven net zo goed,... maar integendeel, dat klopt niet...

Laten we nu vergeving vragen voor onze oppervlakkigheid, voor het negeren van Zijn bestaan in ons leven, voor het negeren van zijn Liefde, zijn Barmhartigheid... Laten we dus vergeving vragen voor de dingen die binnenin ons op ons wegen. Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  
     

 

MAART 2017

  DOOR HET KRUIS TE AANSCHOUWEN, WORDEN WE BETERE MENSEN  
     
 

Je wordt een beter mens als je weet dat iemand heeft geleden... dat Hij geleden heeft voor jou... We moeten binnentreden in dit grote Mysterie dat verdergaat in de geschiedenis, in het vlees van vele mensen, in gevoelens, in teleurstellingen. Zoveel mensen zijn teleurgesteld, geschokt, verdrietig ... We moeten de Liefde aanschouwen die ons betere mensen laat worden, en de Liefde beleven.


Laten we even nadenken: groter Liefde dan de Zijne bestaat er niet! Wanneer je weet dat een persoon je onrecht heeft aangedaan, op dat moment, wat denk je? Je denkt: “Hij heeft mij onrecht aangedaan"... Als je lijdt, dan kijk je niet met het licht van je hart,  dan kijk je niet in de waarheid.


Als we het kruis, het lijden, aanschouwen, welnu, het is dáár dat je vertrekt met vertrouwen, met moed, en dan kun je al het onrecht van de wereld in ontvangst nemen... - een doorn, een zwaard, een mes dat je hart doorboort - , maar je weet dat je de kracht hebt om te vergeven, dat je de kracht hebt om door te gaan.. zeker, want Hij is die kracht! Maar als we Hem niet aanschouwen, als we Hem niet kennen, in deze trouw tot en met de laatste druppel, zonder te klagen ...


Juist in deze krachtige tijd van de Vasten, in deze veertig dagen waarin we veel dichter bij Jezus moeten verblijven... dan zouden de pijn, de vermoeidheid, de ontberingen, de offers, niet zo zwaar moeten wegen, want we zijn dichtbij Jezus, we beleven het lijden samen met Jezus. Laten we dus dankzeggen omdat we net iets méér te lijden hebben, laten we leren om het te offeren aan Hem, om het te beleven met Maria, en laten we niet beginnen te klagen. Het zou al een grote overwinning zijn als deze ontberingen, in deze periode, getransformeerd zouden kunnen worden in een glimlach, in hoop. Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  
     

 

  LATEN WE SAMEN MET JEZUS OP WEG GAAN DOOR DE WOESTIJN
 

 

  Laten we ons Jezus voorstellen in de woestijn, ver weg van zijn moeder, verlaten door iedereen, en Hij is op zoek, op zoek, op zoek... Wat zoekt Hij? Hij zoekt mensen die in Hem geloven, Hij zoekt mensen die echt van Hem houden. Hij is op zoek naar degenen die blijven, ook wanneer er sprake is van ziekte, van lijden, van armoede, van mislukking. We hebben allemaal al meegemaakt dat veel mensen je dan alleen laten, alleen met jezelf. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen die echte vrienden leken te zijn, op een bepaald moment allemaal verdwijnen. Waarom? Omdat het offer hen afschrikt. Maar als dat offer er is, dan geeft de Heer ons een bijzondere genade. De genade om datgene te verwelkomen dat ons in deze existentiële situatie vooruit helpt. Er zijn zulke situaties...

Nu we in de vasten zijn, laten we proberen om deze momenten samen met Jezus door te maken in de woestijn. In de woestijn van onbegrip, in de woestijn van mijn mislukkingen, in de woestijn van mijn angsten, in de woestijn waar het me aan moed ontbreekt om lief te hebben tot het uiterste toe, door zowel risico's te nemen in de woestijn van een optimistische geest als in de woestijn waarin alle negatieve dingen zich opstapelen in onze gedachten.
Laten we daarom niet vergeten dat Jezus door een periode van hartpijnen gaat. Hartpijnen, eenzaamheid, want de leerlingen hebben Hem verlaten... wie zal het zeggen, laten we hopen dat ze toch naar Hem op zoek gaan, dat wij naar Hem op zoek gaan! Door dicht bij Hem te leven, naast Hem. Hem zeggende: "Kijk Jezus, ik durf me aan U toe te vertrouwen, maar ik wil ook dat U op me kan rekenen!" Moeder Elvira
 
     
  bg title shadow  
     
  LATEN WE ONS HART BEKEREN
     
  tekst in opbouw  
  bg title shadow  

FEBRUARI 2017

  LATEN WE AAN DE VASTEN BEGINNEN

 

     
 

"Laten we deze vastentijd goed houden hé! Het is een periode die we ons van tijd tot tijd moeten herinneren... En als er eens iets is dat we heel lekker vinden… laten we proberen niet afhankelijk te zijn van onze “goestinskes”. Een mens leeft niet alleen van waar men zin in heeft. Want iets “leuk” vinden, dat duurt maar een ogenblik. Maar wij moeten op zoek gaan naar een leven in vreugde. En ik ben er zeker van dat velen van jullie deze ervaring hebben gehad: juist door aan onze “goesting” voor dit stukje chocolade, voor dat snoepje, die karamel te verzaken… ervaren we daarna de vreugde.

Als je met kracht naar de vreugde verlangt, dan wordt die geboren. De vreugde is niet die “goesting”! Het “genot” duurt slechts een ogenblik zegt de psalm, maar de vreugde duurt een hele leven, omdat je dan bekwaam wordt om de vreugde te genereren (een vreugdezaaier te worden!) ... omdat je bekwaam bent om neen te zeggen tegen je goesting. Misschien zal je tien keer struikelen.. en dan lukt het je toch één keer…  Maar dan heb je een wonderbaarlijke overwinning behaald!

Dit is dus de vastentijd: het leven goed beheren. Het “genoegen” of de vreugde? Laten we de vreugde kiezen, je zal ze terugvinden en haar kunnen behouden voor de rest van je leven. Elk jaar laat de Kerk ons deze weg gaan, van de dood naar de verrijzenis, en binnen 40 dagen zullen we dansen." Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  
     

AUGUSTUS 2016

  HET GROOTSTE GESCHENK: DE BIECHT!
     
  Wat jullie vandaag krijgen is het grootste geschenk! Wanneer je een geschenk krijgt, wat komt er dan op in je gedachten, wat wil je dan direct doen? Het openmaken, ja toch?! Vandaag ontvangen vele van jullie het geschenk van het Sacrament. “Sacrament” wil zeggen: iets dat echt is, iets waarvan God het initiatief neemt. Hij stelt zich op als getuige, als om te zeggen: “Dit zijn mijn kinderen” en Hij zal ons verdedigen waar ook wij gaan. Wij zijn de schepselen van een Liefdevolle God, van een goede God die slechts deze wens heeft: ons gelukkig te weten. En wanneer wij niet gelukkig zijn, dan is dat omdat wij Hem een beetje aan de kant hebben geschoven.. Welnu, wat is het voor ons? Een sacrament: de biecht. Omdat Hij ons trouw zal blijven. Hij die jullie leidt, die jullie beschermt en vergezelt… en in alle keuzes die wij maken, staat Hij naast ons. En daarom mogen wij Hem nooit de schuld geven, want Hij laat ons nooit alleen. Maar Hij heeft ons een groot geschenk gegeven: de vrijheid. En Hij is niet zoals wij, want Hij neemt ons de vrijheid niet af omdat we daar een keer verkeerd gebruik van hebben gemaakt. Hij is de Heer van het leven, Hij is de Vader! Welnu, ondanks alles vergeeft Hij ons, en Hij herbegint met ons met een steeds vernieuwd vertrouwen. Hij zegt nooit: “Deze heeft al teveel fouten gemaakt, Ik zal hem maar een klein beetje vertrouwen geven”; Nee, Hij geeft het helemaal, volledig, het complete vertrouwen. Als je in de put gevallen bent, dan klim je naar boven dankzij het Sacrament van de biecht. Dan open je voor Hem de deur en Hij openbaart zich in zijn Barmhartigheid, in zijn Liefde, in zijn Geduld, in zijn Goedheid, en steeds meer, alsmaar meer. Wanneer jij een fout maakt, dan denk je dat God je vermijdt... NEE NEE NEE! Hij is niet zoals wij. We moeten dus dit onmetelijke vertrouwen in Hem stellen! .. Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  
     

 

 

JULI 2016

  DE BARMHARTIGHEID IS HET HART VAN GOD
     
 

In God zijn alle “dingen” die de mens verlangt: licht, vrede, vergeving, genade, enthousiasme, waarheid, liefde ... en eigenlijk zijn ook wij op zoek naar echte vriendschap, zijn wij op zoek naar vrede, zoeken wij bij iedereen naar vergeving. We zijn vol vreugde als wij barmhartigheid verkrijgen! En allemaal hebben we iets gedaan, duidelijk zichtbaar of in het geheim, allemaal verdienen we een veroordeling... Wat zou je het liefst willen ontvangen als jullie je voor een rechtbank bevinden? Een veroordeling of een vrijspraak voor de dingen die we gedaan hebben? Allen willen we de rechter horen zeggen dat we ontheven zijn van elke vorm van criminaliteit. Wat een vreugde! De barmhartigheid strekt zich uit naar de zondaar, naar de ellende.

De barmhartigheid is het hart van God dat neerdaalt op je ellende... Op de menselijke ellende...

Zijn barmhartigheid is geen concept, geen woord, geen idee, geen filosofie.. maar Zijn barmhartigheid, die zien we op het Kruis: Hij gaf zijn leven voor ons. Hij nam dat ernstig; Hij weet dat we serieus op zoek zijn naar vrede, serieus op zoek zijn naar het licht, serieus op zoek zijn naar vriendschap, naar goedheid, dat we op zoek zijn naar vergeving, naar liefde .. Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  

 

   WE ZIJN DIEGENEN DIE GERED ZIJN!  
     
  Vertaling in opbouw  
     
  bg title shadow
 
  BEKLEED DOOR DE BARMHARTIGHEID
     
  Vertaling in opbouw  
     
  bg title shadow
 
  DE LIEFDE WORDT GEBOREN VANUIT HET OFFER
     
 

Wanneer wij zondigen, is het een genade als wij berouw tonen. Omdat je begint te begrijpen dat je gevoeliger moet worden tegenover de anderen. Wanneer de ander verkeerd doet, wanneer hij valt, dan wijs je hem niet met de vinger, want je weet dat wat je choqueert in de ander, ook jou kan overkomen. Dus, zoals Sint Paulus het zegt : “van hen die beminnen, draagt alles bij tot het goede…. (citaat). Zijn jullie bekwaam om lief te hebben? Hebben jullie dat al ervaren? Een oud vrouwtje liefhebben, een kind dat valt en jij snelt ernaartoe om het overeind te helpen… Beminnen, beminnen, eender wie, altijd, in alle momenten, overal.. kunnen wij deze gebaren doen. Dus, als jullie nog niet geweend hebben uit liefde, dan hebben jullie nog niet begrepen wat de liefde is. Eigenlijk zijn we bang om te huilen omwille van een armoede, die van jou, niet die van de anderen. Dat is liefde. Binnen in jezelf huiver je omdat je iets beter had kunnen verwezenlijken, omdat je gewelddadig bent geweest, omdat je je gelijk wou halen, kost wat kost… (...)

De liefde drukt zich uit in duizend gebaren. Ook in tranen, in huilen…als wij niet weten te huilen in een levende handeling,  in een moment van liefde, herinner u dan dat liefde uit pijn wordt geboren, vanuit de pijn, vanuit het offer! Niet de liefde van het bed, wel de liefde die zorgzaam is, de liefde van de waarheid binnen in jou. Maar vergeet niet dat de wereld de woorden van Jezus niet beleeft. De prins van deze wereld is satan, en wij laten ons door hem vangen en met ons spelen alsof het niets is. Daarom moeten wij in de wereld van Gods genade leven, in de wereld van de barmhartigheid, de wereld van de liefde. Liefde, dat betekent dat je vergeeft, dat je herbegint, dat je vergeving gaat vragen aan je werkgever wanneer jij een stommiteit hebt gedaan... Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  


JUNI 2016

 

  ONZE TEKORTKOMING LEERT ONS NEDERIGHEID
 
     
 

Jullie moeten luisteren naar jullie zuiver en oprecht geweten. Zie hoe de heilige Paulus ons zegt dat het onze veroordeling kan worden. We moeten daar niet mee “lachen”. Jezus is werkelijk in dit stukje brood aanwezig, enkel omdat Hij zichzelf heeft vernederd, vernietigd. Hij is immers niet bang geweest om nederig te zijn, nochtans is Hij de Zoon van God, degene die ons verlost heeft.. en op een dag zullen we Hem zien. Ik heb het jullie gezegd: "De dood bestaat niet, en de deur die zich de dood noemt, is de deur die de weg naar het leven opent." Wanneer we deze dingen zullen begrijpen, dan zullen we zeggen: ”Mama mia! maar het was echt waar, het was allemaal waar, en wat heb ik in mijn leven gedaan?! Wat het ik gedaan??!”

Welnu, we zijn nog op tijd om ons leven te leven, een mooi en oprecht leven, een loyaal leven. Maar het is ook waar dat we zondaars zijn. Maar zie hoe goed de Heer voor ons zorgt.. Hij heeft ons zijn dienaars (priesters) gegeven die ons zeventig keer per dag kunnen zeggen: “Ik vergeef je, ik vergeef je, ik vergeef je…” Jezus is niet verbaasd over onze zonde. Hij weet dat wij broos zijn, Hij weet het, Hij weet het allemaal. Maar Hij heeft ons zijn priesters gegeven opdat wij de moed zouden hebben om berouw te hebben over onze fouten. Niet alleen gaan biechten om de zonde te laten wegnemen omdat die aan mijn geweten knaagt, maar echt berouw hebben: “Heer, het spijt me enorm, ik ben zwak geweest”..  En vervolgens, als wij een zonde begaan, laten we daaraan denken; laten we er aan denken als we geneigd zijn om glorieus uit de hoek te komen, wanneer we denken dat wij “ik- weet-niet-wat” zijn! Omdat ik gewerkt heb, omdat ik geld gegeven heb, omdat.. omdat…” Maar je was zooo klein op dat moment!

Welnu, de zonde leert ons nederigheid, ze leert ons om de anderen te vergeven, ze leert ons om barmhartig te worden, om niet te oordelen. Waarom? Omdat ook ik de vergeving van God nodig heb, Zijn barmhartigheid nodig heb, net zoals iedereen. Moeder Elvira

 
     
   bg title shadow  

 

   JEZUS IS ONZE KRACHT  
     
  Goed doen geeft je een goed gevoel. Wanneer een jongen buikpijn en hoofdpijn krijgt, dan bekijk ik hem... en wij, wij denken al, ohlala… maar wij hebben geen pilletje in ons huis, hooguit geven we hem een zuiveringsmiddel. Maar vooraleer ik hem dat geef, kijk ik hem eerst in de ogen en zeg ik hem: “Kijk, ga eerst eens biechten en je buikpijn zal overgaan, ga je eerst met jezelf verzoenen, “stommerik”, en je zal zien dat je geen buikpijn meer krijgt.. (...).. Als je hoofdpijn krijgt, stel jezelf eerst en vooral de vraag: “Waar ben ik over aan het piekeren?” We moeten leren positief te denken over onszelf en over de anderen. En het Licht verwelkomen, niet altijd in negatieve gedachten vertoeven, in het donker, in de duisternis. In de duisternis voel je je slecht... kinderen - en wij zijn allemaal kinderen -  worden bang in het donker… en daarom krijgen we hoofdpijn, en buikpijn, leverpijn… laten we dus eerst in vrede komen binnen in onszelf.

