De relieken van Sint Franciscus!

 

Feest van het Leven 2022reliquie slide

Elk jaar op het Feest van het Leven zijn de relieken van een heilige aanwezig om de aarde en de hemel te verenigen in een enkel gebed van lofprijzing en voorbede tot de God des levens.

Dit jaar zullen we de genade hebben om een ​​kostbaar relikwie van Sint Franciscus van Assisi te verwelkomen, bewaard door de minderbroeders in de basiliek van Santa Maria degli Angeli, waarbinnen zich de Porziuncola bevindt.

Het is een kist met daarin een stuk stof van de mantel die toebehoorde aan de Poverello van Assisi. Deze relikwie, geauthenticeerd door de minderbroeders van Assisi zelf, is bijzonder kostbaar omdat we uit de Franciscaanse bronnen weten dat de mantel de enige echte "thuis" was van Sint Franciscus, die niet hield van met muren geconstrueerde huizen. Sommige passages uit de bronnen vertellen ons zelfs dat toen Franciscus zich in zijn mantel wikkelde, er in zijn ziel een innerlijke "cel" vormde, waarin hij zijn toevlucht vond door zich onder te dompelen in gebed.

De aanwezigheid van deze relikwie, die tijdens het Feest van het Leven voor de verering van de gelovigen in de Kapel van Aanbidding en tijdens de vieringen aan de zijkant van het altaar op het podium zal worden tentoongesteld, helpt ons om ons - zoals Sint Franciscus - met geloof onder te dompelen in Gods Liefde.