In De Kerk

"Altijd heb ik aan de jongeren
de liefde voor de paus en
de Kerk doorgegeven.
Omdat de Kerk het huis van God is
waar de eenzame en ontmoedigde mens
onderdak, een toevluchtsoord, familie. 
Ik voel dat ik meer en meer van de Kerk hou
en haar dankbaar ben voor wat Zij is:
zielskracht van idealen,
licht dat het pad verlicht en
richting geeft aan de keuzes van elke mens,
dienstbaarheid aan de armen,
gebroken brood voor degenen die lijden,
zekerheid voor iedereen. ""

Moeder Elvira

ONZE KERKELIJKE WEG

Op 30 mei 1998, na jaren van dienstbaarheid en missie, op het belangrijke hoogfeest van Pinksteren, de dag waarop Paus Johannes Paulus II voor de eerste keer de kerkelijke bewegingen en de nieuwe gemeenschappen zou ontmoeten in Rome, erkende de toenmalige bisschop van het bisdom Saluzzo, Mgr. Diego Bona, de Gemeenschap Cenacolo als een Particuliere Vereniging van Gelovigen.
Op 2 juni 2001, op de vooravond van Pinksteren, werd ze succesvol verheven tot een Publieke Vereniging van Gelovigen.

Op 8 december 2005 bevestigde de huidige bisschop van Saluzzo, Mgr. Giuseppe Guerrini, definitief de diocesane goedkeuring van de Gemeenschap Cenacolo als een Openbare Vereniging van Gelovigen.

Op 16 juli 2009, het feest van de Heilige Maagd Maria van de berg Carmel, op de zesentwintigste verjaardag van de oprichting van de Gemeenschap, voerde de Pauselijke Raad voor de Leken het decreet uit waarmee zij de Gemeenschap Cenacolo erkent als Internationale Particuliere Vereniging van Gelovigen. Het Statuut werd goedgekeurd voor een "proefperiode" van vijf jaar. De aflevering van het decreet kwam uit handen van Kardinaal Stanislaw Rylko, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Leken, op 16 oktober 2009, tijdens de bijzondere dag waarop de Kerk de verkiezing herdenkt van de pauselijke zetel van de heilige Johannes Paulus II.

Tot de Gemeenschap Cenacolo behoren Toegewijde en Gewone Leden. Toegewijde Leden zijn zij die hun hele leven wijden aan het educatieve en missionaire charisma van de Gemeenschap. Zij beoefenen het gemeenschapsleven voltijds uit en delen het ritme van gebed en dienstverlening aan hun naaste in de werken van de Gemeenschap Cenacolo, en dit gebeurt helemaal onbezoldigd. De Gewone Leden zijn mensen die hun christelijke leven op een gewone manier beleven, in de "wereld". Ze zijn verbonden met het charisma van de Gemeenschap Cenacolo, dit betekent voor hen het laten ontwaken van en de ondersteuning van hun weg in geloof; blik van bijzondere aandacht voor de gewonde en verloren mensen; missionaire weg van authentiek christelijk getuigenis geven vanuit het leven in de wereld.
Onder de Toegewijde Leden zijn er mannen en vrouwen, broeders en zusters genaamd; ze zijn geroepen om de missie van Jezus te volgen en om van de armen te houden. Ze brengen op een heel radicale manier de evangelische raden van armoede, kuisheid, gehoorzaamheid, dienstbaarheid en liefde aan de armen in praktijk, welke in de beslotenheid van en ten overstaan van de Gemeenschap beleden worden. Deze leden zijn geroepen om hun hele leven te besteden aan de verkondiging van Gods Liefde, en deze te betuigen met vreugde en moed, aan iedereen maar vooral aan hen die verwelkomd werden in de projecten van de Gemeenschap Cenacolo.

In het proces van onderscheiding, gericht op de erkenning van het werk, werd op advies van de Pauselijke Raad voor de Leken zelf, door Mgr. Giuseppe Guerrini, bisschop van Saluzzo, op 25 maart 2010, de Publieke Vereniging van Gelovigen opgericht, met name de "Missiezusters van de Verrijzenis". Het is een diocesane vereniging, ontstaan binnenin en in dienst van het charisma van de Gemeenschap Cenacolo, voor die vrouwen die geroepen zijn om Christus te volgen door middel van het gewijde leven.
Op 25 maart 2015, op het hoogfeest van Maria Boodschap, hebben de Missiezusters van de Verrijzenis uit handen van "hun" bisschop, Mgr. Giuseppe Guerrini, de definitieve bevestiging gekregen: na de "vijf proefjaren" is hun orde definitief erkend door de Kerk als Publieke Vereniging van Gelovigen.