Dankbaar voor alles en voor altijd!

madre cielo

Saluzzo, 12 augustus 2023

 

Beste vrienden, na deze intense dagen van gebed en diepe emoties die we samen hebben beleefd bij het meemaken van Moeder Elvira's vertrek naar de hemel, willen we jullie allemaal oprecht en vol ontroering BEDANKEN!

 

DANK aan God de Vader dat Hij ons Moeder Elvira heeft gegeven, dat Hij haar heeft geschapen, liefgehad, geroepen en naar ons heeft gestuurd als een instrument in zijn Handen voor de Verrijzenis van zovelen!

 

3DANK aan de Heilige Vader Paus Franciscus die ons nabij is gekomen als een tedere en zorgzame Vader, die geïnformeerd wilde worden over de gezondheid van onze Moeder en ons wil verzekeren van zijn gebeden en nabijheid; vooral dank omdat u, kort voor uw vertrek naar de WJD richting Lissabon, elk van onze jongens van de fraterniteit in Rome, persoonlijk hebt willen ontmoeten, om hen hartelijk te bemoedigen;

 

DANK Moeder Elvira om een moeder, een zuster, een vriendin te zijn, een speciale gids voor zovelen; bedankt dat je ons bij Jezus hebt gebracht en dat je Hem bij ons hebt gebracht. Dank u omdat u in deze laatste jaren van uw aardse leven het Kruis hebt omarmd en dankjewel dat u in deze laatste dagen van uw aardse leven al "uw" zonen en dochters persoonlijk hebt willen begroeten;

 

DANK voor het geschenk van diepe vrede dat onze Moeders overgang naar de hemel heeft achtergelaten in de harten van degenen die bij haar waren in de nacht dat ze naar de hemel vertrok, op 3 augustus 2023, en daarna in ieder van ons;

 

DANK aan jullie allemaal voor het geschenk van gebed dat ons zoveel avonden samenbracht onder het raam van onze moeder, voor het heilig Sacrament van Jezus: jongens en meisjes van de Gemeenschap, families, vrienden en kennissen; dankjewel voor de gebeden die naar de hemel zijn opgestegen vanuit de verschillende fraterniteiten en missies over de hele wereld, en van de vele mensen die verbonden zijn met onze “werking”, die ons hebben gesteund en vergezeld;

 

DANK aan de vele mensen die van over de hele wereld zijn gekomen om Moeder Elvira te begroeten, vooral aan de vele "zonen" en "dochters" van Cenacolo die hun "dankjewel" zijn komen zeggen met diepe dankbaarheid in hun hart voor hun teruggevonden leven;

 

2DANK aan de bisschop van Saluzzo, Mgr. Cristiano Bodo, voor de nabijheid waarmee hij ons vergezelde en voor het voorzitten van de Heilige Mis van de begrafenis, dank aan de andere aanwezige bisschoppen en talrijke priesters;

 

DANK aan de burgemeester van Saluzzo, Mauro Calderoni, en aan de hele stad Saluzzo die hun "dank" aan Moeder Elvira wilden uiten door massaal deel te nemen aan de begrafenis van onze moeder en aan de "bedevaart" waarbij we te voet de stad doorkruisten op de ochtend van vrijdag 11 augustus, van het Moederhuis naar het Vormingshuis, waar onze moeder werd begraven; bijgezet in de privé kapel van de Zusters;

 

DANK aan de jongeren van Cenacolo die met vreugde, inzet en opoffering de afgelopen weken zorgvuldig het "Feest van het eeuwige Leven" van Moeder Elvira hebben voorbereid;

 

DANK aan alle vrijwilligers: ouders, jongeren, vrienden en kennissen die zich met toewijding, plezier en beschikbaarheid hebben ingezet in de verschillende diensten;

 

DANK aan onze buren op de heuvel van Saluzzo, voor hun geduld en hulp voor het goede verloop van het Feest;

 

