Nieuws uit Rayo de Luz!

rayoPeru, 31 maart 2023

 

Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, maar een vrouw die Jahwe vreest,
moet geroemd worden
.

(Spreuken 31.30)

 

Hier zijn we dan vanuit Peru om een ​​mooi moment vol vriendschap en saamhorigheid tussen onze huizen in Rayo de Luz en Villa Salvador met jullie te delen. Op vrijdag 31 maart kwamen wij, tantes en zusters van de twee huizen in Peru, bijeen om samen een ochtend in "retraite" door te brengen, enkel met de vrouwen.

 

Vanuit het verlangen van een van ons, dachten we er aan om aan een reeks van maandelijkse bijeenkomsten te beginnen, waar we samenkomen, luisteren naar een catechese van Moeder Elvira over de vrouw, bidden voor het Heilig Sacrament en daarna onze dagelijkse vreugden en moeilijkheden delen met elkaar.

 

Bij de eerste ontmoeting waren we allemaal erg enthousiast en dankbaar voor de mogelijkheid om elkaar te kunnen ontmoeten. Luisteren naar Moeder Elvira is altijd een groot geschenk, haar woorden 'herladen' ons en tonen ons de weg die we moeten inslaan. Deze catechese ging over "stilte" en het was fijn om van ieder van ons te horen wat haar het meest had geraakt.

 

Allereerst danken we God dat Hij ons zo'n goede en genereuze Moeder heeft gegeven. Dankzij haar kunnen we groeien als vrouwen, vriendinnen, moeders, zussen. We danken ook de ooms voor hun beschikbaarheid om ons te helpen met de kinderen.

 

We vertrouwen alle vrouwen van de wereld toe aan onze Moeder Maria, zodat ze de gave die ze in zich dragen opnieuw mogen ontdekken en zo steeds meer van elkaar gaan houden.

 

Verenigd in gebed!!

de tantes en zusters uit Rayo de Luz en Villa El Salvador