Als we er niet in slagen… want ook voor mij is het moeilijk om vanuit mezelf die vrede te vinden... wat doe ik dan? Ik verwelkom Jezus, want Hij is in staat tot vrede, Hij is in staat tot liefde, Hij is in staat tot vergeving, tot barmhartigheid. Hijzelf is trouw in het goede, Hij is de continuïteit, de moed, de kracht van de vergeving en van het goede te doen, Hij is het zelf! En laten we niet gaan bedelen en praatjes verkopen links en rechts. Onze kracht is Jezus van Nazareth die een kindje is geworden en zich aan ons voorstelt. Hij zegt: “Ik ben gekomen opdat jullie je goed zouden voelen”. En als wij ons slecht voelen, dan vragen wij in de Gemeenschap aan onszelf: “Wie ben ik aan het veroordelen? Welke zijn mijn angsten?”. Kijken we binnen in onszelf en zeggen we: “A.u.b. Jezus, geef me de vreugde om me met die broer, deze zus, te gaan verzoenen.” Wie Jezus verwelkomt, verwelkomt de Liefde, en de Liefde is het antwoord van het leven. Jezus is midden onder ons, Jezus is in onze familie, Jezus is hier, Hij is in ons, maar Hij wacht je thuis al op omdat Hij weet dat wij ons goed voelen met Hem. Moeder Elvira
 
     
  bg title shadow  

 

  LATEN WE GODS LIEFDE VERWELKOMEN
     
 

We hebben jullie uitgenodigd tot de bekering. We hebben jullie uitgenodigd om meer van elkaar te houden. We hebben jullie uitgenodigd om elkaar te vergeven. Dit is het christelijk leven. Daarvoor is Jezus is gekomen, elke dag.. met zijn trouw, zijn trouw voor ons. Dus, ofwel verwelkomen we dit kindje, ofwel zullen we altijd wanhopigen zijn. Wij hebben de oplossing van het probleem van ons leven gevonden: dit kindje verwelkomen dat een oneindig potentieel heeft… bijvoorbeeld dat van barmhartigheid. Wij hebben de moed niet om iemand te vergeven, wij oordelen, veroordelen, beschuldigen.

Welnu, dit kindje is kindje geworden omdat wij niet bang zouden zijn van Hem, om Hem in onze amen te nemen. Wie is er nu bang van een kindje? De Heer heeft zich in twee houdingen van een ongelooflijke onmacht getoond: in een kindje.. en in een gekruisigde mens. Wie is er nu bang van een gekruisigde? Hij kan niets doen.. genagelde handen.. genagelde voeten. Het is de kracht van de liefde die dat heeft gedaan, zowel als klein kindje, als op het kruis. De kracht van de liefde is juist waar het ons aan ontbreekt... want om onze naaste te vergeven, om de zwaksten te verdedigen, om de kleinen te beschermen, om rechtvaardig te zijn in de maatschappij, daar hebben we Jezus voor nodig. Anders zijn wij daar niet toe bekwaam. We doen het wel voor de familieleden, we vergeven onze nichtjes en neven, onze kinderen... Wij bouwen huizen, kopen terreinen voor de onzen… en de anderen zijn "niets"! Maar wij zijn de familie van God! Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  

 

  JEZUS IS HET ANTWOORD OP ONZE VRAGEN
     
  Het christelijke leven is een manier van leven, een kwaliteit van leven.. in de gedachten, in de verlangens, in de genegenheid, de keuzes ... het christelijke leven. Ons geloof is niet enkel een religie: we doen oefeningen van vroomheid en daarmee gedaan. En, je bent in evenwicht want je hebt de Rozenkrans gebeden, je bent rustig want je ging naar de mis. Deze oefeningen van vroomheid zijn als voedsel. Maar zoals kinderen die eten, groot worden, zich ontwikkelen/groeien ... Wanneer wij eten, dan ziet men dat we in goede gezondheid zijn, dat we meer kracht hebben, dat we gelukkiger zijn met een volle maag. Dat klopt, is het niet? En zo is het ook met de Rozenkrans, het gebed, de Mis, de liefdesgebaren, die ogenblikken en momenten van nederigheid, van stilte... Stilte... wanneer we uitgedaagd worden, laat ons niet altijd in de verdediging gaan. Als we tot de verdediging overgaan, dan hebben we al de oorlog verklaard. We hebben dus veel gelegenheden om de kwaliteit van het leven dat wij beleven, te verifiëren. Soms noemen wij ons Christenen die een Christelijk leven leiden, maar zijn we zoals de ongelovigen. Ongelovigen zijn zij die idolen maken, uitvinden, “fabriceren”... om ze te aanbidden ... en om er slaaf van te worden, want die idool maakt jou tot slaaf... Daarom is Jezus gekomen en is Hij het grote antwoord op onze vragen. Dat is echt zo! Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  


 

MEI 2016

  GOD IS ONEINDIGE BARMHARTIGHEID  
     
 

Laten we leren nadenken, observeren, kijken, ons verwonderen over (letterlijk: verliefd worden op) het gezicht van de kinderen. En stel je Onze Lieve Vrouw voor: wat Zij zag, hoe Zij keek .. wanneer Zij haar kind aanschouwde, vereerde... Welnu, wij waren ook dat jongetje, dat meisje! Als ik aan de Heer denk, dan heb ik altijd een beeld voor ogen, omdat Hij oneindige Barmhartigheid is, oneindige Schoonheid is, oneindige Liefde is. Hij is alles waardoor we ons goed kunnen voelen... fantastisch, zoals de kinderen zich voelen in de armen van hun moeder. Dit is omdat Hij ons altijd ziet vanuit de oorsprong. Bijgevolg, en ondanks alles, houdt dit wonder nooit op zich te verwonderen.. de blik van God, de ogen van God, die over ons gebogen zijn.

Iemand zegt: "hé, maar ik heb zoveel slechte dingen gedaan".. Maar kijk, zelfs indien we er superveel hadden ‘uitgespookt’, toch zijn die zaken al verlicht door de Schoonheid, door de Liefde, door de Goedheid van God, en tellen ze niet meer mee. Wij gaan onmiddellijk kijken naar de kleine en grote wonden, naar die kleine en grote schaduwen. Maar de Heer kan niet naar de schaduwen kijken want Hij is Licht; Hij kan niet naar de kwetsuren kijken want Hij is nieuw Leven, dat zich elke dag vernieuwd. Wij zijn het die daarnaar kijken want wij zijn arm. Maar wee ons, dat wij ons laten tegenhouden door onze wonden! De Heer heeft ze genezen, dat is de waarheid! Al zouden wij er nog zoveel andere maken, Hij zou zijn ogen niet kunnen afwenden van ons om de schoonheid en de grootheid te aanschouwen van een leven dat geboren is uit Gods Liefde. Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  

 

  LATEN WE RUIMTE GEVEN AAN DE HEILIGE GEEST  
     
  De Heilige Geest, als we die vragen, dan stuurt de Vader Hem ons. Dat is EEN ZEKERHEID! DAT IS EEN FEIT! Al de andere dingen die wij vragen, al die andere dingen ... de genezing van mijn zoon, de lotto winnen, vrede in onze familie… zijn genaden die gevraagd mogen worden, maar we weten niet of wij die zullen verkrijgen, dat weten we niet; We moeten doorgaan met vragen, zoals Jezus het zei: “Vraag, vraag, vraag”, en stilletjes aan, terwijl we het vragen, groeit ons vertrouwen. We moeten geen tijden of plaatsen van God afdwingen. Wanneer we om de Heilige Geest vragen, dat is een zekerheid, omdat Hij dat gezegd heeft: “Wanneer je in mijn naam de Heilige Geest vraagt, zal mijn Vader jullie die geven.” Laten we een daad van moed stellen en binnen in ons kijken; de Heilige Geest is geen wolk, is geen rookpluim, Hij is iemand die bezit van ons neemt, “bezit” betekent dat Hij in ons komt. Maar wij, hoeveel ruimte geven wij aan de Heilige Geest? We hebben het gezegd, gezongen, vele malen herhaald: "Heilige Geest, daal op ons neer", maar wat was er in ons voordat de Heilige Geest er was? Is er plaats voor Hem in ons hart? Welke ruimte hebben wij Hem gegeven? Dat is de reden waarom ons leven steeds armer wordt. Arm in de zin van “geld tekort hebben”? Nee, maar het ontbreekt ons aan een kwaliteit van hoop, het ontbreekt ons aan geloofskracht, aan die zekerheid van liefde die van God komt. Waarom? Omdat we weinig ruimte overlaten, omdat we onze grillen hebben, omdat we onze dromen willen verwezenlijken; we hebben zo’n haast om dit te bereiken, en dat ... en dat... Hoeveel ruimte laten we aan de Heilige Geest? Dus laten we onszelf niet voor de gek houden en vooral niet doorgaan met woorden te zeggen, met te “kwebbelen” zonder te beseffen dat we met een Vader aan het praten zijn die Trouw is.. Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  

 

LATEN WE VERLIEFD WORDEN OP DE HEILIGE GEEST  
     
  Wij weten niet waarom noch hoe we moeten leven. Waarom zijn we nu weer wakker geworden deze morgen? Omdat iemand voor ons geademd heeft, geleefd heeft voor ons, en ons leven levend heeft gehouden. De aarde is vol van Gods Geest.. (hier lacht Moeder Elvira).. De aarde is vol van Gods Geest ... (herhaalt ze nogmaals).. Er is een lied dat zegt dat Gods Geest het universum vervult.. en Hij vervult het universum van ieder van ons. Want we moeten weten dat ieder van ons een universum is dat nog verder ontdekt moet worden.  We weten het niet, omdat we de Heilige Geest niet aanroepen die licht is in ons, die wijsheid is, die schoonheid is. 
We hebben het dus echt nodig om meer verliefd te worden op de Heilige Geest! "Goeiemorgen Heilige Geest, goeiemorgen mijn leven!" Omdat de Heilige Geest het mogelijk heeft gemaakt dat ik vol vreugde zou beseffen en zien dat ik leef! We hebben wel duizend redenen om dankbaar te zijn in het leven. Omdat we het hebben meegemaakt en begrepen dat de liefde bestaat, dat de vrede bestaat, dat echte vriendschap bestaat,  dat echt liefde bestaat .. het bestaat!!!! En het is niet ver van ons, het is in ons, want Gods Liefde is getrouw, zelfs als wij Hem vergeten, blijft Hij! Hij blijft  onze Vader, Hij blijft onze Verlosser, Hij blijft onze Redder. Laten we dan aan Onze-Lieve-Vrouw vragen om ons hart te openbaren aan onszelf en dat we de gave van de liefde, die de Heilige Geest is, mogen ervaren Hij die ons geruststelt, die ons kalmeert,  die ons doet geloven dat de Liefde ons transformeert, enkel de Liefde. Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  

 

  DE HEILIGE GEEST IS IN JULLIE; LATEN WE GELOVEN!  
     
 

De Heilige Geest is levenskracht in ons, levensmoed. Hij is het leven zelf! Ik denk dat jullie, net zoals ik, soms woorden ontvangen die je daarna vergeet. Soms komt iemand mij zeggen: “Kijk Elvira, je hebt juist voor mij gesproken, ik had het net nodig om dat te horen, ik had de indruk dat je in mijn hart kon kijken" (letterlijk:dat je in mijn hart aan het lezen was) en ik wist daar niets van. De Heilige Geest is in jullie, geloof het maar, in eenvoud, en laat alle angst varen. Maar ook al zouden wij ons soms vergissen, het heeft geen belang, je moet in dienst van het goede staan. Het goede is de Heilige Geest die in ons is, Hij is in jullie! Onthou dat, jullie hebben deze rijkdom die je nu moet verspreiden. Niet onze woorden, maar die van de Heilige Geest. Wij zijn de mond, het hart, de ogen, de vreugde van de Heilige Geest. We zijn ervan vervuld, en het is voor de anderen ook een recht om dat te hebben, want wij hebben het ontvangen, en wij weten het. We moeten de moed hebben om wat wij in de Heilige Geest zijn, waarlijk te beleven, zonder onszelf te veroordelen. De Heilige Geest is ongedurig opdat wij de hoop, de vreugde, de dans, de waarheid, de vrede, de barmhartigheid gaan verspreiden. Die glimlach komt van de Heilige Geest, en dat oud vrouwtje die het gezien heeft, die jongen, dat kind die deze glimlach gezien heeft, zal het zich herinneren (zal het blijven onthouden), en het zal altijd een lichtpuntje zijn voor hem, voor dat kind, dat oudje, die jongen, je moeder, je vader… Glimlach!!!!! Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  

 

  SINT JOZEF
     
  Sint Jozef leert het ons, hij had geloof, hij had vertrouwen. Geloof betekent: “Ik heb vertrouwen in een ander, ik heb vertrouwen in Hem; Hij is mijn Vader, maar eerst is Hij mijn Schepper.” Maar het geloof moet er zijn. Jozef had het geloof. Hij was een oprechte jongeman. Hij geloofde in Hem. In Hem geloven, wat is dat? Ik vertrouw! Het is niet enkel “ik geloof". Geen dag leef ik zonder Zijn aanwezigheid in mijn leven, in mijn geschiedenis. Sint Jozef is zeker trouw geweest. Heel zijn leven was een feest. Het was een feest omdat hij de zekerheid bezat, de zekerheid van de Liefde van God. Maar er is ook twijfel gekomen in zijn leven: zijn vrouw was in verwachting en hij zei: “Hoe kan dat?”  Zo’n prachtig meisje, zo stralend!... Zo’n meisje, wie zal het zeggen, wie weet hoe zij was… En de engel sprak hem toe en hij gehoorzaamde en nam Maria tot zich. Dan was er dat ander moment, wanneer Erodes het kind wilt vermoorden. Zijn geloof heeft het dus zwaar te verduren gehad. Het ware geloof verwelkomt alle existentiële omstandigheden die niet van ons afhangen. In ieder geval leert Jozef ons het daadwerkelijke, het concrete van het geloof. Hij heeft nooit geklaagd, hij was in alles aanwezig, hij stond altijd klaar. Jozef was verliefd op Maria, dat is toch normaal! Een fantastisch meisje, wie weet hoeveel licht zij in haar ogen had, en in haar hart! Wie weet welke glimlach, wie weet hoe attent zij was om te dienen.. zij zag, zij was intuïtief, zij was de vrouw die altijd paraat stond. Laten we welgemeend aan Sint Jozef vragen dat we de gaven die God in ons heeft gelegd, elke dag aanschouwen en er ons over verwonderen. En laten we niet meer bang zijn om goed te zijn. We zijn geboren om goed te zijn, we zijn geboren in een huis dat Liefde heet. Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  

 

APRIL 2016  LATEN WE GLIMLACHEN EN VERGEVEN
     
 

