Bestemming Liberia

liberiamiss1Donderdag 8 april 2021

Vormingshuis "Villa Maria Assunta"

“Elke christen en elke gemeenschap is missionair in die mate dat ze het evangelie dragen en naleven en getuigen van Gods liefde voor allen, vooral voor degenen die in moeilijkheden verkeren. Wees missionarissen van Gods liefde en tederheid! "
Paus Francesco

We danken de Heer voor de zendingsoproep van zuster Mely, Bettina, Isaac en Matteush die naar Liberia vertrekken om de levens van zoveel kinderen te verwelkomen. We vertrouwen hun leven en hun reis toe aan de voorspraak van de heilige Bakita, zodat zij hun lerares in dienstbaarheid kan zijn en zij altijd de missie kan beschermen die haar is toevertrouwd ...

Heb een goede missie!