Ouders online!


ouders online febr2


Februari 2021

Ouders online febr7Dag lieve vrienden allemaal,

Graag delen we met jullie over onze online ouderbijeenkomst van februari. Die was heel diepgaand! We waren met een klein maar mooi groepje. En de afwezigen waren verbonden met ons, in gedachten en gebed. We hebben heel veel te delen, en om het wat overzichtelijk te houden, delen we het in verschillende rubriekjes in...

Het is altijd heel verrijkend dat we een zuster van de Gemeenschap erbij hebben. Dank aan zuster Judith die er telkens in slaagt om de woorden, de gedachten, de principes van Moeder Elvira toe te lichten.

 
 


Laurence, één van onze mama’s, was in contact geweest met de Franse ouders en gaf ons verslag van de bijeenkomst van de ouders in Frankrijk.

1. Verslag ouderbijeenkomsten in Frankrijk

- Er zijn nogal wat verschillen in de manier waarop de verschillende regio’s samenkomen. Eén regio komt net zoals wij maandelijks online samen, maar dan de ganse dag. Andere vinden het heel moeilijk om digitaal samen te komen. Sommige groepen hebben het echt moeilijk en ze bekijken hoe ze elkaar kunnen helpen en ideeën geven.

- Franco en Bernadette, (verantwoordelijken voor Frankrijk, België en Nederland) hebben begrijpelijk heel veel werk. Er wordt gevraagd aan België en Nederland of wij ook 1of 2 uur kunnen geven, telefonisch, om te helpen met gesprekken met ouders en jongeren die het moeilijk hebben. Ook al zijn het mensen die géén interesse hebben in Cenacolo. Hoe dit in praktijk in zijn werk gaat, graag meer info via Laurence.

- Verder blijkt dat, net zoals bij ons, de Franse ouders van jongeren die net bij Cenacolo zijn opgenomen, verlangen naar meer contact met hun kinderen. Deze vraag werd voorgelegd aan Franco en Bernadette. Maar net als Moeder Elvira staan zij achter de visie dat het in het begin van het parcours binnen de Gemeenschap, het voor de jongere beter is dat hij kan loskomen van het milieu waar hij op de klippen liep. Het weinige contact is juist goed in het belang van de jongere zelf.

De jongeren zijn bovendien in die periode zo bezig met het opbouwen van nieuwe vriendschappen, met te leren hoe ze mekaar kunnen vertrouwen, zichzelf terug te vinden... waardoor ze in die periode weinig behoefte hebben aan contact met het thuisfront.  Dat komt later terug. Leo getuigt: Ik herinner me een jongen die me zei dat hij een brief aan het schrijven was naar zijn vader.  Als ik Franco daarover aansprak zei hij: “Ja hij is daar al meer dan een maand mee bezig, maar de brief geraakt niet af. Hij is al enkele keren herschreven maar aan versturen, daar komt hij nog niet aan toe.”
De jongens willen aan hun ouders nieuws geven als ze zelf vinden dat ze echt stappen gezet hebben. Ze denken ernstig na over wat in hun brief komt; ze zijn niet zomaar “krabbeltjes”...

MAAR... omdat dit wachten niet altijd makkelijk is voor de ouders en hun omgeving, vraagt men ons: Geef vertrouwen aan de Gemeenschap. In dit verband is het volgens Moeder Elvira juist heel belangrijk dat de ouders onderling veel en goed contact hebben. Zo kunnen zij steun vinden bij elkaar door gesprekken en gebed.
 

 

 

Ouders online febr1DUS WAT DOEN WIJ HIER IN BELGIË EN NEDERLAND?


Ondanks de onmogelijkheid om “live” samen te komen met de ouders in Merksem, houden wij nu elke maand een 2u-durende online bijeenkomst. En die verloopt alsmaar vlotter. We vinden echt steun bij elkaar.

Ditmaal werd er veel gedeeld, er was veel actie en reactie. Hieronder enkele stukjes, zodat de afwezigen ook kunnen beleven wat wij gedeeld hebben. Niet alle namen worden vermeld, dit heel bewust omwille van privacy en het belang dat allen die deelnemen aan de bijeenkomst in alle veiligheid kunnen delen met elkaar. Dank voor jullie begrip hiervoor.