1DANK aan de politiediensten: de Carabinieri, de lokale politiediensten, de Financiële Garde, het politiebureau van Cuneo, de Prefectuur, de Civiele bescherming en ANA (de National Alpine Association) die om beurten met verschillende teams uit de provincie ons hielpen met de logistiek en het verkeer; dank aan het Groene Kruis en aan de vrijwillige artsen en verpleegkundigen die medische hulp boden aan de duizenden aanwezigen;

 

DANK aan al diegenen die vanuit hun huizen, missies en gemeenschappen hebben gebeden voor Moeder Elvira en zich in geloof hebben verenigd met ons via de livestreaming;

 

WIJ BRENGEN DANK, LOF, GLORIE EN ZEGEN aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest... DANK aan de Heilige Maagd Maria... DANK aan het mooie Leven van Moeder Elvira... DANK aan jullie allemaal!

 

 

 

Dankbetuiging van don Stefano

 

 

Gemeenschap Cenacolo

Saluzzo (CN) 13 augustus 2023

 

Dierbare vrienden,

We danken jullie voor de vele berichten van vriendschap, gebed, waardering en nabijheid die we mochten ontvangen in deze "speciale" periode van Moeder Elvira's vertrek naar de hemel.

De Heer heeft ons liefgehad door ons deze laatste jaren van haar aardse leven te begeleiden met een langzame zonsondergang, waardoor we de mooiste "kleuren" konden aanschouwen en ook ons ​​hart konden voorbereiden op haar vertrek. De onthechting van de mensen die we hebben liefgehad en die ons sterk hebben liefgehad, een onuitwisbare indruk in ons hart achterlatend, is nooit gemakkelijk om te beleven, maar ons geloof in de Verrijzenis en de zekerheid van het Paradijs vulde elke leegte met volheid.

Moeder Elvira's grote liefde ging uit naar de jongeren, vooral naar degenen "in moeilijkheden", en ze hield van hen tot het einde: we zijn dankbaar omdat de afgelopen dagen, voordat ze naar de hemel vertrok, zovelen één voor één een bezoek konden brengen bij haar, aan haar bed, om haar te bedanken, een kus te geven, een liefkozing, een gebed te zeggen ... We waren ontroerd toen we de ogen van onze Moeder wijd open zagen terwijl ze alles aanschouwde, alsof ze ons wilde vertellen dat ze haar "grote liefde" waren en dat ze onze "grote liefde" moesten zijn", en met dezelfde ogen - wijd open en vol licht en verbazing - vertrok Moeder Elvira vroeg in de ochtend van 3 augustus naar de hemel, vergezeld van onze gebeden en onze aanwezigheid vlakbij haar.

Hartelijk dank voor jullie berichten van nabijheid en genegenheid en voor jullie grote opkomst bij de begrafenis. Bovenal bedankt voor jullie gebeden, die een kostbaar geschenk voor ons zijn, vooral op dit moment.

Blijf alstublieft voor ons bidden, wij zullen het ook elke dag voor jullie doen.

Velen vragen ons óf en wanneer ze langs kunnen komen om te bidden bij het graf van onze Moeder. De zusters, in wiens huis haar graftombe wordt bewaard, hebben bij voorbaat besloten dat bezoekjes voor een gebed mogelijk zijn van maandag tot zaterdag, van 16.30 tot 18 uur (Feest van Maria Hemelvaart, zon- en feestdagen uitgezonderd).

Bij groepsbezoeken is het aan te raden een e-mail te sturen naar de Zusters (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. ) of te bellen (0175 41863) om met hen de dag en tijd af te spreken.

Samen met de Missiezusters van de Verrijzenis, de priesters en gewijde broeders en de hele "grote familie" van de Cenacolo-gemeenschap, groeten we jullie met diepe dankbaarheid en omhelzen we jullie in de Heer.

Bedankt voor alles en voor altijd

Voor de Gemeenschap Cenacolo

Vader Stefano en iedereen