De eerste die behoefte heeft aan de barmhartigheid ben ik… en ieder van ons moet dat meemaken, moet de barmhartigheid ervaren. Ik ontmoette een jongere buiten aan de deur en ik zei: "ben je verdrietig?" "ehh, ja"… "Waarom?" "Ik weet het niet." En ik bekeek hem en zei: "Probeer te denken aan iemand die je vergeving kan schenken. Probeer te vergeven." "Ik herinner me niemand." Maar als je ervoor zal bidden, dan zal datgene dat je tegenhoudt om te glimlachen, aan het licht komen. Een glimlach is niet zomaar iets dat vanzelf komt, op zijn eentje. Dat is een daad van wilskracht. Waarom zeg ik jullie dit. Omdat ik het gewend ben om naar de kinderen te kijken ... waar ze ook zijn ... Vandaag lachen de kinderen niet meer. Maar wij weten dat de kindjes naar het gezicht van hun mama kijken. Ze doen de volwassenen na, vooral hun mama. En die kindjes voelen zich verloren en zeggen: "Wat is het leven?" Wij hebben voor hen de droefenis voorbereid, de zwaarmoedigheid, de eenzaamheid, de verstomming in de families; er wordt niet meer gesproken.. We kunnen niet leven met het verdriet, met de angst, met de haat, met de veroordeling, met de verbittering… Maar laten we elkander vergeven! Mmmm… Dit is belangrijk om zich goed te voelen qua gezondheid, om het goed te maken in je hart. Met andere woorden, open de deuren van het heil; wij moeten nu de moed hebben om in dat heil binnen te treden. Het zal ons goed doen! Ik voel me gered! En wanneer je je gered voelt - ook al zijn je zonden rood als scharlaken, vuil, rood van angst - … en wanneer ze groot zijn, gigantisch… welnu, ze betekenen niets voor de Heer als wij zeggen: ik vertrouw op U! Ik vertrouw op U! Ook al ben ik een arme man, een arme vrouw, toch vertrouw ik op U! Net in de overgave is onze moed, onze kracht, ons liefde, onze barmhartigheid die we aan iedereen uitdelen; omdat God dit aan iedereen geeft. Moeder Elvira

 
     
  bg title shadow  
   DE HEILIGE FAUSTINA  
     
  We vergeten telkens weer om Maria te bedanken, om God te bedanken, om Jezus te bedanken.. te bedanken, te bedanken.... want Zij doen alles altijd en alleen voor ons goed, in ons belang. Wanneer we de genaden waarom we gevraagd hebben, niet ontvangen, dan is het goed even na te denken of we ze wel "goed" gevraagd hebben... of we er in geloof om gevraagd hebben. VANUIT GELOOF! Geloof, dat wil zeggen: "Heer, ik vertrouw op U!” Je moet het geen dertig keer zeggen met je hoofd in de wolken... één keer... Zeggen we het dertig keer, dat is nog beter, maar zeg het dan met vertrouwen! “Jezus, ik vertrouw op U!” Het is het steeds herhalende gebed dat Jezus heel goed heeft aangeleerd aan de heilige Faustina. Waarom zeg ik jullie dit? Omdat de heilige Faustina een trouwe apostel van de barmhartigheid is geweest! En wij zijn een Gemeenschap van BARM-HAR-TI-GEN!! Waarom? Omdat we dat vastgesteld hebben! Het is geen gedachte! Het is geen "me dunkt dat" .. Onze Gemeenschap leeft, terwijl ze de enorme Barmhartigheid van God ziet, ervaart, erdoor geraakt wordt ..
Kijk, onze jongens kwamen hier toe terwijl ze totaal aan de grond zaten... en ze wisten niet, ze konden niet bedenken dat ze, al biddend, bevrijd konden worden van de drugs, van het geweld, van de ambities... BEVRIJD! BEVRIJD! BEVRIJD!!!! De Barmhartigheid is geboren in onze Gemeenschap! Moeder Elvira
 
     
  bg title shadow  

 

   JEZUS, IK VERTROUW OP U!  
     
  We zien het niet, maar we zullen eindigen met te vallen in een ravijn ... Laten wij ons als bemiddelaar opwerpen… het verstand, het hart, de gevoelens, de hele wereld.. Wij zijn diegenen die hen moeten binnenleiden (in het geloofsleven, in het Koninkrijk van God). Want zij weten niet, zij weten niet... de mensen weten het niet dat Jezus opgestaan is, dat Hij gekomen is om ons te redden, om ons te vergeven, ons te redden, terwijl Hij iedereen vergeving schonk. En wij moeten dit horen, want de Heer wil dit doen vanuit zijn goedheid, vanuit zijn Liefde. Dus als er veel zaken zijn uit het verleden die ons kwellen, begin dan met te zeggen: "Jezus ik vertrouw U, Jezus, ik vertrouw op U, Jezus, ik vertrouw op U, Jezus, ik geloof in Jou!!” We moeten dat ervaren, dat ervaren… wij moeten denken: "Jezus is bij ons, Jezus is met ons. Jezus wil ons bevrijden van alle dingen die we verkeerd hebben gedaan, in het verleden en in het heden. Ook van de dingen die wij verkeerd hebben gedaan aan de anderen, en ook van datgene dat de anderen een beetje verkeerd hebben gedaan aan ons. Laten we dan zeggen: "Bevrijd hen, Heer, bevrijd hen!”. Kijk, als we ons iets herinneren dat ons deed huilen, dat ons deed lijden, door toedoen van iemand anders... laten wij dan doen zoals Jezus met ons doet, laten we dan zeggen: “Ik vergeef je, ik vergeef je”... en als we daaraan denken, denk dan dat je die ander omhelst. Omhels hem, omhels haar... want, en je zal het zien in je geest… open dan je ogen en je bent Jezus aan het omhelzen... Hij is het, Hij is het, Hij is het werkelijk... We moeten vergeven, we moeten onszelf vergeven, we moeten de liefde beleven, het is de liefde die beleefd moet worden. En de liefde is het leven, het is jouw leven! De liefde zit in de ogen, in het hart. En in de inspanningen, in het werk, in het goede, in het slechte... Altijd is het de liefde... die ons redt! Het is de liefde die ons redt! Kijk, laten we een voorstel doen, om te zeggen … we willen iedereen vergeven, we willen ook onszelf vergeven... want er is iemand die nog geen vergiffenis gehad heeft.. waarom is hij bang om terug te gaan in het verleden?... Maar neen, integendeel, wij moeten accepteren dat we goed zijn, dat jij goed bent en vergeef, vergeef en omhels... en de omhelzing die Jezus jou schenkt, die schenkt Hij met zoveel tederheid, met heel veel liefde! Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  
   
  JEZUS LEEFT!
   