.


2. FRAGMENTEN UIT ONS DEELMOMENT ONLINE

- Maya liet verstaan dat in Nederland heel veel jongeren het erg moeilijk hebben door de lockdown. Er is veel eenzaamheid. Maar dat geldt vast ook voor ouders. Verder moet gezegd worden dat het moeilijk is om 1 à 2 uur online aandachtig te blijven. Twee uur is erg vermoeiend. “Ik beken dat ik dit géén complete dag zou kunnen volhouden”, zei ze.


Ook herinnert zij zich goed dat, toen haar zoon naar de Gemeenschap vertrok, er het eerste half jaar géén contact was met je kind in Frankrijk.

- Een andere mama, wiens zoon recent door de Gemeenschap werd opgenomen, gaf aan hoe moeilijk die eerste periode voor haar en haar familie was. Een kort telefoontje met iemand van de Gemeenschap die bevestigde dat haar zoon het goed maakte, deed haar veel deugd.

- Nog een andere mama wiens dochter al menig jaar in de Gemeenschap is, bevestigt dit moeilijke begin. Het eerste echte contact met haar dochter was er pas na 8 maanden. Bij een eerste familiebijeenkomst in Lourdes was haar dochter nog niet zo lang haar weg begonnen in de Gemeenschap; en ze was dat weekend niet aanwezig. Later begreep zij dat het voor haar dochter nog niet het moment was om haar ouders te ontmoeten; ze zat nog zo in het begin van haar zoektocht naar zichzelf. MAAR... voor de ouders zelf was het toch heel belangrijk daar te zijn; want je leert – naarmate je langer op weg gaat met de Gemeenschap – hoe belangrijk het is dat niet alleen je kind een weg van bekering doormaakt, maar ook de “rest” van het gezin, in de eerste plaats de ouders.

- We spreken over jongeren die op een punt gekomen zijn dat zij door drugs, andere verslavingen of omwille van nog andere redenen op een absoluut dieptepunt zijn beland. Vaak zijn zij hun identiteit kwijt en zijn zij levensmoe.
sr.JudithZuster Judith legde uit waarom er dan een “coupure” moet zijn. Elke mens heeft nood aan het vinden van zijn identiteit; wie ben ik innerlijk? De jongeren zijn terechtgekomen in een omgeving die hen opslokt.  Vaak zijn ook de relaties binnen een het gezin of de familie scheef gelopen, zijn deze niet in balans, niet zuiver. Dan is het heel moeilijk om opnieuw je eigen identiteit terug te vinden.

In een groep komen bij mensen die je totaal niet kent, die jouw geschiedenis niet kennen, die ook dezelfde moeilijkheden hebben en daaruit los willen komen, dat zal helpen om een positieve blik op elkaar te werpen. Het samen werken en bidden, ook in de kapel, voor het Heilig Sacrament van Jezus, dit alles heeft een helende werking.

Het is mogelijk dat een jongere in een bepaalde groep /fraterniteit zich niet 100% lekker voelt. Dan doen ze een transfert naar een ander huis. Daar krijgt hij of zij de kans om echt opnieuw te beginnen, om niet alleen op een positieve manier naar de anderen te kijken, maar ook naar de Heer.  

JE MOET ALS OUDER EN ALS JONGERE "VASTHOUDEN AAN DE KANS DAT ALLES ZOVEEL VERANDERD ZAL ZIJN BINNEN EEN PERIODE VAN 6 MAAND!

Getuigenis van een mama wiens zoon ondertussen al vele jaren terug thuis is:
Het is inderdaad niet gemakkelijk. Maar, het is belangrijk te onthouden dat de periode VOOR  Cenacolo zeker niet gemakkelijk was. Toen mijn zoon hoorde van een jaar naar Cenacolo te gaan was zijn reactie: “Dan is mijn jeugd voorbij!”  Waarop zijn moeder reageerde met “en als je niet gaat, is je leven misschien helemaal voorbij.” Vrienden van hem zijn in die periode door een overdosis overleden. Haar zoon heeft dat later beaamd: die periode, die eerst zo lang leek, bleek nadie slechts een fractie van zijn leven.

