Pelgrimstochten

 

"LATEN WIJ ONS GEHELE LEVEN,
DAG NA DAG,
OMHELZEN DOOR DE ZO TEDERE ROZENKRANS,
WELKE, DOOR MIDDEL VAN
HET HART VAN MARIA,
ONZE GESCHIEDENIS
IN HET LEVEN VAN CHRISTUS
LEGT, EN ZIJN LEVEN
IN DAT VAN ONS
"

Moeder Elvira

PELGRIMS IN HET LAND VAN MARIA
Moeder Elvira nodigt ons altijd uit tot een groot vertrouwen in Onze Lieve Vrouw en in het gebed van de Rozenkrans. Op onze weg van genezing en geloof zijn er altijd momenten van genade, in het bijzonder tijdens de jaarlijks bijgewoonde pelgrimstochten, zowel door jongeren als door ouders, in verschillende Mariale Heiligdommen: Lourdes, Medugorje, Fatima, Czestochowa … en vele andere.
Pelgrimstochten maken in deze gezegende gebieden, in de geschiedenis van Maria’s aanwezigheid, plaatsen waar men in het bijzonder de universaliteit van de Kerk en de kracht van het gebed inademt, geeft vele "harde" harten de kans om zich te openen voor de genade van het berouw, de vergeving en de barmhartigheid.
WIj hebben het voorrecht om in de nabijheid van enkele van deze Mariale plaatsen enkele huizen te hebben, "onze Fraternità": Onze Lieve Vrouw bracht ons in verschillende gezegende gebieden door haar aanwezigheid, want Zij weet dat het oorden zijn van bijzondere Genade, van de levendige Barmhartigheid, van intense en echte Godservaring.
Het zich op weg begeven richting Maria helpt iedereen - jongeren, ouders en vrienden - om in haar moederlijk hart die tederheid en barmhartigheid terug te vinden waar onze harten, zo verwond door het kwade en de zonde, bijzonder nood aan hebben.
Wat een geweldig cadeau voor ons, arme zondaars, dat wij elke dag de Liefde van Maria voor ons mogen zien en er mogen van genieten!