  We zijn hier nog maar eens om jullie te zeggen dat God LIEFDE is. Onze God bedriegt ons niet. Onze God zei: “Ik ben voor altijd bij jullie!” en wij moeten Hem verwelkomen. Iemand zegt: "Maar ik zie Hem niet, ik voel Hem niet, maar waarom? Ik ben bedroefd ..." Maar heb je de deur geopend? Maar heb je ook maar één moment gezegd: "Heer, ik heb Je nodig. Heer, ik heb Je nodig!”... Zet je hart wijd open, met een grote glimlach, met een mooie glimlach. We kunnen "de zon" (het Licht) beleven met een glimlach. Ik zeg het altijd aan de jongens: “Wat is het eerste wat me moeten doen als we wakker worden? Dan moeten we ... (allemaal samen) GLIMLACHEN! En de zon komt binnen bij je, in je hart. Ziedaar waarom je moet glimlachen.. Maar waarom huil je?.. Maar nee, Jezus is opgestaan! .... Nee, nee, maar nee ....(nota: mensen denken dat we niet mogen huilen, want Jezus is opgestaan!) Maar integendeel, we moeten méér huilen ... want huilen brengt ook bevrijding. Het is echter zo dat je moet huilen vòòr Jezus, vòòr Jezus in het tabernakel... Dus, laten we huilen, laten we huilen... zodat die tranen ons zuiveren, ons bevrijden van zoveel lasten! Jezus kwam terug, Hij kwam terug tot leven, Hij leeft, Jezus is opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan, we hebben een God onder ons. Hij kijkt ons in de ogen, maar ook wij moeten Hem zoeken, Hem zoeken.. Hem zoeken in de ogen van de anderen. De Liefde bestaat, de aarde is vol van Barmhartigheid.. de Barmhartigheid... het is vandaag “het feest van de Barmhartigheid”. Het is een enorm groot feest, want al het kwaad dat we ooit gedaan hebben, wordt getransformeerd tot een feest voor de Heer. Omdat het ons reinigt, omdat het ons de mogelijkheid geeft om gezuiverd te worden. En dan voelen we ons veel lichter. We moeten dat geloven. De Heer heeft de zonde overwonnen, Hij heeft de dood overwonnen, Hij heeft de wraak overwonnen, Hij heeft de verbittering overwonnen. Hij gaf ons de vrijheid, we zijn vrij. We zijn nu vrij om tegen iedereen te kunnen zeggen dat Jezus.. dat Jezus is opgestaan, dat Hij onze Verlosser is, onze Heiland. Jezus, wie is hij? ONZE... (allemaal samen) HEILAND!! Welnu, Hij mag ons komen redden! Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  

MAART 2016

   MET PASEN GAAN WIJ DE VERREZEN JEZUS TEGEMOET  
     
  Wij zeggen jullie, en ik zeg jullie: waarachtig, een Zalig Pasen!  En zie, dat is nu echt Pasen: Op weg gaan. Doorgaan met zoeken, zoals die vrouwen… ze gingen naar het graf. Waarom? Ze waren op zoek. Ze zochten Jezus.  Jezus dringt zich niet op aan ons. Jezus wacht. Jezus ziet naar ons uit, opdat wij Hem in alle vrijheid willen leren kennen, ontmoeten. Onze hoop is levend. Er is iets bijzonders gebeurd! Jezus is verrezen! Jezus is werkelijk levend. Hoe kan ik dat geloven, denkt iemand: Wie zegt ons dat Jezus verrezen is? Jouw leven vertelt je dat! Wij geloven dat Jezus is verrezen. In de tijd van Jezus was de dood dikwijls die van het kruis (de kruisdood). Er zijn er veel gekruisigd. Ze bleven echter zonder gezicht, onbekend. Jezus is de enige die gestorven is op het kruis die ook verrezen is, waardoor zijn verrijzenis ook aan ons leven gaf… en ons alle dagen leven geeft. Hij is opgestaan, Hij is verrezen en ook wij zijn opgestaan. Jezus heeft ons gered, niet omdat Hij geleden heeft, maar door de manier waarop Hij geleden heeft. Jezus heeft ons gered omdat hij geleden heeft uit Liefde. Het is dus de Liefde die redt! Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  
   GOEDE VRIJDAG EN PASEN  
     
  Echte liefde komt voort uit lijden (pijn), elke keer dat wij echt lijden, dan leren we liefhebben. Wij willen niet lijden, maar het lijden werd ons door Jezus geleerd. Het is juist deze berg lijden die Hij uit liefde op zich genomen heeft, terwijl HIj aan ieder van ons dacht. Op een dag zullen we dat mogen zien. Het is dus ook een vreugde te mogen vasten, denkend aan zoveel kinderen die nooit eten, zoveel kinderen die nog nooit een volledige maaltijd hebben gegeten. Dan willen we ook solidair zijn met al die mensen die in oorlog leven… en die niet aan eten denken... Het is een ernstige dag, het is er één per jaar : Goede Vrijdag! En je zult zien , als wij het halen… niet zonder bekoringen, want bekoringen zullen er zijn, maar juist als jij en ik ze overwinnen, als we die nood aan eten overwinnen… dan voelen we ons zuiverder in ons hart, dan voelen we ons versterkt in de waarheid, vrijer in de liefde, in onze wil om goed te zijn en te doen, voor we Pasen vieren. Maar laten we het lijden, de pijn, de duistere momenten herinneren ... ze zijn er voor iedereen, zelfs voor de kinderen. Laten we in gedachte houden dat, wanneer deze beproeving gepasseerd is, we bekwamer zullen zijn om te beminnen. Echte liefde is niet wanneer iedereen van ons houdt, maar wanneer wij willen liefhebben. Moeder Elvira  
     
  bg title shadow  

FEBRUARI 2016

   HET KRUIS, EEN TEKEN VAN HOOP  
     
  Elke mens wordt met het kruis geboren. We moeten leren leven met deze werkelijkheid. Voor ons gelovigen is het een teken van hoop, een teken van verrijzenis, een teken van leven. Ook het leven van de ongelovigen is door het kruis (= het lijden) getekend. De dag waarop wij ons hiervan bewust worden, maakt het kruis ons bang. Maar dit hangt af van hoe wij tegenover God de Schepper staan. Het kruis is niet naar ons gekomen om ons bang te maken, maar om ons te redden.. om ons te redden! Daarom moeten we leren om goed om te gaan met het kruis. Laten we dat vragen terwijl wij aan Hem denken die ons hierin is voorgegaan. En door deze werkelijkheid, het kruis dat elke mens tekent, daar is Hij doorgegaan; Hij is gevallen en is terug opgestaan, Hij is gekruisigd en is in het graf gelegd… maar wij weten het: dat graf is leeg. Wij willen niet tot diegenen behoren die zo’n groot lijden bezorgd hebben aan Hem, aan de Heer, aan de Koning der koningen, aan de koning van de Vrede, aan de geïncarneerde Barmhartigheid, aan de oneindige Goedheid, aan een onbegrensde Liefde. We willen niet aan Jezus zeggen: “Jezus, ook voor ons heb Jij nutteloos geleden”. Als wij tot en met gisteren niet hebben begrepen hoeveel onze vrede heeft gekost, hoeveel onze vreugde heeft gekost, hoeveel de vergeving heeft gekost die wij zo dikwijls hebben ontvangen, … dan willen we het vandaag begrijpen: het heeft Jouw leven gekost. En dus willen wij onze kruisen met meer vrede leren aanvaarden. Wie terug opstaat en verder gaat, heeft reeds zijn wortels in de hemel. Jezus zegt het in zijn woorden: “Jullie namen staan geschreven in de hemel." Het kruis dat de Heer ons elke dag stuurt - en dat moeten we met al onze krachten geloven - is niet zwaarder dan onze mogelijkheden om het te dragen. Het is ons egoïsme die ervoor zorgt dat wij het soms als heel zwaar en afschuwelijk ervaren. Het is onze bedorven natuur, het is onze zonde die het kruis zwaar maakt. Vragen wij de moed om bevrijd te worden van onze angsten; bevrijd te worden van onze slachtofferrol, bevrijd te worden van ons zelfbeklag. Vragen we de Heer om ons te bevrijden van dit valse geloof, van dit valse lijden. De Heer weet dat het kruis dat Hij ons elke dag geeft, het juiste is voor onze schouders. Hij weet ook dat Hij een kracht en een energie heeft geplaatst in ons die, als wij ons naar Hem toe keren, een levende kracht wordt. Moeder Elvira  
     