Als je als ouder van te voren denkt: ik zal slechts 1 à 2 maal per jaar mijn kind zien, dan is dat bijna niet voor te stellen, niet uit te leggen aan anderen. Maar onze kinderen hebben het nodig om los te komen van zaken, en hun weg te gaan.

Zuster Judith besloot dit item als volgt: onze kracht schenkt kracht aan onze kinderen... ons offer helpt onze zoon/dochter om volwassen te worden... ook al moet “ik” als ouder lijden, ons offer zal vruchten voortbrengen.
Het is waar dat jongeren hier openbloeien. Maar het is ook zo dat de grootste wens van de jongeren is, dat hun ouders en familie ook zouden veranderen, meegroeien.  Zo kunnen we met hen verbonden blijven.


 

 

Ouders online febr3Toch ook even vermelden: je kunt veel over de leefwereld van Cenacolo te weten komen door op de site te kijken, ook op de pagina’s van de andere landen. Ook is het zeker een aanrader om je te abonneren op het YouTube kanaal van Cenacolo. Er zijn live uitzendingen en je kunt ze herbekijken. De voertaal is het Italiaans, maar vaak zijn er vertalingen naar een taal die je beter ligt (Frans, Engels, Duits, Spaans...)


We sloten af met een Rozenkransgebed. We hebben de Vreugdevolle Mysteries gebeden... We namen nog een klein meditatiemomentje met de tekst van moeder Elvira die ook in de vastenkalender voorkomt op de eerste maandag van de eerste week...

Vasten, Pasen, Verrijzenis ...


in ons huis zijn er niet alleen mooie woorden, maar ze zijn de waarheid die we elke dag onder onze ogen hebben. Het is het wonder dat plaatsvindt in onze levens die worden heropgebouwd in de genade van God; onze levens die worden opgewekt en zich opnieuw verheugen dankzij opoffering, strijd tegen het kwaad en zijn verleidingen, dankzij de serieuze en trouwe toewijding van de gemeenschapsreis. Pasen is een “reis”, je staat niet meteen weer op, je zet elke dag een stap: sta op, ga op pad, doe de inspanning van de reis, maar beleef ook de vreugde van de reis, want de reis is een plek van strijd, van verleiding, van "klaaggezangen" ... maar het is ook de plaats waar God zichzelf tot Voorzienigheid maakt.

Dit is de boodschap die aan het begin van de Vastentijd begrepen moet worden: gebed en vasten, verzaking en toezeggingen moeten nieuw leven worden, zoetheid, een hart dat in staat is om te vergeven, een open hart, een liefdadigheid belichaamd in de dag.


 

Ouders online febr4WE EINDIGDEN ONZE ONLINE MEETING MET DE HOOPGEVENDE WOORDEN VAN MAMA LAURENCE

De jongeren die NU in Cenacolo zijn, dat zijn eigenlijk grote gelukzakken. Als je vergelijkt met de jongeren die het nu in de wereld zo moeilijk hebben… we zouden de hele dag mogen zingen, jubelen en danken voor wat onze kinderen daar beleven; ze zijn niet alleen, ze bevinden zich in een vreugde- en liefdevolle omgeving, waar men elkaar steunt en helpt, samen werkt en ontspant; en zijn vreugden en zorgen bij de Heer brengen kan. En wees maar zeker dat zij ook voor ons, ouders, familieleden en vrienden, bidden... ons toevertrouwen aan de Moederlijke nabijheid van Maria, Haar bidden om ons te beschermen!

 

We hopen jullie allen talrijk te mogen verwelkomen op onze volgende bijeenkomst die, als er geen wijzigingen zijn, opnieuw online zal doorgaan. Ditmaal op 20 maart 2021, aanvang om 10u.
Tot dan!! En hopelijk vinden jullie in tussentijd veel steun bij alles wat ons aangeboden wordt op de site – op dit moment de “vastenkalender”, elke dag een stukje meer op weg richting Pasen – alsook in het contact met de andere ouders. Blijf nooit alleen zitten met vragen, zorgen, ... Deel met elkaar! We mogen er echt zijn voor elkaar!!!!

 

Alle aanwezigen van de online-ouderbijeenkomst