Online samenkomen!

12Online ouderbijeenkomst Cenacolo 15 januari 2022

Aan alle jongeren, ex-en en ouders een gezond en vreugdevol 2022!
De omstandigheden genoodzaakte ons om opnieuw “virtueel” bij elkaar te komen, en ditmaal in een kleine groep met zeven ouders.

We startten de bijeenkomst met het bidden van de rozenkrans en vragen in het bijzonder het gebed voor jongeren die nog niet de stap naar de Gemeenschap hebben gezet.

 

 

13Vervolgens deelden we lief en leed. Nicolas deelde mee dat de jongeren van Ars en Hondeghem naar Lourdes zijn verhuisd en dat het huis in Hondeghem een aantal maanden gesloten zal zijn. Ook in de tehuizen merken we dat omwille van corona er minder jongeren de stap naar de Gemeenschap zetten (door onder ander de onmogelijkheid om intakegesprekken te hebben) en er zijn onvoldoende jongens om de werking van de huizen goed draaiende te kunnen houden. Het is wel de bedoeling om na de winter het huis in Hondeghem terug te openen. Het jaarlijkse feest in Hondeghem is gepland op 22 mei. We vertrouwen alle fraterniteiten/huizen overal ter wereld toe aan de goede zorgen van Maria en Sint-Jozef want nog zoveel jongeren die echt nood aan hulp hebben.

03De bijeenkomst werd afgesloten met een klein onderricht van moeder Elvira, uit het tijdschrift Rissurezione. Moeder Elvira legt uit wat God betekent in de tijd van de Advent. Hoe God ons, met Kerstmis, de hand reikt via het kindje Jezus, en onze angst wil wegnemen en ons een oneindige vreugde wil schenken!

We blijven verbonden met iedereen, in gebed, in gedachten, via whatsapp, …. En kijken reikhalzend uit naar een volgende “live” bijeenkomst, want al zijn we heel dankbaar dat de techniek ons toelaat “online” samen te komen, een live-ontmoeting die dan over een complete dag verspreid is, met meer mogelijkheden tot onderling delen, en het bijwonen van de Eucharistie, is toch nog altijd zoveel kostbaarder. In afwachting hiervan, dragen we alle intenties mee in gebed.
Hartelijke groet en Gods zegen!

 

onderricht: GOD RENT NAAR ONS TOE OM ONS TE ONTMOETEN!

GOD RENT NAAR ONS TOE OM ONS TE ONTMOETEN!

bimboWe beleven Advent, maar wie is deze God die komt? Is hij een abstracte God? Is het een God-idee? Is hij een fantasiegod? Is hij een God van ‘kletspraatjes’ gedurende tweeduizend jaar christendom? Nee ... Hij is een God dicht bij ons! Op deze weg naar Kerstmis herdenkt de Kerk elk jaar God die begint te "rennen" om ons te ontmoeten! Laten we ook proberen om met de wil, met gebaren, met vreugde naar Hem toe te rennen en tegen Hem te zeggen: Jij bent mijn papa, en Jij bent een Vader die de wonden in mij kan helen, die me bevrijdt van de dingen die me ergeren en bang maken, me bevrijdt van alles wat ik niet wilde doen. Hij verandert de duisternis in licht, de woestijn in een tuin in bloei; dat wil zeggen dat Jezus in staat is om ook de negatieve dingen die we hebben gedaan om te zetten in iets positiefs. Dus zeg ik tegen jullie: alsjeblieft, God rent naar ons om ons te ontmoeten; laten we Hem vol vreugde tegemoet gaan! Misschien is iemand om de een of andere reden nog steeds bang voor God ... en in plaats daarvan ontdekken we in Bethlehem dat de God van wie we afstand hebben genomen of van wie we uit angst zijn gevlucht, een Kind is dat zijn hand naar ons uitsteekt, die ons vraagt om ons te bukken om Hem in onze armen te verwelkomen! Dit is wat Kerstmis is: God die onze angst wegneemt, zijn hand uitsteekt en ons oneindige vreugde schenkt!

(Bron: uit het tijdschrift Risurrezione december 2021)

Elke week verschijnt er op de site een “lichtstraaltje”, een “scintille di Luce” van Moeder Elvira. Op dit moment zijn er op de Nederlandse pagina’s enkel “oude” lichtstraaltje te horen, met bijhorende Nederlandse vertaling. www.comunitacenacolo.it/nl

enseignement: DIEU COURT A NOTRE RENCONTRE!

DIEU COURT A NOTRE RENCONTRE !

17Nous sommes en période de l'Avent, mais qui est ce Dieu qui vient ? Est-il un Dieu abstrait ? Est-ce un Dieu idée ? Est-ce un dieu fantôme ? Est-ce un Dieu dont on parlotte depuis deux mille ans de christianisme ? Non… C'est un Dieu tout proche de nous! Dans ce cheminement vers Noël, chaque année, l'Église se souvient de Dieu qui se met à "courir" à notre rencontre. Essayons nous aussi de courir à sa rencontre avec la volonté, avec des gestes, avec de la joie, en lui disant : Tu es mon papa, et tu es un Père qui peut panser les blessures qui sont en moi, qui me libère des choses qui me dérangent et qui me font peur et de tout ce que je n'aurais pas voulu faire. Il transforme les ténèbres en lumière, le désert en un jardin fleuri, c'est-à-dire que Jésus est capable de transfigurer même les choses négatives que nous avons faites en quelque chose de positif. Dieu court à notre rencontre; alors je vous dis : allons joyeusement à Sa rencontre. Peut-être quelqu'un, pour une raison quelconque, a-t-il encore peur de Dieu ... mais à Bethléem, nous découvrons que le Dieu que nous avons éloigné ou que nous avons fui par peur est un enfant qui nous tend la main, qui nous demande de nous abaisser pour l’accueillir entre nos bras Voici ce qu’est Noël : Dieu nous enlève la peur, nous tend la main et nous donne une joie infinie !

(Source: Risurrezione décembre 2021 - Étincelles de LUMIÈRE de Mère Elvira)