News from Liberia!

woensdag 22 december 2021,

Missie "Saint Josephine Bakhita", Liberia

"Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren
die Emmanuel zal heten, wat God met ons betekent "
(Matteüs 1:23)


 
liberia1Liefste Moeder Elvira, liefste Vader Stefano en lieve allemaal, hier zijn we met wat nieuws van onze missie in Liberia.
Tien jaar geleden hebben we onze fraterniteit geopend en hoeveel leven is en wordt er nog steeds verwelkomd, opgevoed, bemind, begeleid op deze plek die zo speciaal en gezegend is door de aanwezigheid van de "Koningin van de Vrede". We danken voor het leven van Christian, een jongen die we verwelkomden toen hij 13 was; in de Gemeenschap ontdekte hij zijn passie voor koken en dus, toen hij de Gemeenschap verliet, hebben we hem geholpen zijn talent te ontwikkelen. Vandaag is hij 21 jaar en is hij een goeie en vrolijke jongen: wat een genot om te zien dat hij zijn school heeft afgemaakt en heeft deelgenomen aan de diploma-uitreiking!

Onze kinderen worden groot en het is tijd voor belangrijke keuzes: “Wat ga ik doen als ik groot ben? Wat wil ik voor mijn leven?". We leggen ze in de handen van Onze-Lieve-Vrouw en dan proberen we ze te helpen onderscheiden en te doen wat hen "maakt” tot wie ze zijn, en hen gelukkig maakt. Drie van onze oudsten, zijn dit jaar begonnen aan een vakschool: één om kleermaker te worden en twee elektriciens ... laten we allereerst bidden dat ze eerlijke burgers worden en dat ze gelovige mannen zijn.

In Liberia is 60% van de bevolking analfabeet en naar school gaan of in het ziekenhuis worden behandeld is geen recht, maar toch een voorrecht. We vertellen je het verhaal van Mohamed, onze "broodman", de man die ons brood levert. Ongeveer tien dagen geleden probeerden 2 personen zijn fiets te stelen; hij gaf niet op en ze gooiden zuur op zijn gezicht, waardoor de helft van zijn gezicht verminkt werd.


liberia2Hij kwam ons brood brengen en vertelde ons dat hij de dag ervoor niet was gekomen omdat hij een "klein" ongelukje had gehad: wat een nederigheid en wat een waardigheid!
We stuurden hem naar Marlon in het ziekenhuis en hij bleef ons bedanken.

De Voorzienigheid opent de deuren, creëert mooie, heldere en onverwachte manieren van samenwerking. Dankzij de aanwezigheid van Marlon die als arts in het ziekenhuis werkt en dankzij de samenwerking met de vrienden van "Cuore Fratello", de vereniging waardoor we Blessing, ons meisje met een hartprobleem, hebben kunnen laten opereren in Italië, kunnen we veel kinderen in nood helpen. Ook hier zullen we je een concreet feit vertellen, maar er zijn veel goede verhalen die we je kunnen vertellen.

Theresa is een 9-jarig meisje dat met een enorme maag naar het ziekenhuis kwam. Haar hart leek uit haar borstkas te springen en haar milt was zo vergroot dat het leek op een vrouw in haar negende maand van zwangerschap. Ze is geopereerd en haar milt is verwijderd en Theresa kan nu weer als een normaal kind leven.
Steun ons alstublieft met uw gebeden, want er zijn zoveel mooie dingen die God wil bereiken door onze samenwerking met de vrienden van "Cuore Fratello".

liberia4Maar de interne school gaat ook door: dit jaar geeft Sabina les aan zeven van onze kinderen die naar de eerste klas gaan en coördineert ze twee Liberiaanse leraren die de andere kinderen van de missie komen lesgeven.

In deze periode was het bezoek van "oom" Albino, onze verantwoordelijke uit de Verenigde Staten, die ons oom Junior uit Brazilië en tante Eileen uit Amerika meebracht, een kostbaar geschenk. Albino blij zien en verbaasd zien over het leven dat groeit in en rond de missie heeft ons zoveel goeds gedaan. We zijn in een ver land en het is zo belangrijk voor ons om de omhelzing, bevestiging en steun van het hart van de Gemeenschap te voelen. Door de glimlachen, de dialogen, de aanwezigheid van oom Albino, voelden we Moeder Elvira in ons hart zeggen: «Ik vertrouw je! Ga je gang!”

We gingen ook met Albino naar de leprakolonie Gantha, in het noorden van het land. We hadden een van de ontvangen patiënten gevraagd om de tabernakel en het altaar te bouwen voor het huis van de zusters hier in de missie. Het is verbazingwekkend wat deze jongen, Johnatan, deed met zijn handen die ernstig getekend zijn door lepra. We danken de Voorzienigheid en het werk van de ooms en vele vrienden die ons hebben toegestaan ​​een ruimte voor onze zusters te bouwen. Het was niet gemakkelijk omdat we met weinigen zijn en het was een druk jaar door COVID en vele andere moeilijkheden, maar vandaag beschouwen we de vruchten van eenheid, gebed en vele offers die met liefde worden geleefd.


liberia3We voelen echter dat het gebed, vooral de Eucharistische Aanbidding, de motor is die ons ondersteunt, beschermt, verenigt en ons de kracht geeft om voorwaarts te gaan. Soms krijgen we liefkozingen van Jezus die ons verrassen en ontroeren, een daarvan is de aanwezigheid, hier op het terrein van het heiligdom, van de emeritus bisschop Mons Luis Ziegler. Hij is oud, zwak en ziek, maar staat altijd klaar om ons te verwelkomen en te zegenen.

Op de dag van de Onbevlekte Ontvangenis kwamen we langs om hem te begroeten terwijl we in processie naar het heiligdom gingen en hij bad lang voor ons met zoveel vaderschap en zoveel liefde.

Jezus komt als een klein kind, arm en weerloos en we hebben de immense gave om hem te aanschouwen in de gezichten van onze kinderen en van vele vrienden en buren.

Jezus komt ook in het gezicht van de gevangene. We zeggen dank omdat sommigen van ons in deze dagen in staat zullen zijn om voedsel en voorzienigheid uit te delen in de gevangenis van Monrovia, samen met de Zusters van Liefde van Moeder Teresa met wie we altijd een mooie vriendschap hebben gehad.

Beste Moeder Elvira en lieve allemaal,
JEZUS IS GEBOREN!!!
Moge ieder van ons Hem met zoveel liefde en met zoveel vreugde verwelkomen in de kribbe van zijn hart!

We love you plenty OH! We houden veel van je OH!

Uw Liberiaanse familie