Een Dag In De Gemeenschap

"DE GEMEENSCHAP IS
EEN BOUWPLAATS
 VAN
HET LEVEN: ALTIJD GEOPEND, 
ALLE DAGEN.
HET IS EEN WONDER,
EEN VERRASSING"

Madre Elvira

Onze dag wordt gekenmerkt door momenten van gebed, van werken en ontspanning, van delen met elkaar en van vriendschap in waarheid.
Hij start om 6u in de ochtend met het alarm van de wekker, het goed leren opmaken van het bed en de persoonlijke hygiëne.
Daarna is het eerste moment voor de Heer: verzameld in de kapel bidden we het gebed van de rozenkrans om onze dag  toe te wijden aan Onze Lieve Vrouw en lezen we Gods Woord van de dag, dat een licht is om onze levensweg te verlichten. Het wordt uitgelegd door de jongen die aan de beurt is.
Dan volgen het ontbijt en de werkzaamheden; de taken zijn veelzijdig en ieder krijgt voor een bepaalde periode een taak, daarna wordt er gewisseld. Die taken zijn er omdat we geloven dat het werk gelegenheid biedt voor overleg en groei, en zoals Moeder Elvira dikwijls herhaalt: de belangrijkste vaardigheid die de Gemeenschap ons graag wil leren is de vaardigheid om te leven. Alle verantwoordelijkheden van het huis, van het koken tot het schoonmaken, van de moestuin tot de werkplaatsen, alles wordt gedragen door de jongens/meisjes die in de fraterniteit wonen. De gemeenschap is een lichaam waarvan eenieder een levend onderdeel is!
De lunch om 12.00 uur is een familiemoment, waarbij samen eten bijdraagt aan gemeenschapsopbouw.

Na de lunch brengen we wat tijd door met elkaar en rond 14.00 uur hervatten we het werk dat de namiddag inluidt.
De tweede Rozenkrans bidden we tijdens het werk, op die manier leren we dat men ook al werkend kan bidden.
Om 18u30 is er het avondgebed: de derde rozenkrans bidden we doorgaans al wandelend en het delen over Gods Woord en over ons eigen leven gebeurt in een vriendschappelijke en oprechte sfeer.
Vervolgens is er het avondmaal, gelegenheid voor sport, spel en vriendschap, en om 22.00 uur zeggen we elkaar welterusten.
Het is een zeer eenvoudig leven, erg geordend, dat opnieuw  harmonie aan het leven en vrede in het hart brengt .

In de week ontbreekt het ons niet aan bijzondere momenten van spel, in eenvoud en vreugde, van zang, dit alles in sereniteit. Verjaardagen en kleine  "mijlpalen" in de gemeenschap (een maand in de gemeenschap, een jaar ..., de overplaatsing van de ene naar de andere fraterniteit) worden gelegenheden om in ​​eenvoud maar met diepgang het leven "te vieren" dat in de goeie richting gaat.
Elke twee weken hebben we een samenkomst welke we "Revisie van het Leven" noemen: we komen samen in kleine groepjes waarbij ieder deelt over zijn eigen beleving van licht en schaduw. Dan krijgt iedereen de nodige steun van de broers/zussen om de moeilijkheden aan te pakken en te groeien in geloof en liefde.
Op het einde van elk "onderzoek" wordt aan ieder een opdracht gegeven om met een moeilijkheid die men ervaart te leren omgaan of om ze te overwinnen, dit als stimulans om te volharden en te groeien in het goede.