Pinksteren in Cenacolo!

 4

 

3Saluzzo, Hoogfeest van Pinksteren

28 mei 2023


"Ontvang de Heilige Geest" Joh. 20,22


Het is een onverwacht zonnige dag op de Saluzzo-heuvel en het is een grote feestdag voor onze Gemeenschap. Ongeveer 1.200 mensen verzamelden zich vanaf 10 uur 's ochtends om God de eer te geven die Hem toekomt en krachtig de gave van de Heilige Geest aan te roepen. Wat een zegen!


De bijeenkomst begon met een moment vol vreugde waarbij alle aanwezigen betrokken waren, Vader Stefano leidde de dag in door ons eraan te herinneren hoe het Pinksterfeest dé gelegenheid is voor degenen die tot het godgewijde leven zijn geroepen, om hun trouw aan God te hernieuwen. Daarna verrasten de Zusters iedereen toen ze op hun nieuwe fietsen, die ze door Voorzienigheid hebben gekregen, de grote tent betraden. Ze fietsten langsheen alle aanwezigen terwijl de vlaggen van alle landen, vastgemaakt aan hun fietsen,  wapperden, en ze snoepjes gooiden naar de kinderen… Het is altijd mooi om te zien hoe onze zusters het charisma voortzetten van Moeder Elvira, die er altijd van hield om haar ​​glimlach en enthousiasme over te brengen door ongewone gebaren te maken.

Het is het moment van gebed met Jezus midden onder ons in het Heilig Sacrament: we hebben de Glorierijke Mysteries gebeden en geluisterd naar een “lichtstraaltje” van Moeder Elvira die ons uitnodigde om de Heilige Geest te aanroepen opdat Hij tot ons spreekt en ons herinnert aan de kostbare dingen die Jezus gedaan heeft voor ons. We beleefden een sterk moment van Aanbidding waarin onze priesters en godgewijde mannen en vrouwen van de Gemeenschap hun ja-woord hernieuwden aan God. 2 In het bijzonder beleden frater Denis en frater Luciano hun ja-woord voor het leven aan de Heer. Don Stefano sprak zijn zegen uit over enkele vertrekkende missionarissen en overhandigde hen het zendelingenkruisje en de rozenkrans. Er werd ook de zegen uitgesproken en gebeden over de “cenacoline”-families, alsook over hen die zich toewijden aan het project “Verwelkomen van het Leven”, en voor alle andere realiteiten van onze Gemeenschap (kinderen van de Gemeenschap, vrienden, ouders), in een sfeer van grote ontroering. Hoe enorm is Gods werk in onze Gemeenschap!


Het was ook een speciale dag voor de “Missiezusters van de Verrijzenis". Inderdaad, in de namiddag, tijdens de Mis, voorgezeten door bisschop Cristiano Bodo, en in aanwezigheid van bisschop emeritus Mgr. Guerrini 
die de geboorte van de orde van de Missiezusters van de Verrijzenis meemaakte, legden Rosa, Marie en Sarah de Eerste tijdelijke Geloften af, terwijl Zuster Sumi haar Eeuwige Geloften met grote emotie aflegde. Talrijke familieleden en vrienden van onze zusters waren van ver gekomen om deel te nemen aan dit moment, met een lach en tranen van geluk en dankbaarheid voor de wonderen die ze hebben zien gebeuren in hun leven.


“Als de Heer roept, is er geen tijd, geen dag, geen nacht, geen ziekte, geen natie, niets. Je kunt geen nee zeggen tegen de Heer".


Zo leidt zuster Claudia de korte getuigenissen in van de Zusters die hun geloften aflegden tijdens de Heilige Mis, ons eraan herinnerend dat hun keuze, zowel wat hun verloving als huwelijk betreft, de vrucht is van een onderscheiding die een weg en voorbereiding vereist.

 

Lees de getuigenissen

Ik heb het gevoel dat mijn JA vandaag meer overtuigend en ook echter is. Ik heb het gevoel dat mijn "Ja, dat wil ik" welke ik vandaag zal uitspreken, niet een “JA” zal zijn omdat ik het kan, niet een “JA, ik wil” omdat ik het op mijn eentje kan, maar omdat ik het met Uw genade en Uw kracht kan. Met grote vreugde vertel ik u dat vandaag de mooiste dag van mijn leven is, mijn huwelijk met Jezus is de mooiste dag van mijn leven en ik ben God, de Gemeenschap en Moeder Elvira zeer dankbaar, ik ben al deze zusters dankbaar die me vanaf het begin hebben vergezeld, ik ben mijn familie dankbaar die me altijd heeft gesteund. (ZUSTER SUMI)

 

