Twee broeders ontvangen de orde van het lectoraat

bannerLETTORATO


Saluzzo, moederhuis
25 maart, plechtigheid van de aankondiging

Vandaag is de dag waarop de grandioze "JA" van de Allerheiligste Maria aan de engel Gabriël wordt herdacht. Het is groot feest in de Gemeenschap Cenacolo: in het kielzog van die "JA", zal vandaag een ander "JA" worden uitgesproken. Op de heuvel van wonderen zegent, prijst en dankt men de Heer voor de gave van het verrezen leven van twee broeders, Br. Denis en Br. Luciano, hun leven bekeerd tot het goede en gegeven aan Hem, de Heer van het leven, en ten dienste van de broers en zussen.

Luciano Dennis 01De verrezen Jezus wandelt nog steeds onder ons, Hij heeft de handen, voeten, ogen, mond, ... het hart van al die mensen die voor het goede vechten en zichzelf geven voor hun broeders en zusters. We kunnen uitroepen: “De Heer is verrezen! Alleluia! Ik ontmoette Hem! Alleluia!"

Broeder Luciano en broeder Denis, na hun weg van innerlijke genezing, antwoordden "JA" op de oproep van Jezus. Ze hebben "Ja" gezegd op de uitnodiging om te werken in Zijn wijngaard, in de Gemeenschap van het Cenakel.

Het wonder vindt weer plaats: van de duisternis naar het licht! Het licht kan niet worden uitgedoofd! Het leven is sterker! Het leven herrijst! Jezus is altijd aan het werk!

Een ander "ja" weerklinkt in de harten van alle toegewijde broeders en zusters, “oude” jongens en meisjes die op weg gingen in de Gemeenschap, in dat van Moeder Elvira. "JA" aan het werk van de Heer: aan de oprichting van de Gemeenschap Cenacolo. Een “Ja”, die van MOEDER Elvira, gul, sterk, moedig… vastberaden! Een ja die de weg opende voor vele, vele andere "JA’s”.

Broeder Denis en broeder Luciano bereiken in de vroege namiddag de heuvel, samen met een goede groep toegewijde broeders en zusters. Ze dragen allemaal een mooie Peruaanse trui: ze zijn allemaal missionarissen! Hun heldere en lachende gezichten “besmetten” degenen die ze onderweg tegenkomen. Vreugde wordt overgedragen!

Luciano Dennis 03Vandaag wordt hun lectoraat gevierd. Dit is de eerste fase, na hun studie aan het seminarie van Fossano, die hen op het pad plaatst dat hen naar het priesterschap zal leiden.

Om 17.30 uur begint de heilige Mis die wordt gevierd door bisschop Cristiano Bodo, met een plechtige processie: vooraan de toegewijde broeders en zusters, dan de twee broeders Luciano en Denis, gevolgd door de priesters van de Gemeenschap Cenacolo en tenslotte Monseigneur Cristiano.

We zingen en nodigen de Heilige Geest uit om te komen! Het geloof, het hart vertelt ons dat de Geest van de Verrezene aanwezig is!

De hele Fraterniteit van Saluzzo is aanwezig, de jonge jongens onderweg observeren met aandacht en verbazing, ongelovig de gebaren, de woorden, de klanken van deze plechtige liturgische viering.Luciano Dennis 02

Tijdens de viering geeft de bisschop de twee toegewijde broeders het Evangelieboek, een symbolisch gebaar, dat aangeeft dat de Kerk erkent dat ze waardig zijn om het Woord te verkondigen, het Woord van Jezus, het levende, effectieve Woord dat doet wat het zegt. Het is een plechtig moment! Geloof wordt zichtbaar!

Aan het einde van de viering geeft de bisschop de twee jonge gewijde mannen een boek van Sint-Jozef, de heilige die paus Franciscus dit jaar als beschermer en gids voor de gelovigen wilde hebben.

Geef hen de wens om een ​​vaderhart te hebben, van een vader als Sint-Jozef, sterk in geloof en naastenliefde.

Luciano Dennis 04De dag van de twee "lectoren van het Evangelie" wordt afgesloten met een heerlijk diner, in de Fraterniteit van de Barmhartige Jezus, in het gezelschap van de priesters en toegewijde broeders.

Het is een groot feest, het hart deelt dezelfde waarden, hetzelfde pad, ... hetzelfde geloof!

'Als er twee of drie in mijn naam zijn verzameld, ben Ik een van hen.' Jezus is in ons midden…!