Ouders online!

49Ouders online
20 maart 2021

Dag iedereen,
Hier zijn we weer met een verslag van onze ouders online van deze maand.

We waren met het kleinste groepje ooit, denk ik, maar dat hield ons niet tegen om er te zijn voor elkaar… allen bevestigden we dat het “moeilijker” is online dan effectief samenkomen te Merksem, maar de situatie is nu eenmaal nog zo dat het niet anders kan.

We misten de andere ouders wel, dat mag gezegd worden. En hopen dan ook dat we hen allen “warm” kunnen maken om er volgende maand opnieuw bij te zijn… goed beseffend dat het “anders” is, maar het is toch heel belangrijk dat wij, de ouders, samen met onze kinderen, zij het op een parallelle weg, op weg kunnen gaan binnen de Gemeenschap.

 

7Eerst hebben we kortelings gedeeld met elkaar, wat nieuws over de kinderen, wat vragen ivm de ouderbijeenkomst in Frankrijk met Pinksteren… zodra we daar concreter nieuws over hebben, zullen we dat op de site en in onze nieuwsbrief vermelden. De nodige mails zijn al geschreven en verstuurd.

2

 

 

 

 

 

We hebben de Rozenkrans van de Droevige Mysteries gebeden ditmaal, ons op die manier verbindend met de tijd van de Vasten, en het lijden van Christus... verbonden met allen die overal in de wereld met lijden en verdriet geconfronteerd worden...

 

 

 

1En als bezinningsmomentje kozen we een stukje uit de Vastenweg die nu te volgen is op de site.
Woorden van Moeder Elvira… de uitgeschreven tekst van het filmfragment dat te zien is op de donderdag van de 4° week… daarin nodigt Moeder Elvira ons uit om in het NU ons leven te leven! en hoe belangrijk het is om God carte blanche te geven... Hij heeft ons nodig om Zijn plannen te verwezenlijken; EN... Het is niet zo dat Hij alleen maar aan ons denkt elk moment dat we Hem voor ons laten zorgen. Hij geeft met overschot, in overvloed, Hij geeft je de vreugde dat ook jij voorzienigheid mag zijn voor degenen die God nog steeds niet volledig vertrouwen.

 

8Met deze mooie gedachte hebben we onze meeting afgerond... We wensen jullie allen een heel mooie week toe; met de kans om elke dag een momentje de tijd te nemen om het bezinningsmoment van de Vastenweg te bekijken, te beluisteren, te lezen... en zo, gevoed en gesterkt, elke dag een stukje dichter naar Pasen toegroeien!

We kijken vol verwachting naar jullie uit, volgende samenkomst online, vindt plaats op 17 april 2021, start om 10.00

Hartelijke groet, de oudergroep online

 

 

vertaling boodschap Moeder Elvira

 

“Leef het NU van het leven”

In God geloven betekent niet zo maar dingen doen, maar een levenservaring beleven. Het is een levenservaring die niet eindigt bij het afsluiten van iets wat je gerealiseerd hebt, van iets wat je gedaan hebt. Het is een levenservaring waar je bij betrokken bent, die je overweldigt, van 's morgens tot 's avonds en van 's avonds tot 's morgens.

Ik startte, ik opende de Gemeenschap, een grote uitdaging voor God. Ik zei: " 2000 jaar geleden heeft Jezus ons geleerd je Vader te noemen, welnu, ik sta tot Uwer beschikking". Ik zei dit zo omdat Hij altijd bemiddeling nodig heeft, Hij doet de dingen niet zomaar, zonder een behoefte, zonder de nood van een mens.

Ik zei: “Ik sta tot uwer beschikking, ik neem alle risico’s samen met U, maar onthoud: wees de Vader. Ik wil je vaderschap belichaamd zien, in de huid, in het leven, in het merg van onze kinderen”. Wel, Hij stelde me niet teleur. God is neergedaald om alles te bewerkstelligen wat je vandaag ziet, want in plaats van de vrije loop te geven aan het hoofd, gaven we de vrije loop aan ons hart, en het hart opent zich als we op onze knieën zitten, het hart opent zich in gebed, het hart opent zich voor de roep tot God, en terwijl je schreeuwt, word je vervuld met vreugde, word je vervuld met vertrouwen.

"Je hebt niet het verkeerde doel behaald", scheen Hij me te zeggen. Maar Gods wegen zijn niet de onze, wij kunnen geen regels voor God vaststellen, geen ontwerp voorleggen dat Hij ondertekent. Nee, nee, weg met mijn plannen, geef carte blanche aan God. Hoe zit het dan met het geloof in God? Het gaat erom Hem vrij te laten handelen en Hem niet vast te zetten, en Hem niet doof, blind en stom te maken. Het is niet zo dat Hij alleen maar aan ons denkt elk moment dat we Hem voor ons laten zorgen. Hij geeft met overschot, in overvloed, Hij geeft je de vreugde dat ook jij voorzienigheid mag zijn voor degenen die God nog steeds niet volledig vertrouwen.

 Moeder Elvira