Bestemming Mexico!

 

Messico 2024Mexico, 1 mei 2024

 

"Vandaag is het tijd voor missie en het is tijd voor moed! Moed om de wankele stappen te versterken, om “de smaak” terug te vinden om zich in te zetten voor het Evangelie, om het vertrouwen te herwinnen in de kracht die de missie met zich meebrengt."

Paus Franciscus

 

Er is versterking aangekomen op de missiepost “Cenaculo de Guadalupe": twee Missiezusters van de Verrijzenis, zuster Katarina en zuster Maria Pia, zijn vertrokken naar Valle de Bravo, naar onze Mexicaanse fraterniteit, om zich te kunnen geven aan de vele onthaalde kinderen en adolescenten.

 

Zuster Maria Pia keert met vreugde terug om de kinderen te bezoeken die ze een paar jaar geleden heeft achtergelaten, nu heel wat groter geworden, en voor zuster Katarina zal het een nieuwe ervaring zijn van groei en dienstbaarheid aan de armsten! Wij wensen hen allebei een goede missie!

 

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, bid voor hen!