Ouderbijeenkomst LIVE te Schoten!

banner8Ouderbijeenkomst Cenacolo
Schoten, 18 september 2021

Dag iedereen,
Grote vreugde en blijdschap in ieders hart, want na meer dan een jaar met strenge corona-maatregelen opnieuw een bijeenkomst in levende lijve. Ditmaal op een nieuwe locatie: het parochiehuis en de kerk van de parochie St Filippus in Schoten.

Na onthaal en koffie, vergezeld van lekker Pannetone meegebracht door Sebastien, gaf Pascal wat uitleg over de afspraken gemaakt tijdens de voorbereidende vergadering van 28 augustus en de agenda van de dag. (onderaan artikel)

 

1Naar goede gewoonte begonnen we met het inoefenen van enkele liederen ‘Nulla é Impossibile’ en ‘Pescador de Cristo’. Voor de gelegenheid hebben Christine en Pascal nieuwe professionele zangmapjes gemaakt. We werden vergezeld door gitaar (Pascal en Sebastien) en de kinderen die allerhande slaginstrumenten speelden, tot Maria Elvira toe.

Nadien hebben we ons opgesplitst in 3 groepjes: ouders, ex-en en kinderen om wel en wee te delen. Pascale en Christine hadden activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

In de oudergroep werden de ervaringen van de ouders waarvan de kinderen recent naar het Cenacolo gegaan zijn (Stijn en Jacob) gedeeld. De laatste tijd bleek ook in het huis in Hondeghem niet alles van een leien dakje te verlopen. Ook in de huizen van de Gemeenschap zijn de jongeren samen op zoek naar het geloof en de verlossing van hun verslavingen. Voor hen bidden en blijven vertrouwen is belangrijk. Je kind loslaten en zijn weg laten gaan in de Gemeenschap is niet gemakkelijk maar noodzakelijk.

Voor het middagmaal werd nog de Rozenkrans gebeden.

11Na de Rozenkrans konden we dankzij het mooie weer buiten van onze maaltijd genieten, eerst met een lekkere soep, klaargemaakt door Alice en Nicolas, en nadien deelden we wat iedereen had meegebracht. Pater Sylvain en Sabine hebben zich rond de middag aangesloten bij de groep. Dit was ook een heel blij weerzien!

Vóór de mis hebben we allen nog samengezeten om feedback te horen over de ouderbijeenkomst in Ars. Nicolas heeft aangegeven hoe rijk en aanmoedigend deze bijeenkomst was (net zoals alle grote ouderbijeenkomsten) door de interactie met andere families, met exen en met de jongeren van de Gemeenschap. Het was ook zeer mooi en hoopgevend om de korte maar sterke getuigenissen van het tiental exen die aanwezig waren te horen. Ze zouden eigenlijk een grotere rol kunnen spelen voor het bekendmaken van de Gemeenschap naar buiten toe.

Verder was het ook noemenswaardig dat in parallel met de ouders die in kleine groepen konden delen, ook een aparte groep opgesteld werd voor de broers en zussen. Dit werd door alle jongeren als uiterst leerrijk en emotioneel zeer sterk beschouwd, in het bijzonder voor de kinderen van Nicolas. Deze uitwisselingen onder gelijken helpt ook hen in hun bekering, in parallel met die van hun ouders en hun broer of zus in de Gemeenschap.

16Rond 15 uur hebben we dan een mooie en muzikale misviering gehad onder leiding van Pater Sylvain. Na deze lange Covid-periode, was het zo goed om hem terug te zien en te aanhoren, met zijn steeds frisse en inspirerende kijk op het evangelie, rond de zin: “Qui veux-tu que je sois?”. “Wie wilt Gij dat ik ben?”

Het was zo fijn om eindelijk opnieuw in een grotere groep samen te zijn en te delen!

We kijken vol verwachting uit naar jullie allen op onze volgende bijeenkomst; volgende maand, derde zaterdag van de maand.

In tussentijd willen we nog even vermelden dat we gestart zijn met een WhatsApp groepje, genaamd Cenacolo Benelux. Langs deze weg willen we alle ouders, (ex-)jongeren, broer, zussen, familie, de kans geven contact te hebben met elkaar tussen de bijeenkomsten door. Wil jij ook graag aansluiten, dan kan je je aanmelden bij Nicolas Vryghem +32 (0)497/40.46.44

ps. we hadden ook veel mooie foto's met en van de kinderen die dag, maar omwille van privacy en bepaalde reglementen mogen/kunnen we deze niet op de site laten zien. Dit kan dan wel via ons WhatsApp-groepje. Dank voor jullie begrip!

Tot heel gauw, de oudergroep

agenda van de dag

agenda van de dag:

09.30u - onthaal
10.00u - welkom + kleine zangstonde
10.30u - wel en wee deelmoment voor de ouders en revisie voor de exen.
11.45u - wandelend rozenkrans (bij goed weer), anders in de kerk
12.30u - middagmaal
14.00u - onderricht/getuigenis en deelmoment
15.00u - mis
16.00u - einde


 • 0.jpg
  big image
  0.jpg
 • 1.jpg
  big image
  1.jpg
 • 2.jpg
  big image
  2.jpg
 • 3.jpg
  big image
  3.jpg
 • 4.jpg
  big image
  4.jpg
 • 5.jpg
  big image
  5.jpg
 • 6.jpg
  big image
  6.jpg
 • 7.jpg
  big image
  7.jpg
 • 8.jpg
  big image
  8.jpg
 • 9.jpg
  big image
  9.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 11.jpg
  big image
  11.jpg
 • 12.jpg
  big image
  12.jpg
 • 13.jpg
  big image
  13.jpg
 • 14.jpg
  big image
  14.jpg
 • 15.jpg
  big image
  15.jpg
 • 16.jpg
  big image
  16.jpg