   bg title shadow  
   ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES  
     
  Wij bevinden ons bij de Grot van Massabiele. Jullie moeten “praten” met Onze Lieve Vrouw, naar Haar glimlachen en luisteren naar wat Zij jullie zegt. Jullie moeten verliefd worden op deze kleine, eenvoudige, reine, schitterende, nederige, sterke... vrouw die Maria heet, Maria van Nazareth. Maria heeft “ja” gezegd, Ze is nederig geweest, werkzaam; Ze is altijd discreet geweest. Ze heeft geen vragen gesteld, Ze is gebleven… jullie zijn naar Lourdes gekomen om Onze Lieve Vrouw te ontmoeten en om Haar te vieren; om dankjewel te zeggen aan Onze Lieve Vrouw die heeft willen glimlachen naar dat meisje... zoals de bisschop het deze morgen zo mooi zei : “het is al glimlachend dat Zij zoveel vreugde aan Bernadette heeft gegeven.” Als jullie naar Lourdes gekomen zijn, dan zijn jullie zeker en vast vrouwen en mannen die bidden. Weet dat we niet alleen het gebed moeten “opzeggen” maar ook dat we moeten denken aan wat wij zeggen. Datgene dat je tijdens het gebed zegt, wordt liefde. Eerst en vooral denk ik aan wat ik zeg : “Wees gegroet Maria, vol van genade, je bent gezegend onder de vrouwen en gezegend, en gezegend!... is Jezus, de vrucht van uw schoot… Hoe mooi! Wanneer ik alleen in de auto ben, dan begin ik te zeggen: “Wees gegroet Maria, vol van genade, je bent gezegend onder de vrouwen en gezegend, gezegend gezegend GEZEGEND! ... Ik ben alleen en ik schreeuw GEZEGEND… is de vrucht. En wie is die vrucht?? Dat is Jezus! In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (en allen antwoorden: Amen.) ...Dan bidden ze samen een Weesgegroet... en eindigen  met: Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons. En maken opnieuw het Kruisteken. Beloof het aan Onze Lieve Vrouw dat jullie, één tientje per keer, de rozenkrans zullen bidden. Onze Lieve Vrouw vraagt tijdens alle verschijningen het rozenkransgebed. Het is duidelijk dat God een kapitaal, iets heel groots, heeft gelegd in het rozenkransgebed. Moeder Elvira  
     
   bg title shadow  

JANUARI 2016

   HET LEVEN VAN MOEDER ELVIRA - DEEL 2  
     
 

De Heer liet me zijn werken, zijn wonderen, zijn menswording kon zien, ik heb het waarlijk gezien en aanschouwd, en ik werd verliefd. Ik dacht tijdens de eucharistie aan de schoonheid en de offers van mijn moeder ... Mijn vader was een zeer goede man, hij kon geen kwaad doen, hij heeft nooit een vlieg kwaad gedaan, hij was buitengewoon eerlijk. Helaas had hij een kleine gebrek: elke keer als hij begon te drinken, dan kon hij niet meer stoppen, dan stopte hij niet meer! En toen ik ouder was geworden, merkte ik dat mijn moeder hem altijd verdedigde, ook toen mijn broers ouder waren en een minimum aan vrijheid wilden. Op dat moment was hij misschien in een dronkenmansbui en hij beledigde hen. En mijn moeder ging naar hen toe en zei: "Het is jullie vader! Het is jullie vader." Toen ik ouder was, heb ik op een gegeven moment gevraagd: "Maar mama, hoe heb je dat volgehouden? " Ze keek me aan toen ik zei: 'Mama, hoe heb je dat gekund?". Ze antwoordde me:  “Ik heb hem zelf gekozen.” En hou in gedachten dat, als ik van je vader zou gescheiden zijn, jij nooit zou geworden zijn wie je bent”. Ik was toen al enkele jaren zuster, maar in die tijd werden kinderen van gescheiden ouders niet toegelaten in het klooster. Ik weet dat mijn mama dit niet kon weten, daar ben ik zeker van. Maar in die tijd was het zo. Wat ze me eigenlijk zei was: “Als ik weggegaan was van je vader, dan zou jij niet zijn wie je nu bent..”. Ik was een jonge zuster... ah, hoe mooi is dat!

Dan moet je weten dat wij “Ciociari”(*) zijn, en ik hou er enorm van om ons dialect te spreken want ik ben nooit vergeten, ook al zijn er ondertussen al meer dan 50 jaar verstreken, dat wij in Piemonte zijn aangekomen in de oorlogstijd, in de jaren 40, toen ik klein was. Maar mijn vader en moeder wilden dat wij het (dialect) ook spraken, en als wij op zijn Piemonts spraken, werd hij heel kwaad en zei: “Maar wat heb je gezegd? Wat zeg je? Ik begrijp je niet! (in zijn dialect!) Hij wou dat wij in zijn “taal” spraken, haha... het was een “cinema” bij ons, .. en dat bleef zo duren want we waren met veel broers en zussen... we hielden heel veel van elkaar, en we hebben nooit, nooit, nooit, onze armoede veracht. Ik heb begrepen dat de waardigheid in een persoon veel groter is dan de armoede... Armoede is vrijheid, dan doe je het maar zonder al die dingen, doe meer met veel minder. Je bent veel vrijer als je niet alles hebt, als het er niet altijd is, als je het niet onmiddellijk hebt. Wij zijn dus zo opgegroeid, in deze vrijheid. Moeder Elvira

(*) “Ciociari”: dit is een term die men gebruikt voor een traditionele streek in het midden van Italië, zonder dat ze een gedefinieerde grens of een historische identiteit heeft. (bron Wikipedia)

 
     
   bg title shadow  
   HET LEVEN VAN MOEDER ELVIRA - DEEL 1  
     
  Ik had geluk, want toen ik geboren werd had ik reeds drie oudere broers/zussen en na mij kwamen er nog drie kleinere. Zodoende werd ik gedwongen om nooit aan mezelf te denken. Waarom? Welnu, omdat diegenen voor mij geboren waren tegen me zeiden: "Heb je mijn hemd gestreken? Maar kijk eens hoe vuil mijn schoenen zijn... ik moet naar school, je moet mijn “uniform” strijken...”..  ze droegen allemaal van die gelijke schorten die gewassen moesten worden... en daarna, als ik klaar was met datgene te doen voor hen, begon ik met de dingen van de kleintjes die altijd vuil waren, er waren geen (propere) luiers, ik moest hen verzorgen... Dus voor mij is het goed gegaan, met mij ging het goed want, kijk, ze hebben bij mij het “gezwel” van luiheid weggenomen. En dan had ik mijn vader die, zoals jullie weten, de gewoonte had van te drinken. Mijn vader was een alcoholist en zodoende moest mijn moeder gaan werken om 7 kinderen te onderhouden, want we bezaten geen land om te bewerken... helaas! En dan, wanneer hij behoefte had aan sigaretten, keek hij niet naar het uur... hij riep me in de nacht: “Ga sigaretten kopen voor me! Ga sigaretten halen!”. "Ja papa, ja papa”: "Ik had het koud, ik was bang, ik was zes jaar. Maar toch kon ik niet ongehoorzaam zijn, daarbij, ik wist niet eens wat het wou zeggen, wat het betekende “nee zeggen”.

