Nieuws uit Mogi das Cruzes

Mogi Battesimo Vittoria 10Het Sacrament van het Vormsel in Mogi

De afgelopen maand was voor onze Gemeenschap heel “rijk”. Nadat we, dankzij het Corona-virus, een tijd geïsoleerd hebben geleefd, elk in zijn eigen fraterniteit, konden we toch eindelijk allemaal samenkomen en een moment van gebed en vriendschap beleven. Juist door deze omstandigheden konden de jongens van de “Fraterniteit Santa Teresinha" de catechese afmaken die ze volgden ter voorbereiding van hun Heilig Vormsel.

Dit is waarom we kunnen we zeggen dat, bekeken vanuit ons leven in onze Gemeenschap en in onze missie, deze maand er één was van Sacramenten en gemeenschapsgebed!

Op zondag 22 november hadden we de doopviering van de kleine Maria Vittoria, en konden de ouders en de meter eindelijk hun vreugde delen. Het was fijn voor mama Melani, en papa Michele om dit moment in hun gezin te kunnen beleven en hun vreugde te kunnen delen met de broers Gabriel Jesus en Tonino. Dit moment was voor iedereen ontroerend en de hele missie kon delen in de vreugde van de verwelkoming van de kleine Maria Vittoria in de grote familie van de Kerk. Zij was een paar maanden daarvoor geboren. 
Tijdens de misviering beleefden we ook nog iets moois: Ryan, één van de kinderen die in onze missie opgenomen was, maar nu bij zijn grootmoeder woont, ontving zijn Eerste Communie. We waren hier zo blij mee omdat we voelden dat de tijd, die Ryan bij ons doorbracht, hem ertoe bracht in een diepere eenheid met Christus en de Kerk te willen leven. Het was fijn dat hij in onze kapel zijn Eerste Communie mocht ontvangen.

Mogi CresimaDe volgende week kregen we het geschenk om nog een bijzonder moment te beleven: op zaterdag 28 november ontvingen tien jongeren van de “Fraterniteit Onze Lieve Vrouw van de Tederheid" het Sacrament van het Vormsel. Na een weg van voorbereiding en catechese onder leiding van zuster Daiane en broeder Slaven, brak eindelijk de langverwachte dag aan. We vierden samen de Heilige Mis, ook met de jongeren van de “Fraterniteit Santa Teresinha”.

De dag werd nog mooier door het bezoek van onze bisschop, Monseigneur Pedro Luis, vergezeld van twee seminaristen. Voor deze gelegenheid voegde ook Don Massimo zich bij ons samen met enkele jongeren uit onze Gemeenschap van Jaú. We zijn onze bisschop erg dankbaar, want ondanks de pandemie heeft hij verschillende keren met ons de Heilige Eucharistie gevierd en ons zijn zegen gegeven.

Bij het begin van de Misviering heeft Don Eugenio de bisschop bedankt en stelde hij de vormelingen voor. Onze bisschop zei daarop onmiddellijk dat het een geschenk is om ons geloof te kunnen beleven in onze Gemeenschap en hij wees erop hoe belangrijk het ontvangen van de Sacramenten voor ons is. De liturgische viering was mooi en harmonieus; het koor bereidde de liederen voor, de kapel werd voor deze gelegenheid versierd, men voelde de intense deelname van alle aanwezigen.

In zijn homilie sprak Monseigneur Pedro over het belang van de gaven van de Geest voor ons leven. Hij zei dat het echt belangrijk is dat we deze gaven niet verspillen. Zijn woorden waren mooi en concreet. Dan riep hij de vormelingen om de kaarsen aan te steken. Even later kwam elk van hen naar voor, ieder met zijn peter en meter. De bisschop zalfde hen met het Chrisma. Een prachtig en diepgaand moment, door allen beleefd met intensiteit en geloof.

Aan het einde van de mis sprak de bisschop over de Advent die gaat beginnen. Meer dan ooit, in de tijd van de pandemie, hebben we nood aan het licht van Christus, het licht van zijn geboorte. We zullen drie belangrijke momenten kunnen beleven. Niets en niemand zal ons ervan kunnen beroven: de liturgische viering, Kerstmis beleefd in de familie en de komst van onze Heer Jezus Christus! Hoe mooi zijn deze woorden van troost en licht, uitgesproken door de Herder van ons bisdom!!!

Na de mis beleefden we enkele mooie momenten van vreugde en vriendschap. We bekeken de foto's van de vormelingen met hun peters en meters en we genoten allemaal samen van een lekker hapje. Dit was een genot dat we door de pandemie al lang niet meer hadden beleefd … wat leuk om te zien dat we een geweldige familie van verrezen mensen zijn!

We danken Jezus met heel ons hart voor deze maand waarin we allemaal samen zijn geweest om dieper door te dringen in de schoonheid van de Sacramenten en de grootsheid te zien van Zijn oproep tot heiligheid! Bedankt voor alles wat we kunnen beleven, want op elk moment voelen we ons geliefd en geleid door de barmhartige liefde van de Vader! Bedankt voor het geschenk van Moeder Elvira’s leven en haar geloof, waardoor we de schoonheid van het christelijk leven herontdekken!

In deze Adventstijd vertrouwen we de hele Gemeenschap toe aan Onze Lieve Vrouw. Het is een tijd om ons hart te openen en ons voor te bereiden op de komst van het Kind Jezus!


MOGI

 • Battesimo_Vitoria_Maria_1.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_1.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_2.jpg
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_2.jpg
 • Battesimo_Vitoria_Maria_3.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_3.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_4.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_4.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_5.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_5.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_6.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_6.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_7.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_7.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_8.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_8.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_9.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_9.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_10.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_10.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_11.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_11.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_12.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_12.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_13.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_13.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_14.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_14.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_15.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_15.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_16.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_16.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_17.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_17.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_18.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_18.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_19.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_19.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_20.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_20.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_21.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_21.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_22.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_22.JPG
 • Battesimo_Vitoria_Maria_23.JPG
  big image
  Battesimo_Vitoria_Maria_23.JPG