Want wij zijn elkanders ledematen!

Saluzzo, 8 december 2023

"Wij zijn leden van elkaar"

(Rom 12:5)

1In de dagen die voorafgaan aan het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis was er gedurende enkele dagen een retraite voor de leden van de Gemeenschap. Het zijn zij die door de Heer geroepen werden om een levend deel uit te maken van deze "grote familie" doordat zij hun leven willen delen met de behoeftige mensen die wij verwelkomen in de verschillende broederschappen en missies. Het waren dagen van intens gebed, catechese, confrontatie, vorming en verdieping in de statuten en de kostbare bijdragen van het leergezag van paus Franciscus.  In dit verband hadden we in de voorgaande weken al ontmoetingen met de leden in de verre fraterniteiten en missies, om de harten voor te bereiden op de Algemene Vergadering die bijeengeroepen werd om de nieuwe voorzitter van de Gemeenschap Cenacolo en enkele leden van de raad te kiezen. Dit was nodig na het vertrek van Moeder Elvira naar de hemel in augustus vorig jaar.

2

 

Er waren ontroerende deelmomenten over hoe iedereen deze tijd van "doorgeven" van Moeder Elvira naar ons toe beleefd heeft. We deelden over onze groei als leden van de Gemeenschap en over het groeien in de medeverantwoordelijkheid die ons te wachten staat.  Dit alles werd beleefd in een sfeer van oprechtheid, intense broederschap en gemeenschap met betrekking tot de keuzes die moesten gemaakt worden.

Het hoogtepunt van deze dagen was de Vergadering die in de namiddag van 8 december werd gehouden op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis.  Vader Stefano Aragno, die decennialang aan de zijde van Moeder Elvira stond bij haar werk voor Cenacolo, werd tot voorzitter van de Gemeenschap Cenacolo gekozen. 3Tot vicevoorzitter werd Tortora Maria Luisa verkozen. Zij is bij iedereen gekend als Zuster Aurelia, de eerste metgezellin van Moeder Elvira in het avontuur van Cenacolo, en dit vanaf haar eerste stappen op de heuvel van Saluzzo in juli 1983.

 

 

Wij danken allen die voor ons en met ons hebben gebeden, en wij vragen u om ons te blijven steunen en ons te vergezellen met uw goedheid en uw gebeden, opdat de Onbevlekte Maagd ons zou leiden op onze weg in Gods wil en wij met enthousiasme en trouw verder zouden gaan, zoals Moeder Elvira het ons leerde: door te beminnen, te beminnen, te beminnen en te dienen!

De familie van Cenacolo

 

BIJEENKOMST IN SALUZZO

 • 1.JPG
  big image
  1.JPG
 • 2.JPG
  big image
  2.JPG
 • 3.JPG
  big image
  3.JPG
 • 4.JPG
  big image
  4.JPG
 • 5.JPG
  big image
  5.JPG
 • 6.JPG
  big image
  6.JPG
 • 7.JPG
  big image
  7.JPG
 • 8.JPG
  big image
  8.JPG
 • 10.JPG
  big image
  10.JPG
 • 11.JPG
  big image
  11.JPG
 • 12.JPG
  big image
  12.JPG
 • 13.JPG
  big image
  13.JPG
 • 14.JPG
  big image
  14.JPG
 • 15.JPG
  big image
  15.JPG
 • 16.JPG
  big image
  16.JPG
 • 17.JPG
  big image
  17.JPG
 • 18.JPG
  big image
  18.JPG
 • 19.JPG
  big image
  19.JPG
 • 20.JPG
  big image
  20.JPG
 • 21.JPG
  big image
  21.JPG
 • 22.JPG
  big image
  22.JPG
 • 23.JPG
  big image
  23.JPG