Feest Maria Hemelvaart te Pagno!

Pagno, Vormingshuis "Maria Assunta".

Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming, 15 augustus 2023

 

“Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon,

  met de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren"

                                                                                                                                   

3Het was een prachtige dag in Pagno op de dag van de Hemelvaart van Maria. Onze ”Missiezusters van de Verrijzenis” wilden ook dit jaar de verjaardag van hun huis "Maria Assunta" vieren samen met de meisjes uit de dichtstbijzijnde meisjeshuizen en de bruiden van de Gemeenschap. Zo mooi te weten dat onze Moeder Elvira daar rust, in het kapelletje naast hun huis, en dat ze vanuit de hemel samen met Onze Lieve Vrouw kon deelnemen aan haar glorieuze Hemelvaart!

 

We werden met vreugde verwelkomd met liederen en dansen van de gemeenschap en onmiddellijk daarna baden we voor Jezus in het Heilig Sacrament, waarbij we de glorievolle mysteries baden. De Heilige Mis was zeer intens en hartelijk. In de preek herinnerde Don Stefano ons eraan dat in 1999, op deze dag en op deze plek, de eerste vrouwen aanwezig waren die de roeping tot een godgewijd leven voelden, een verlangen geboren in hun hart, kijkend naar het vruchtbare leven van Moeder Elvira en Zuster Aurelia: Onze moeder aanvaardde wat de Heilige Geest haar voorstelde. Er ging daarom een ​​deur open waar vele levens doorheen zijn gegaan en wie weet hoeveel er nog zullen passeren."

 

Don Stefano herinnerde ons er vervolgens aan dat "dit feest als een licht is om te begrijpen dat wat er met Maria is gebeurd, ook met ons zal gebeuren. Niets van ons leven zal verspild worden in God, Hij redt alles in ons, alles zal getransfigureerd worden". En nogmaals: "In de blik van onze moeder, die, voordat ze naar de hemel ging, haar ogen wijd open deed en naar jullie, haar zonen en dochters keek, is alles gepasseerd omdat God geen tijd heeft, want voor Hem is vandaag alles. Hij heeft het verlangen in onze harten gelegd om daar te komen. Gezegend bent u moeder die geloofde, zoals Elizabeth tegen Maria zegt”.

 

2Aan het einde van de Mis lieten onze zusters Paola, zuster Alexandra, zuster Brighita en zuster Mely, die de afgelopen weken uit Afrika waren gekomen om in de laatste uren van haar leven naast Moeder Elvira te zijn, een getuigenis en dank achter voordat ze opnieuw vertrokken naar de missie van Liberia. Een moment van sterke emotie en gemeenschap waardoor we ons één familie voelden, ondanks fysieke afstand. We hebben de Heilige Geest over hen aangeroepen in de kapel waar onze moeder rust, om hen te begeleiden op hun reis en levensreis. De Zusters, allemaal verzameld in de kapel, lieten ons luisteren naar een lied dat ze voor Moeder Elvira hebben geschreven, en op die woorden en melodie gingen we in kleine groepen bidden bij haar graf, terwijl we haar in stilte toevertrouwden wat we in ons hart droegen.

 

De Zusters hadden ook aan de lunch gedacht en ons met zoveel zorg en liefde het eten aangeboden dat ze voor ons hadden bereid en waarvan we mochten genieten op het prachtige grasveld voor het huis: een goed moment ook om te groeien in vriendschap en in alle eenvoud onderling te delen.

 

1Er volgden spontane getuigenissen over hoe we de weken van gebed en bezoek aan Moeder Elvira hadden beleefd, daarna de dag van haar begrafenis en de processie om haar te begroeten en naar Pagno te brengen. Zoveel verwondering over hoe we ons door haar persoonlijk geliefd en gekend voelden, in haar aandachtige en aanwezige blik tijdens de laatste bezoeken aan haar kleine kamer, zoveel dankbaarheid in ons hart dat we haar hebben mogen zien - voor velen van ons de allereerste keer - en haar geestelijk mochten begeleiden op de weg naar het eeuwige leven. Het was heel fijn om ook  te mogen luisteren naar de getuigenissen van zusters die al meerdere jaren in de gemeenschap zijn, en die een persoonlijke band met haar hadden. Antonia, een vrouw en missionaris in Bahia, vertelde hoe moeder Elvira vol wijsheid leiding had gegeven aan haar vriendschap met de man die later haar echtgenoot zou worden, over de veeleisende liefde die moeder Elvira vroeg te beleven om het huis te bouwen op de rots die God is.

 

Toen de getuigenissen voorbij waren, baden we het Kroontje van Barmhartigheid en het gebed van toewijding aan Maria, waarbij we ons leven aan Haar toevertrouwden. Vervolgens betrokken de Zusters ons bij verschillende erg leuke en creatieve teamspellen, die tot laat in de middag duurden. Een dag vol en rijk aan vriendschap, gebed en gezond plezier.

 

We danken onze dierbare Zusters dat ze ons met liefde hebben verwelkomd, dankzij Onze Lieve Vrouw die alles heeft geleid, dankzij moeder Elvira, omdat ze ons leven opnieuw heeft opgestart en ons de geweldige familie van de gemeenschap heeft gegeven.

 

De familie van Cenacolo

FEEST MARIA TEN HEMELOPNEMING

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 6a.jpg
  big image
  6a.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg