Vertrek van nieuwe missionarissen!


21De voorbije maanden zijn verschillende van onze jongeren, broeders, priesters en Zusters opnieuw of voor het eerst vertrokken op Missie...
hier volgt een overzicht:


Eind oktober vertrok Zuster Anna, na een periode van rust in het Vormingshuis, opnieuw naar haar geliefde plekje in Peru: op de missiepost Villa El Salvador wachtten de kleintjes, de medezusters en tantes haar vol vreugde op.

 

Ondertussen zijn er ginds heel wat nieuwe kindjes aan hun zorg en liefde toevertrouwd, en zijn er enkele terug kunnen keren naar hun familie, en/of geadopteerd. De missiepost bruist van leven!
 

 

 

 

 

 

 

 

bettinaPagno, 25 november 2023

 

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen... zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld."

(Mt 28, 19-20)

 

Vol vreugde kondigen wij u de terugkeer naar Liberia aan van onze missionaris Bettina.

 

Na een periode van rust thuis is Bettina teruggekeerd om onze missie in Afrika te dienen, blij dat ze haar weg kan voortzetten onder de kinderen en de armen die de Heer op haar pad heeft gezet.

 

Wij danken God voor haar ja en bidden dat zij steeds meer mag groeien in liefde en naastenliefde. Mogen Onze Lieve Vrouw en Moeder Elvira over haar voetstappen waken.

 

Goeie missie!

 

bestemming Peru

 

missionari in PeruPagno, 5 december 2023

 

"Elke christelijke Gemeenschap moet een oase van warmte en naastenliefde zijn in de woestijn van eenzaamheid en onverschilligheid".

(Paus Francesco)

 

Wij danken God voor de oproep van andere missionarissenharten die, na een periode van vorming in Pagno, naar Peru vertrokken: Federico, Gabriele en Simon voor de missie van "Rayo de Luz", Ernesto voor de missie van Supe.

 

Wij danken hen voor hun genereuze ja aan het leven dat de armsten en meest behoeftigen dient. We vertrouwen hun nieuwe pad en hun hart toe aan de Madonna en onze moeder Elvira: mogen zij altijd instrumenten zijn van naastenliefde, vrede en liefde.

Goeie missie!

 

 

 

vertrek naar de Filippijnen

missionariPagno, 7 januari 2024

 

“We zijn allemaal uitgenodigd om deze oproep te aanvaarden: om onze comfortzone te verlaten en de moed te hebben om alle uithoeken te bereiken die het licht van het Evangelie nodig hebben.”

 

Paus Franciscus

 

Met vreugde kondigen wij het vertrek van nog meer missionarissen aan! Met een groot verlangen om te dienen en te beminnen, vertrokken Francesco, don Luciano, Stefano en Fran in de vroege ochtend van zondag 7 januari naar de Filippijnen, een van de meest afgelegen landen waar onze Gemeenschap in 2018 begon met zich in dienst te stellen van de meest behoeftigen.

 

Laten we onze broeders onder de mantel van de Madonna plaatsen, zodat Zij hen kan beschermen en hen kracht en moed kan geven in tijden van moeilijkheden, vreugde voor de vrijelijk gegeven liefde, en vertrouwen in de Voorzienigheid van God de Vader.

 

Goeie missie en fijne reis!