Indien ik de Gemeenschap en haar onderrichten niet had leren kennen, zou ik me nooit gerealiseerd hebben hoeveel ik miste aan liefde in de familie. In mijn ouderlijk huis had ik weinig economische kansen en het feit dat ik mezelf vaak aan het vergelijken was met mijn meer welvarende vrienden, maakte dat ik altijd naar het materiële welzijn heb gezocht, ook na mijn huwelijk. Ik voelde me belangrijk door het hebben van een mooi huis, een bontjas, een grote auto ... maar in ons gezin waren er zoveel ruzies, was er zoveel nervositeit en de lucht die je inademde, was zwaar. Nu dank ik God omdat ik, via onze dochter Chiara, begrepen heb hoe goed je leeft in eenvoud en dankbaarheid. Het geloof begon ook deel uit te maken van mijn dagelijks leven: ik heb geleerd om, als ik nog maar net mijn ogen heb geopend in de ochtend, te danken voor het geschenk van het leven; ik heb geleerd om de personen die ik ontmoet, te beminnen, ook als ik moeite moet doen voor hen. Dit alles neemt de inspanning niet weg, maar het maakt het leven waardevoller. Door mijn eigen grenzen en de verschillen tussen mij en mijn echtgenoot te accepteren, ben ik veel vreugdevoller. Het gebed en de sacramenten zijn een steun in mijn dagen als dochter, echtgenote, moeder, oma en vriendin. Ik heb de vreugde in mijn hart van Jezus ontdekt te hebben, in alles en in iedereen.
Mama Paola

In tegenstelling tot mijn echtgenote Paola, heeft het me in mijn ouderlijk huis nooit aan iets ontbroken op materieel of praktisch vlak. Echter, ik heb nooit een Christelijke opvoeding gehad. Na het huwelijk en de komst van de drie kinderen begonnen de eerste ruzies, die grotendeels te wijten waren aan de manier van omgaan met het leven in zijn dagelijkse aspecten. Het werk is dan mijn vlucht geworden, mijn “drugs”. Wanneer de problemen van Chiara zijn ontstaan, werd ons voorgesteld om Moeder Elvira te ontmoeten. Ik moet bekennen dat andere keren dat men ons de Gemeenschap suggereerde, ik me boos maakte in de overtuiging dat het probleem dat wij onder ogen dienden te zien er eentje was voor dokters en psychologen. Nadat wij een ontmoeting hebben gehad met Moeder Elvira in Pagno, heb ik onmiddellijk begrepen dat het enkel hier was dat Chiara gered zou worden en dat wij werkelijk hier al ons vertrouwen moesten op inzetten. Er was ook het probleem om geconfronteerd te worden met God! Maar zo is het gebeurd. Nu kan ik alleen maar dank zeggen en deze ontmoeting zegenen, want deze heeft ons leven radicaal veranderd, en het eenvoudiger en sereen gemaakt.
Papa Francesco

Uit het tijdschrift “Risurrezione