...met bestemming Lima!

peruZaterdag 19 februari 2022

“Elke christen en elke gemeenschap is missionair in de mate dat ze het evangelie brengen en naleven en getuigen van Gods liefde voor iedereen, vooral voor degenen die het moeilijk hebben. Wees missionarissen van Gods liefde en tederheid!"
paus Francisco

We danken God voor de oproep tot het missionaire leven van Loretta en Teresa die op dit moment teruggekeerd zijn naar de missies in Peru. Samen met Loretta vertrok ook Evelina en zij zal ervaring opdoen in de missie van "Villa El Salvador".

Er zullen veel kinderen op hen wachten! Laten we hun leven en hun reis toevertrouwen aan de voorspraak van Onze Lieve Vrouw, zodat ze de vreugde en liefde van de verrezen Christus kunnen brengen aan alle armen die ze zullen ontmoeten!

We wensen je een goede missie!