Lourdes: ouderbijeenkomst!

 

1 5 - 7 mei 2023

Fraterniteit "Maagd van de Goddelijke Voorzienigheid", Lourdes

 

De familiebijeenkomst met de jongens en meisjes die hier in Frankrijk zijn, vond plaats op 5-6-7 mei. Het was een heel sterk moment voor iedereen, in het bijzonder voor degenen die hun familie terugzagen, maar ook een moment van gemeenschappelijke dienst en vriendschap. Het eerste sterke moment was op vrijdagavond; we ontmoetten elkaar in de Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis in het Heiligdom van Lourdes, waar we de rozenkrans baden en waar de families elkaar ontmoetten en begroetten.

 

De zaterdag begon met het verwelkomen van de families door de jongeren in ons huis. De jongens hebben de afgelopen weken geweldig werk geleverd om de bijeenkomst op de best mogelijke manier te “ontvangen”. Zoveel emoties voor degenen die hun ouders, kinderen, neven, nichten en vrienden voor het eerst zagen. Onmiddellijk daarna begonnen we met enkele liederen met gebaren, gemaakt door de groep die hiervoor was uitgekozen, en daarna luisterden we naar een “lichtstraaltje” van Moeder Elvira, becommentarieerd door Don Andrea. We vierden de heilige mis voorgezeten door pater John Etienne en don Andrea, een heel sterk moment van gebed en daarna, zoals gewoonlijk voor de lunch, zongen we nog een paar liederen met gebaren. Na de lunch hadden de jongens en meisjes en hun families even de tijd om te praten met elkaar en de dingen te verduidelijken die elk van hen in hun hart draagt, waarna we op pad gingen terwijl we de rozenkrans baden in groepjes, onderverdeeld per land, in het Frans, Spaans en Italiaans.

 

3Een ander belangrijk moment waren de deelgroepen van de ouders in hun eigen taal, om te praten, te discussiëren en te delen over hun eigen gemeenschapsreis als ouders. Dan was er een moment van Aanbidding, geanimeerd door de jongeren met intenties van vergeving en dankzegging; elk van hen kon zeggen wat hij of zij in hun hart had en voelde, zoals gebruikelijk in de gemeenschap. Nadien was het tijd voor iets wat in onze Gemeenschap niet kan ontbreken op zaterdag: PIZZA! Deze werden bereid door de jongens. Dit zorgde voor een vriendschappelijke sfeer en de families spraken sereen met elkaar in een sfeer van vrede en vreugde. Helaas, door de regen konden de verschillende voorstellingen die waren voorbereid door de verschillende huizen van Lourdes, Ars en Adé niet doorgaan. Het afscheid op zaterdag kwam daardoor ook veel vroeger dan voorzien, want onze jongens hebben een pendeldienst georganiseerd voor degenen die te voet waren gekomen naar de bijeenkomst; ze brachten hen allen met onze bus terug naar hun hotel. De dag eindigde in een geest van ontroering.

 

Op zondag hadden we twee missen tegelijk, respectievelijk vertaald in het Spaans en het Frans, en beide voorafgegaan door een lichtstraaltje van Moeder Elvira. We bereidden ons voor op de Heilige Mis met een Rozenkrans van de vreugdevolle mysteries, om op die manier binnen te treden in een ​​geest van bezinning en gemeenschapsmeditatie.

 

Na een lange tijd hadden ook de Franse ex-jongeren die de Gemeenschap al hadden verlaten hun eigen ontmoeting, met een moment van onderling delen en discussie: dit gebeurde in de ochtend, voor de mis. Na de lunch en nog een moment van delen, was het tijd om afscheid te nemen van degenen die van verder weg kwamen, terwijl degenen die achterbleven nog enkele getuigenissen van jongens en meisjes konden horen die in de kapel werden afgelegd. Pater John Etienne gaf de zegen aan degenen die deze bijeenkomst bijwoonden. Allen werden uitgezwaaid en uitgenodigd voor een volgende ontmoeting; en toen was het tijd voor een laatste omhelzing van onze dierbaren.

 

  De jongens en meisjes van de Gemeenschap Cenacolo in Frankrijk