Maar als ik nu terugkijk op mijn leven, dan zeg ik, maar kijk hoe, zelfs door de tegenslagen, de naoorlogse (tijd), de honger, de kou,, de sociale uitsluiting, we waren met veel kinderen... en sommigen van jullie kunnen me begrijpen (weten waar ik het over heb). Toch “herlees” ik mijn geschiedenis nu in het Licht van het geloof in God, Hij die samen met mij mijn geschiedenis, mijn leven meegeleefd heeft. Dus zeg ik dank, want het is een grote zegen voor me geweest. Omdat ik in de eerste plaats denk dat God mij aan het voorbereiden was, omdat Hij toen al aan jullie dacht. Moeder Elvira

 
     
   bg title shadow  

DECEMBER 2015

   LATEN WE STEUNEN OP JEZUS  
     
  Het is een historisch feit, een waarachtig feit, een feit dat gebeurd is en dat zich herhaalt. Wee ons als we dit geloofsmoment met Jezus vergeten. Jezus, het Vleesgeworden Woord, geboren uit Maria en die onder ons komt wonen als mens. We zijn geboren met Hem, we leven met Hem, voor Hem. En we kunnen dit zeggen dankzij een “ja” van een kleine vrouw. God de Heer wilde aankloppen bij een menselijk schepsel. Dus toen zij "ja" zei en toen God deze “ja” wilde van deze vrouw, vertelt dat ons over de nederigheid van onze God, over zijn Wijsheid, zijn Verstand, de Schoonheid, de Vrijheid! Dus doen wij geen enkel tekort aan Jezus als we geloven... in het hart van Maria, in de dienstbaarheid van Maria, in het feit dat wij behoefte hebben aan Onze Lieve Vrouw. We moeten deze dingen weten omdat ze ook ons zullen overkomen: vernederingen, een weigering, sociale uitsluiting...  Jezus heeft dit allemaal meegemaakt, ook Maria... niemand ontspringt deze dans! In dat tijdperk zocht Herodus Hem al. Niet lang daarna moesten ze vluchten want hij wilde Hem doden omdat ze gezegd hadden dat “de Koning der Koningen geboren was”. Toen heb ik gezegd: “We hebben zo’n kostbare geschiedenis die zo belangrijk is voor ons leven. We moeten steun zoeken en ons versmelten met de geschiedenis van de geboorte van Gods Zoon midden onder ons. Moeder Elvira  
     
   bg title shadow  
   LATEN WE GLIMLACHEN NAAR JEZUS  
     
  Kinderen hebben een enorme kracht, ziedaar de reden waarom de engelen niet zeiden: “Ga, en je zal een groot charismaticus vinden, een kracht die alles geneest”. Neen, dat hebben ze niet gezegd. Ze zeiden ons: “Ga en je zal een kind vinden”. Een kind. Kijk naar de kracht die hij al 2000 jaar heeft. Hij heeft “dynamiet” doen ontploffen en er komt geen eind aan. Wij staan hier dankzij de komst van dit kind. Zonder dat kind zou niemand van ons bestaan. Daarom moeten we veel aan dit kindje denken! We staan hier dankzij Hem, door zijn komst, door zijn Aanwezigheid, door zijn Kracht, door zijn Macht. Het is zeker dat hij een kracht heeft, hij is grandioos. In essentie heeft dit kindje - en dat is een feit - net als ieder van ons van bij de geboorte alle dingen nodig die wij nodig hebben! Heel vaak, toen wij klein waren, sloegen ze geen acht op onze glimlach... omdat we voor hen niet telden . Integendeel, we zijn geboren uit de glimlach van God. De glimlach van een kind, dat is de glimlach van God! En als je de geïncarneerde God echt zou willen zien: het is een kind. Want Hij wil niet dat we bang zijn voor Hem, Hij wil dat we naar Hem glimlachen. Dus laten we veel glimlachen. Laten we dat veel doen. Niet omdat we het leuk vinden of omdat we tevreden zijn, maar nee! De glimlach is dikwijls een wilsdaad.. een geschenk dat je aan anderen geeft... ook als je er geen zin in hebt.. ook als je lijdt.. ook als je hart bloedt. Laten we proberen om te glimlachen, juist om in deze tijd aansluiting te vinden met het kindje Jezus die zoveel glimlachte vanaf zijn geboorte. Zijn eerste glimlachjes schonk Hij daar aan de Maagd Maria en de Heilige Jozef toen ze Hem zagen. Zie hoe groot de dingen van God zijn: groot, geweldig, belangrijk, noodzakelijk... maar Hij toont ons deze grote dingen aan de hand van kleine, kleine gebaren ... door dit kindje. Moeder Elvira  
     
   bg title shadow  
   HET GELOOF VAN MARIA  
     
  Hier zijn we opnieuw, om ons geloof te verdiepen. Want het is datgene dat ons kracht geeft, dat ons zekerheid geeft, dat ons vrede geeft. Het is het geloof dat onze grote rijkdom is. Het is Onze-Lieve-Vrouw die leefde vanuit het geloof. Zij leefde enkel vanuit de kracht van het geloof. Ziedaar waarom Zij zich ook vele malen verloren voelde, niet wetende wat er zou gebeuren met het kindje waaraan Zij het leven zal schenken vanuit de Kracht van de Heilige Geest. En toch heeft Hij geleden zoals alle andere kindjes. Herodes wou hem doden! En dus moest Hij vluchtten, bracht men Hem weg..  het leven van Onze Lieve Vrouw en Jezus was vooral een leven van geloof. Ze kwam nooit in opstand. Ze heeft altijd JA gezegd in alle situaties die op haar afkwamen, zonder te twijfelen. Maria was reeds alles wat God ook van ons verwacht: qua schoonheid, eerlijkheid, waarheid, liefde.. van alles dat mooi is, goed, eerlijk, wijs, zuiver. Wij strijden want we hebben zoveel neigingen tot het slechte. Maar dankzij God was de Maagd Maria zo zuiver geschapen, zuiver in de zin van: zonder de erfzonde. Maar ook Zij, een vrouw als andere vrouwen. Ook Zij kon, indien ze ambitieus, trots wilde zijn ... zich beledigd weten. Zij kenden al deze neigingen. Dit geldt ook voor Jezus. Ook Jezus was een mens, een echte mens. Inderdaad, de duivel zou Hem op een bepaald moment niet verleid hebben indien hij niet wist dat ook Hij kon vallen. Maar... dat hebben ze niet gedaan: zij bleven trouw, zowel de Maagd Maria als Jezus bleven trouw aan God. Dus ik denk dat ook wij regelmatig de kracht van het geloof dat zich in ons bevindt, de zuiverheid van het geloof dat zich in ons bevindt, de genade van het geloof dat zich in ons bevindt, zouden moeten laten winnen! Moeder Elvira  
     
   bg title shadow  

NOVEMBER 2015

   DE HEER IS HET CENTRUM VAN ALLES  
     
  De Heer is in het centrum. Hij is in het centrum van de menselijke geschiedenis. Hij is in het centrum van ons zijn, en Hij is altijd op de afspraak, in gelijk welke situatie die wij hebben meegemaakt. Hij is in het centrum van ons zijn; en als wij leven, is het net omwille van deze zekerheid: Hij is de bron van het leven, van elke leven dat ontstaat, dat is ontstaan, dat nu bestaat. Hij is in het centrum van het universum. Alles bestaat in Hem. De Heilige Paulus zegt:” Alles is ontstaan door Hem en voor Hem.”  Hoe moet ik het zeggen… zoals we ondergedompeld zijn in de zuurstof die wij inademen, zo ook zijn we ondergedompeld in Hem... het is voor ons moeilijk om dit te vatten, dit te bedenken, maar het is zo, dit is het Liefdevolle Mysterie dat ons constant omhelst; het omhelst ons constant.. in de lucht, in de zuurstof.. Dit Mysterie heeft ons in een wereld geplaatst, op zo’n wijze dat wij kunnen leven. Hij heeft  ons gemaakt om te leven. We konden niet leven zonder God, want er is geen millimeter, geen atoom, die Gods Schepping niet in zich heeft. Dus worden we erin ondergedompeld. Hij heeft het voorbereid... zoals bij de vissen, zie maar, Hij voorzag het water, de oceanen, de zee... Hij voorzag ook voor ons een habitat... vandaar de zuurstof, de schoonheid, het “kijken”... de ogen.. om Zijn Schepping te zien die verandert. Moeder Elvira  
     
   bg title shadow  

klik hier om terug te keren naar het meest recente "lichtstraaltje" van Moeder Elvira