1Toen ik in de Gemeenschap aankwam, had ik het plan om een ervaring van 40 dagen mee te maken, maar in plaats daarvan had de Heer reeds iets groters in gedachten. Dus in die periode herontdekte ik mijn roeping en had ik ook het grote geschenk om onze Moeder te ontmoeten. Ik herinner me een dag, ik was net toegekomen, ze was gekomen en zei tegen me: "Je moet niet kijken naar alles wat ze je vertellen, ga maar gewoon", en ik hield deze woorden bij me en ze gaven me het duwtje in de rug. Ik heb zin om te zeggen dat wanneer God roept, er niets om je heen kan gebeuren dat je van zijn roeping kan afhouden, omdat je in jezelf een kracht voelt die niet de jouwe is. (ZUSTER SARAH)

 

Het is zeker door de zwakte van mijn broer, die naar de Gemeenschap ging toen ik nog klein was, die in de drugswereld was terechtgekomen, dat we hier vandaag allemaal kunnen zijn. Als ik de Gemeenschap niet had gevonden, was ik misschien gestorven. Gods genade is groter, wat Jezus wil, doet Hij, en elke dag wil ik mijn JA zeggen. (ZUSTER ROSA)

 

Ik voelde iets in mij dat zei "Ga door”. Na mijn parcours in de fraterniteiten, voelde ik: "Er is iets meer", vervolgens in de missie: "Er is iets meer". Het is fijn als je het niet meteen begrijpt en je daarna de echte wonderen ziet, hoe de Heilige Geest werkt, en ik bedank mijn familie die vandaag aanwezig is, ondanks alle beproevingen en worstelingen. Jezus gebruikt alles. Bedankt, want vandaag, na tien jaar, kwam mijn moeder naar de Gemeenschap en dat is echt een groot wonder dat niemand had verwacht. (ZUSTER MARIE)

5“Vandaag zijn we hier op het hoogfeest van Pinksteren om de wonderbaarlijke werken te bewonderen die God voor de mensheid heeft gedaan, die Hij voor ieder van ons heeft gedaan, en vooral vandaag kijken we naar wat een meesterwerk Hij in zijn handen heeft gesmeed, maar vooral in Zijn hart, voor deze vier zusters die hun leven volledig aan God geven”. Mgr. Bodo begint met deze woorden en herinnert zich vervolgens onze Moeder Elvira met genegenheid en dankbaarheid: "Hier is de hand van God. Er is geen twijfel mogelijk, Moeder Elvira was en is een instrument in de handen van God". De woorden van de bisschop ontroerden de harten, er hing een familiale sfeer en we waren allemaal betrokken en verbaasd over zo'n groots en onbegrijpelijk werk van de Heilige Geest.

We zijn oneindig dankbaar voor deze ten volle beleefde dag, voor de ontvangen en gegeven spirituele en materiële Voorzienigheid, voor de vrienden, families, jongens en meisjes die tot het laatste moment hard hebben gewerkt om de bijeenkomst zo goed mogelijk voor te bereiden, vanaf de montage van de nieuwe grote “hangar” die dit jaar de 40e verjaardag van het Feest van het Leven “te gast zal hebben”, tot en met de bediening van het eten, de schoonmaakbeurt, de interieurinrichting, de video-opnamen en foto's.

Dank u Maria, onze Moeder van Cenacolo, om alles met liefde en verwondering te begeleiden. Dank u Moeder Elvira, voor uw concrete geloof dat ons in staat heeft gesteld te bestaan ​​en de deuren naar leven en hoop voor ons heeft geopend.

De Cenacolo -familie

 

PINKSTEREN

 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg
 • 17.jpg
  big image
  17.jpg
 • 18.jpg
  big image
  18.jpg
 • 19.jpg
  big image
  19.jpg
 • 20.jpg
  big image
  20.jpg
 • 21.jpg
  big image
  21.jpg
 • 22.jpg
  big image
  22.jpg
 • 23.jpg
  big image
  23.jpg
 • 24.jpg
  big image
  24.jpg
 • 25.jpg
  big image
  25.jpg
 • 26.jpg
  big image
  26.jpg
 • 27.jpg
  big image
  27.jpg
 • 28.jpg
  big image
  28.jpg
 • 28b.jpg
  big image
  28b.jpg
 • 29.jpg
  big image
  29.jpg
 • 30.jpg
  big image
  30.jpg
 • 31.jpg
  big image
  31.jpg
 • 33.jpg
  big image
  33.jpg
 • 34.jpg
  big image
  34.jpg
 • 35.jpg
  big image
  35.jpg
 • 36.jpg
  big image
  36.jpg
 • 37.jpg
  big image
  37.jpg
 • 38.jpg
  big image
  38.jpg
 • 39.jpg
  big image
  39.jpg
 • 40.jpg
  big image
  40.jpg
 • 41.jpg
  big image
  41.jpg
 • 42.jpg
  big image
  42.jpg
 • 43.jpg
  big image
  43.jpg
 • 44.jpg
  big image
  44.jpg
 • 45.jpg
  big image
  45.jpg